Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Redakční rada

Předseda
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (ÚSP AV ČR, Praha)


Členové

prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.  (PF UK, Praha)
JUDr. Jan Bárta, CSc. (ÚSP AV ČR, Praha)
JUDr. Josef Baxa  (Nejvyšší správní soud, Brno)
prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF UK, Praha)
doc. JUDr. František Cvrček, CSc. (ÚSP AV ČR, Praha; FP ZČU, Plzeň)   
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (PF UK, Praha)
doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. (FP ZČU, Plzeň)
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (ÚSP AV ČR, Praha)
doc.  JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (PF UP, Olomouc)
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (PF UK, Praha)
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (PF MU, Brno)
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (emeritní profesor, PF MU, Brno)
prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (PF MU, Brno)
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. , DSc. (PF UK, Praha)
prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. (PF UK, Praha)
prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. (PF MU, Brno)
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (ÚSP AV ČR, Praha)
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. (PF UP, Olomouc)
prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. (ÚSP SAV, PF Univerzity Komenského, Bratislava)
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. (PF Univerzity Komenského, Bratislava)
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. (ÚSP AV ČR, Praha; PF UK, Praha)
doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. (PF UP, Olomouc)
prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. (Cardiff University, Wales, Velká Británie)
doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M. (FSV UK, Praha)
JUDr. Josef Skála, CSc. (Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Švýcarsko)
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. (PF UK, Praha)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (ÚSP AV ČR, Praha; PF MU, Brno)
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. (PF UJPŠ, Košice)
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (PF UP, Olomouc)
doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. (PF UK, Praha)
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (ÚSP AV ČR, Praha; PF UK, Praha)
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (PF UK, Praha)
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.  (FF UK, Praha) 
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (PF MU, Brno)
prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF UK, Praha)
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. (PF MU, Brno)