Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

2/2022 (ročník 161)
Právo a moderní technologie

Úvodník

Stati

Informace

Recenze

Z vědeckého života