Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Monotematická čísla

1/2024 – Příroda a lidé – překážky na cestě k souladu

5/2023 – Mediální právo

5/2022 – Eugen Ehrlich a sociologie práva

2/2022 – Právo a moderní technologie

11/2021 – Kontinuita a diskontinuita našeho ústavního soudnictví

7/2021 – Člověk a jeho práva v aktuálních proměnách politiky a společnosti

2/2020 – Sto let od přijetí Ústavy ČSR

8/2019 – Jednotlivec a veřejná moc

1/2019 – Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: 100 let od zřízení

10/2018 – Nad stým výročím vzniku Československé republiky

4/2018 – Role soudu v právním státě a funkce judikatury

12/2017 – Prosincová ústava

11/2017 – Sto let od velké ruské revoluce

3/2017 – Římské smlouvy

10/2016 – Jiří Pražák (170 let)

1/2016 – Antonín Hobza (140 let)

11/2015 – ÚSP AV ČR

10/2014 – Antonín Randa (100 let)

12/2013 – Viktor Knapp (100 let)