Právník
Teoretický časopis pro otázky státu a práva

Monotematická čísla

12/2017 – Prosincová ústava (150 let)

11/2017 – Sto let od velké ruské revoluce

3/2017 – Římské smlouvy (60 let)

10/2016 – Jiří Pražák (170 let)

4/2016 – Emanuel Tilsch (150 let)

1/2016 – Antonín Hobza (140 let)

11/2015 – ÚSP AV ČR (60 let)

10/2014 – Antonín Randa (100 let)