Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právník

Aktuality

Časopis Právník získal třetí místo v anketě o Prestižní cenu pro nejlepší právnický časopis. Cenu uděluje společnost Karlovarské právnické dny na základě ankety mezi odbornou veřejností. Redakce děkuje autorům i čtenářům Právníka za přízeň.

Zpřístupnění plných textů

Na těchto webových stránkách jsou nově zpřístupněny příspěvky starší šesti měsíců publikované po roce 2013. Viz Hledat v archivu

Aktuální číslo: 7/2019

Stati

Glosy

Jubileum

Recenze

Z vědeckého života