Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Profesor Michal Skřejpek šedesátiletý

  • Právník 11/2017
  • Ročník: 156
  • Strany: 1015-1016
  • Rubrika: Jubileum

V letošním roce oslavil šedesátiny člen redakční rady Právníka, prof. JUDr.Michal Skřejpek, DrSc. – významný český romanista, excelentní vědec a oblíbený učitel.

Klíčová slova: Skřejpek, Michal - jubileum