Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Redakce

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (předseda redakční rady)

PhDr. Zdena Žáčková, Ph.D. (vedoucí redaktorka)

Mgr. et Mgr. Jan Géryk, Ph.D.
Bc. Lucie Kuželová
JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.

Adresa
Redakce časopisu Právník
Ústav státu a práva AV ČR
Národní 18
110 00 Praha 1

e-mail: pravnik@ilaw.cas.cz
telefon: 221 990 712 (221 990 711)

www.pravnik.eu