Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Redakce

PhDr. Zdena Žáčková, Ph.D. – vedoucí redaktorka
JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.
Mgr. Iveta Bůžková – sekretariát

 

Adresa

Národní 18, 116 00 Praha 1
e-mail: pravnik[AT]ilaw.cas.cz
telefon: 221 990 712 (221 990 711)

www.pravnik.eu