Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právník

Aktuality

Zpřístupnění plných textů

Na těchto webových stránkách jsou nově zpřístupněny příspěvky starší šesti měsíců publikované po roce 2013. Viz Hledat v archivu

Aktuální číslo: 3/2019

Stati

Jubileum

Recenze

Z vědeckého života