Právo veřejných podpor Evropské unie. Zákaz poskytování veřejných podpor a výjimky z tohoto zákazu Kniha

Právo veřejných podpor Evropské unie. Zákaz poskytování veřejných podpor a výjimky z tohoto zákazu

Autor: Jan Malíř
Vydavatel: Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Rok vydání: 2013
Popis: Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Obsah
Zakoupit