Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právník

Aktuality

Časopis Právník vyhlašuje výzvu k zaslání příspěvků pro číslo 7/2024. Téma čísla zní Funkce práva při řízení společnosti: zkušenosti, výzvy, rizika. Redakci jde o právněteoretické příspěvky zaměřené na otázky z oblastí právní filozofie a sociologie práva i veřejného, soukromého práva, práva Evropské unie a mezinárodního práva veřejného. Nejlepší příspěvek bude oceněn mimořádným honorářem 12 000 Kč. Termín zaslání anotací ke komisionálnímu posouzení: 11. 12. 2023, termín odevzdání rukopisů: 31. 3. 2024. Více

Časopis Právník získal spolu s Právními rozhledy první místo v anketě Karlovarských právnických dnů o Prestižní cenu pro nejlepší právnický časopis v České a Slovenské republice 2023. Redakce Právníka děkuje čtenářům, autorům a recenzentům za přízeň a spolupráci.

Časopis Právník je od čísla 1/2021 zařazen do citační databáze SCOPUS.

Aktuální číslo: 12/2023

Stati

Recenze