Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z konference Olomoucké debaty mladých právníků – sekce Právní vzdělávání v kovidové a postkovidové době, Olomouc, 21.–22. října 2021

Zuzana Vanýsková – Michal Urban
  • Právník 2/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 178-180
  • Rubrika: Z vědeckého života