Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právník

Aktuality

Výzva k zaslání příspěvků – Právo a moderní technologie

Redakce pro číslo 2/2022 vyhlašuje téma Právo a moderní technologie. Anotaci zamýšleného příspěvku je možné zaslat do 3. června 2021. Redakce na základě předběžného komisionálního posouzení osloví autory, aby svoji stať zpracovali nejpozději do 18. října 2021. Více

Časopis Právník je od čísla 1/2021 zařazen do citační databáze SCOPUS.

V archivu jsou k dispozici PDF článků i celých čísel od roku 2013 (starších tří měsíců).

Aktuální číslo: 5/2021

Stati

Diskuse

Glosy

Recenze

Z vědeckého života