Praktický personální marketink. Řízení lidských zdrojů v pracovněprávních souvislostech Kniha

Praktický personální marketink. Řízení lidských zdrojů v pracovněprávních souvislostech

Autor: Čeněk Tim Šlapák, Martin Štefko
Vydavatel: Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Rok vydání: 2015
Popis: Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Obsah
Zakoupit