Aktuálně Publikováno: 31. 10. 2015

CALL FOR PAPERS

Zveme autory k přípravě publikace na téma Základní lidské právo na příznivé životní prostředí. Uvítáme kapitoly týkající se možností využití nástrojů lidských práv pro ochranu životního prostředí obecně a lidského práva vztaženého ke kvalitě nebo k ochraně životního prostředí zvláště, interpretačních přístupů k čl. 35 odst. 1 LZPS, případně dalších souvisejících úprav, např. správního soudnictví.Termín pro zasílání kapitol: 15. leden 2016Bližší informace: www.ilaw.cas.cz/env