Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Redakční rada

Předseda: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (ÚSP AV ČR)


Členové:

doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.  (PF UK v Praze)
JUDr. Josef Baxa  (Nejvyšší správní soud, Brno)
JUDr. Jan Bárta, CSc. (ÚSP AV ČR)
doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc. (ÚSP AV ČR)
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF UK v Praze)
doc. JUDr. František Cvrček, CSc. (ÚSP AV ČR, FPR ZČU)   
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. (PF UK v Praze)
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (PF UK v Praze)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (PF MU)
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (ÚSP AV ČR)
doc.  JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (PF UP v Olomouci)
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (PF UK v Praze)
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (PF MU)
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (Nejvyšší soud, Brno)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (PF MU)
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. , DSc. (PF UK v Praze)
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. (PF UK v Praze)
prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. (Soudní dvůr EU, Luxemburg)
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (ÚSP AV ČR)
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. (PF UP v Olomouci)
prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. (ÚSP SAV, PF UK v Bratislavě)
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. (PF UK v Bratislavě)
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. (ÚSP AV ČR, PF UK v Praze)
prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. (Cardiff University)
doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M. (FSV UK v Praze)
JUDr. Josef Skála, CSc. (Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne)
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. (PF UK v Praze)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (ÚSP AV ČR, PF MU)
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (PF UP v Olomouci)
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (ÚSP AV ČR, PF UK v Praze)
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. (PF UJPŠ v Košicích)
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (PF UK v Praze)
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.  (FF UK v Praze) 
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (PF MU)
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF UK v Praze)
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. (PF MU)