Právník
Teoretický časopis pro otázky státu a práva

Inzerce

V časopisu Právník je možno publikovat upoutávky na konference, inzeráty právnických časopisů, domácích a zahraničních právnických firem, advokátních kanceláří atd., a to v jazyku požadovaném inzerentem.

Inzeráty přijímá redakce časopisu.