Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Projekt „Digitální aktiva a soukromé právo“. Mezinárodní organizace UNIDROIT vychází z návrhu České republiky

Monika Pauknerová
  • Právník 2/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 156-165
  • Rubrika: Informace

Informace je věnována projektu Digitální aktiva a soukromé právo, který je v současné době připravován v rámci UNIDROIT ve spolupráci s UNCITRAL. Jedním z důležitých iniciátorů tohoto projektu byla Česká republika. Pracovní skupina UNIDROIT je složena z expertů v oblasti majetkového práva, zajištěných transakcí a právní regulace digitálních technologií, kteří reprezentují různé právní systémy v rámci common law a civilního práva. Autorka popisuje historii projektu a relevantní zdroje, rozsah projektu a obsahové vymezení digitálních aktiv a kontroly, s poukazem na určité problémy vznikající při překladu do češtiny. Uvádí nástin projektu, který je pojat jako soubor principů s komentářem a ilustracemi na konkrétních příkladech. Projekt by měl být finalizován v letech 2022–2023 a přijat v roce 2023.

Klíčová slova: digitální aktiva, digitální aktiva a soukromé právo, UNIDROIT, Česká republika