Právník
Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Právník

Právník

„Vlajková loď“ ÚSP, je nejstarší vycházející právní periodikum v České republice a zřejmě jedno z nejstarších vycházejících v Evropě.

  

Jako obecný právnický časopis přináší články a komentáře o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. Pravidelně otiskuje recenze vztahující se k aktuálním knižním titulům a podává zprávy o konání významných konferencí, seminářů i o dalších vědeckých událostech v ČR i v zahraničí. Právník také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. I když je primárně určen domácím čtenářům, zahraniční zájemci mohou využít anglických, případně francouzských či německých souhrnů, které jsou soustavně připojovány k hlavním článkům a studiím. Právník je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od jakéhokoli autora na jakékoli aktuální právní téma.

 

 

 

 

Obsah aktuálního č. 1/2018

Stati
Veronika Svoboda: Okolnosti a techniky vzniku a změn ústav se zvláštním zřetelem ke vzniku Ústavy České republiky
— s. 1–13
Veronika Kleňová: Odkladacia podmienka (condicio suspensiva) a počiatočná lehota (dies a quo) v závete podľa občanského zákoníka č. 89/2012 Sb.
— s. 14–30
Martin Hapla: Lidská práva a základní potřeby
— s. 31–49
Diskuse
Pavel Dufek: Lidská práva, ideologie a veřejné ospravedlnění:
co obnáší brát pluralismus vážně
— s. 50–70
Recenze
Nicole Jančová: Gerbay Rémy. The Functions of Arbitral Institutions. 2016
— s. 71–76
Zdeněk Červínek: Evans David – Gruba Paul – Zobel Justin. How to Write a Better Thesis. 2014
— s. 76–80
Šárka Dušková: Draghici Carmen. The legitimacy of family rights in Strasbourg case law. Living instrument or extinguished sovereignity? 2017
— s. 80–82
Z vědeckého života
Sandra Brožová: Konference k 20. výročí Úmluvy o biomedicíně zdůraznila její význam a nastínila výzvy budoucího vývoje
— s. 83–84

 

Obsah č. 12/2017

150 let od přijetí prosincové ústavy

s. 1041–1042
Stati
Jan Kysela: Prosincová ústava v kontextu diachronní komparatistiky

s. 1043–1059

Karel Klíma: Prosincová ústava v komparativním kontextu vývoje ústavnosti v Evropě

s. 1060–1071

Martin Kopecký: Ústavní zakotvení rakouského modelu soudní kontroly správy a jeho následování

s. 1072–1084

Jan Wintr: Předlitavské kořeny jednacích řádů českého a rakouského parlamentu

s. 1085–1096

Ivo Cerman: „Všeobecná práva státních občanů“ v prosincové ústavě

s. 1097–1108

Ondřej Horák: K proměnám koncepce vlastnického práva od rakouských ústav do současnosti

s. 1109–1123

Jan Malíř: Panská sněmovna jako možné východisko pro debatu o budoucnosti Senátu?

s. 1124–1152

Miriam Laclavíková – Adriana Švecová: Rakúsko-uhorské vyrovnanie a jeho ústavné zakotvenie v zákonnom článku XII/1867

s. 1153–1171

Jubileum
Docent JUDr. Josef Blahož, DrSc., pětaosmdesátiletý

s. 1172–1175

Obsah ročníku 2017

s. 1179–1184