Aktuálně Publikováno: 9. 10. 2015

Konference

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity pořádá konferenci na téma

Eutanazie. Rozhodování na konci života.

Datum: 13. listopadu 2015 od 10.00 do 16.00 hod

Místo: Aula Lékařské fakulty OU, Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh (nová budova ZY)

Program

10:00

Pavel Ševčík a David Černý: Úvodní slovo

Adam Doležal (Ústav státu a práva AV ČR): Eutanázie - právní otázky de lege ferenda a de lege lata.

Tomáš Doležal (Ústav státu a práva AV ČR): Eutanázie a marná léčba - praktické dopady právních předpisů na běžnou medicínskou praxi.

David Černý (Ústav státu a práva AV ČR): Pasivní eutanazie a rozhodnutí na konci života

Tomáš Hříbek (Filosofický ústav AV ČR): Tradiční etika eutanazie: kritika

Polední přestávka

Marek Vácha (3. LF UK Praha): Eutanazie v novodobých dějinách Evropy

Radka Bužgová (LF Ostravské univerzity): Postoje seniorů ke smrti, umírání a paliativní péči

Jan Žaloudík (MOÚ Brno): Prethanasie, eubiosie a kvartérní prevence v onkologii

Pavel Ševčík (LF Ostravské univerzity): Jak se rozhodují v závěrečných fázích žití lékaři intenzivní medicíny?

David Černý a Pavel Ševčík: Závěr konference