Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Recenzní řízení

Rukopisy zaslané redakci procházejí před přijetím k otištění oboustranně anonymním recenzním řízením, v jehož rámci jsou vyhotoveny dva nezávislé posudky, zpravidla členy redakční rady. Posudky na rukopisy nejsou zadávány k posouzení osobám, které jsou s autorem/autorkou institucionálně či jinak propojeny.

Recenzenti se vyjadřují k vhodnosti publikace v časopisu a hodnotí obsahovou, stylistickou i formální stránku textu. Oba posudky jsou spolu se závěrem redakce poskytnuty autorovi/autorce jako cenná zpětná vazba, která umožňuje text v případě potřeby vhodně přepracovat a zdokonalit.

Průběh recenzního řízení a informování autorů (lhůty jsou orientační)

 • Potvrzení přijetí příspěvku (e-mail)
 • Výběr vhodných recenzentů: 10 pracovních dní
 • Informace o zahájení recenzování (e-mail)
 • Zpracování posudku recenzentem: 21 dní
 • Informace o obdržení posudků (e-mail)
 • Vyhodnocení posudků redakcí: 10 pracovních dní
 • Je-li nutný revizní posudek:
  • Informace o odeslání žádosti o revizní posudek (e-mail)
  • Zpracování revizního posudku recenzentem: 21 dní
  • Informace o obdržení revizního posudku (e-mail)
  • Vyhodnocení a uzavření recenzního řízení: 10 pracovních dní
 • Sdělení výsledku recenzního řízení (e-mail)

Časopis Právník si vyhrazuje právo ze závažných důvodů článek i přes kladný výsledek recenzního řízení neotisknout nebo ho vrátit zpět do recenzního řízení (např. v případě významné změny právní úpravy v průběhu či po ukončení recenzního řízení). 

Nabídnout rukopis v průběhu recenzního řízení jinému časopisu je považováno za neetické.