Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právník

Aktuality

Výzva k zasílání příspěvků – Jednotlivec a veřejná moc

Téma čísla 8/2019. Termín pro zasílání anotací 4. prosince 2018, pro zaslání rukopisů 25. dubna 2019. Více zde.

Zasedání redakční rady

Ve čtvrtek 25. října 2018 ve 14.30 hodin proběhlo v budově Akademie věd ČR 7. zasedání redakční rady časopisu Právník. Redakční rada vyhodnotila uplynulý rok.

Zpřístupnění plných textů

Na těchto webových stránkách jsou nově zpřístupněny příspěvky starší šesti měsíců publikované po roce 2013. Viz Hledat v archivu

Aktuální číslo: 11/2018

Stati

Diskuse

Recenze