Aktuálně Publikováno: 4. 11. 2015

Přednáška

FLÚ AV a ÚSP AV zvou na přednášku

Doc. Tomáš Marvan, PhD. (FLÚ AV)

Hume o nutnosti, svobodě a odpovědnosti

Datum: 5.11. 2015 15:00-16:30

Místo: Filosofický ústav AV (zasedací místnost Centra medievistických studií), Jilská 1, Praha 1 (1. patro, vpravo)

Akce probíhá v rámci aktivit Strategie AV21.

pozvánka zde