Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Sobczyk Arkadiusz. Państwo zakładów pracy. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017, 364 s.

Kadlubiec, Vojtěch
  • Právník 11/2017
  • Ročník: 156
  • Strany: 1017-1029
  • Rubrika: Recenze

Publikace prof.Sobczyka představuje kvalitní, inspirativní a nevšední čtení, které již teď, krátce po vydání, vyvolává v polských odborných pracovněprávních kruzích velký ohlas. Anna Musiała z právnické fakulty Poznaňské univerzity ji ve své recenzi pojímá dokonce jako opus magnum pracovněprávní vědy, který v budoucnu započne revoluci v pojímání pracovního práva.

Klíčová slova: pracovní právo - Polsko