Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Csukás Adam. Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Trpký život kňaza, ktorému z ložného chlieb napečú… Svazek 1. Praha: Společnost pro církevní právo, 2016, 168 s.

Švecová, Adriana
  • Právník 11/2017
  • Ročník: 156
  • Strany: 1017-1029
  • Rubrika: Recenze

Práca je vydaná v Českej republike ako prvý zväzok novozaloženej edície Spoločnosti pre cirkevné právo s názvom Knižnica cirkevného a konfesného práva. Uvedené dielo má ambíciu iste popri iných zámeroch prispievať k poznaniu cirkevného a konfesného práva vČechách a na Slovensku, či v iných krajinách alebo právnych kultúrach. Dielo, ktoré vychádza z dvoch študentských prác autora, je členené na úvod a päť kapitol, ktoré uzatvára záverečné zhodnotenie.

Klíčová slova: církevní právo - Slovensko