Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právník

Aktuality

Ve dnech 23.–24. 5. 2024 se koná XVII. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny. Pořádá je ve svých prostorách Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Podrobné informace včetně přihlášky najdete zde.

Časopis Právník získal spolu s Právními rozhledy první místo v anketě Karlovarských právnických dnů o Prestižní cenu pro nejlepší právnický časopis v České a Slovenské republice 2023. Redakce Právníka děkuje čtenářům, autorům a recenzentům za přízeň a spolupráci.

Časopis Právník je od čísla 1/2021 zařazen do citační databáze SCOPUS.

Aktuální číslo: 4/2024

Stati

Z vědeckého života