Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Sto let od velké ruské revoluce

Eliáš, Karel
  • Právník 11/2017
  • Ročník: 156
  • Strany: 937-938
  • Rubrika: Příspěvky

Úvod k monotematickému číslu věnovanému Říjnové revoluci a její odraz v časopise Právník v průběhu minulých období.

Klíčová slova: Říjnová revoluce, VŘSR