Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právník

Aktuality

Olomoucké právnické dny 2022

XV. ročník mezinárodní vědecké konference pořádané Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci se uskuteční 9.–10. června 2022. Termín přihlášek je 20. května 2022. Podrobné informace a elektronická přihláška zde.

Časopis Právník je od čísla 1/2021 zařazen do citační databáze SCOPUS.

Aktuální číslo: 5/2022 — Eugen Ehrlich a sociologie práva

Úvodník

Stati

Glosy

Příspěvky k budoucnosti oboru

Mors venit velociter

Recenze