Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právník

Aktuality

Časopis Právník je od čísla 1/2021 zařazen do citační databáze SCOPUS. Články právě procházejí indexací. Data se v databázi objeví koncem dubna.

V archivu jsou k dispozici PDF článků i celých čísel od roku 2013 (starších tří měsíců).

Aktuální číslo: 4/2021

Stati

Diskuse

Recenze