Aktuálně Publikováno: 10. 6. 2015

Oznámení o konání obhajoby disertace - titul DSc.

Obhajoba disertace doc. JUDr. Jana Kysely, PhD., se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd ČR, koná

dne 11. června 2015 v prostorách Právnické fakulty UK v Praze, nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 38 (přízemí).

Název disertace „Ústava mezi právem a politikou. Úvod do ústavní teorie“

Oponenti:

doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc. – Ústav státu a práva AVČR, Praha

JUDr. Eduard Barány, DrSc. – Ústav štátu a práva SAV, Bratislava

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. – Paneuropská vysoká škola, Bratislava