Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Bringing It All Together: Clinical Legal Educators in the 21st Century University. Zpráva z mezinárodní konference o klinickém právnickém vzdělávání

Draslarová, Hana
  • Právník 11/2017
  • Ročník: 156
  • Strany: 1034-1036
  • Rubrika: Z vědeckého života

Začátkem prázdninového měsíce července se přes 170 učitelů-právníků z celého světa setkalov britském Newcastle upon Tyne, kde se ve dnech 3.–5. 7. 2017 na Northumbria Universitykonala konference o klinickém právnickém vzdělávání,1 kterou společně pořádaly InternationalJournal of Clinical Legal Education (IJCLE), European Network for Clinical Legal Education(ENCLE) a britská Clinical Legal Education Organisation (CLEO). Vzhledem k tomu, žeklinické právnické vzdělávání celosvětově nabírá na významu a tento způsob praktické výukypráva se opakovaně osvědčuje, jedná se o vysoce aktuální téma. Konference vytvořila prostor,v rámci kterého mohli učitelé, kteří se na klinickém právnickém vzdělávání podílejí, z vícenež 20 zemí po celém světě sdílet jak své praktické zkušenosti, tak výsledky svého výzkumu,a inspirovat se u ostatních.

Klíčová slova: klinické právnické vzdělávání, konference