Aktuálně Publikováno: 7. 1. 2015

Nová e-kniha

Upozorňujeme, že Ústav státu a práva AV ČR vydal novou knihuMÜLLEROVÁ, H. a HUMLÍČKOVÁ, P. Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87439-16-6.Knihu je možné si zdarma stáhnout na tomto webu v sekci Vydané knihy.