Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Inzerce

V časopisu Právník je možno publikovat upoutávky na konference, inzeráty právnických časopisů, domácích a zahraničních právnických firem, advokátních kanceláří atd., a to v jazyku požadovaném inzerentem.

Inzeráty přijímá redakce časopisu.