Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právník

Aktuality

Časopis Právník je partnerem XVI. ročníku mezinárodní konference Olomoucké právnické dny, která se uskuteční 18. a 19. 5. 2023. Elektronické přihlášky lze zasílat do 17. 4. 2023. Pozvánka

Časopis Právník je zařazen do ankety Karlovarských právnických dnů o Prestižní cenu pro nejlepší právnický časopis 2023. V anketě je možno hlasovat do 12 hodin dne 17. 6. 2023 na adrese http://www.kjt.cz/cs/2023/anketa.php

Časopis Právník je od čísla 1/2021 zařazen do citační databáze SCOPUS.

Aktuální číslo: 4/2023

Stati

Glosy

Recenze