Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Dopad sovětské teorie mezinárodního práva na teorii a výuku mezinárodního práva veřejného v Bulharsku

Ilieva, Irena
  • Právník 11/2017
  • Ročník: 156
  • Strany: 977-988
  • Rubrika: Stati

Cílem článku je ukázat vliv teorie sovětského mezinárodního práva na teorii a výuku bulharskéhomezinárodního práva. Tato problematika nebyla předmětem studia bulharské odborné literaturya oficiální doktrína jí věnovala jen velmi málo pozornosti. Období let 1917 až 1960 předmětem tohoto textu není. Autorka se zaměřuje na omezený počet otázek: vznik a vývoj mezinárodního práva, pramenů a jejich klasifikace i předmětů. Hlavním závěrem je to, že vliv sovětské doktríny o pramenech a subjektech lze v bulharské literatuře o mezinárodním právu vysledovat do dnešního dne a že až do roku 2000 bulharští zákonodárci sovětskou teorii plně dodržovali.

Klíčová slova: Bulharsko, mezinárodní právo veřejné, Říjnová revoluce