Metamorfózy práva V4

2010 Téma konference

Obecné zaměření konference 2010

Konference Metamorfózy práva II. si klade za cíl dále pokročit ve snaze identifikovat hlavní tendence a problémy v oblasti práva ve střední Evropě.  Během posledních dvaceti let fungování demokracie jsme dosáhli mnoha úspěchů. Zaznamenali jsme ale i mnoho nezdarů. Nadto zřejmě skončila doba, kdy jsme všechny nedostatky mohli svalovat na minulost. Nepochybujeme, že hlavní směr a naše volba byly správné. Právě proto je ale na čase jasně ukázat na chyby a nedostatky, které jsme si způsobili sami.

Právo patří k základním pilířům moderního demokratického státu. S nemalými obavami proto sledujeme nárůst korupce, pohrdání právem i na úrovni nejvyšších orgánů státu, nekvalifikovanou tvorbu práva, zneužívání moci státní správou, podvody v právnickém vzdělávání, rasově orientované útoky, vzrůstající nedůvěru občanů k možnostem vymáhání práva apod. Hledat příčiny těchto negativních jevů, pojmenovat je a především navrhnout opatření směřující k posílení role práva v naší společnosti, to je hlavním cílem chystané konference.