Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právník

Aktuality

Výzva k zasílání příspěvků na téma Aktuální otázky mediálního práva. Anotaci příspěvku je možné zaslat redakci nejpozději 4. září 2022 na e-mail pravnik@ilaw.cas.cz. Články přijaté k publikaci budou komisionálně posouzeny a příspěvek vyhodnocený jako nejlepší ocení Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd finanční odměnou ve výši 12 000 Kč. Více

Časopis Právník získal třetí místo v anketě o Prestižní cenu pro nejlepší právnický časopis 2022. Cenu uděluje společnost Karlovarské právnické dny na základě hlasování odborné veřejnosti. Redakce děkuje autorům i čtenářům Právníka za přízeň.

Časopis Právník je od čísla 1/2021 zařazen do citační databáze SCOPUS.

Aktuální číslo: 8/2022

Stati

Recenze

Z vědeckého života