Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právník

Aktuality

Časopis Právník získal třetí místo v anketě o Prestižní cenu pro nejlepší právnický časopis. Cenu uděluje společnost Karlovarské právnické dny na základě hlasování odborné veřejnosti. Redakce děkuje autorům i čtenářům Právníka za přízeň.

Plné texty příspěvků starších šesti měsíců a publikovaných po roce 2013 viz Hledat v archivu

Aktuální číslo: 12/2019

Stati

Jubileum

Recenze

Z vědeckého života