Aktuálně Publikováno: 10. 6. 2015

Oznámení o konání obhajoby disertace - titul DSc.

Obhajoba disertace doc. JUDr. Richarda Krále, PhD., LL.M. se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd ČR, koná

dne 11.června 2015 v prostorách Právnické fakulty UK v Praze, nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 38 (přízemí).

Název disertace „Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků“

Oponenti:

prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. – Praha

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. – Právnická fakulta MU, Brno

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. – Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha