Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právník

Aktuality

Časopis Právník získal třetí místo v anketě o Prestižní cenu pro nejlepší právnický časopis 2022. Cenu uděluje společnost Karlovarské právnické dny na základě hlasování odborné veřejnosti. Redakce děkuje autorům i čtenářům Právníka za přízeň.

Časopis Právník je od čísla 1/2021 zařazen do citační databáze SCOPUS.

Aktuální číslo: 1/2023

Stati

Glosy

Recenze

Z vědeckého života