Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

11/2017 (ročník 156)
Sto let od velké ruské revoluce

Stati

Jubileum

Recenze

Z vědeckého života

Příspěvky