Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vyhledávání

Vyhledávání v Právníku v NPD

Poznámka:

  • Ve vyhledaných textech nejsou zvýrazněny hledané výrazy.
  • V NÁZVECH příspěvků jsou slova vyhledávána jen v zadaném tvaru, případně lze zadat část slova. Lze zadat více slov v přesném tvaru, tvoří-li sousloví. Je nutno používat diakritiku.
  • Naproti tomu V TEXTECH PŘÍSPĚVKŮ funguje fulltextové vyhledávání, slova tedy mohou být v jakémkoliv pádu. Pro vyhledávání v textech článků je možné používat logické operátory v této formě:

a AND b   v textu musí být a i b
a OR b     v textu musí být a nebo b
-a            nesmí se vyskytovat a

Funkce vyhledávání budou postupně rozšiřovány.

Databáze Národní právní dědictví (NPD) vzniká v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Úkolem databáze je zpřístupňovat digitalizované texty starší právní literatury. Z časopisu Právník obsahuje:

  • období do roku 1990 – anotace a klíčová slova relevantních příspěvků (vytvořeno SVI ÚSP pro databázi CLAN);
  • období let 1991–2012 – anotace a klíčová slova všech příspěvků (vytvořeno SVI ÚSP);
  • od roku 2013 –  plné texty příspěvků starších tří měsíců, zároveň anotace a klíčová slova všech příspěvků včetně aktuálního čísla (vytvořeno SVI ÚSP).

Naskenovaný Právník z let 1861–1939 a od 2013 je k dispozici v Digitální knihovně AV ČR.
Přehledy obsahů čísel, PDF celých čísel a jednotlivých článků od roku 2013 (starších tří měsíců) viz Archiv.