Metamorfózy práva V4

2011 Workshop

Ústav státu a práva AV ČR

ve spolupráci s 

Ústavem štátu a práva SAV, Instytutem nauk prawnych PAN a Institute of Legal Studies HAS

a s laskavou podporou

Visegrad Fund


pořádají

mezinárodní vědecký workshop

 

Metamorfózy práva ve visegrádských zemích

/Metamorphoses of Law in the Visegrad countries

ve dnech 28. 6. - 29.6. 2011 - Znojmo, Althanský palác
      

 

PROGRAM

Úterý 28.6.2011

18.00 hod Uvodní slovo účastníkům workshopu, společná večeře


Středa 29.6.2011

10.00 hod  Zahájení
Jednání konference moderuje
JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. (ÚSP AV ČR)

 Úvodní slovo ředitele ÚSP AV ČR
JUDr. Jan Bárta, CSc.


10.15 - 12.00 hod

I. blok

Návrhy projektů spolupráce: ČR

1. Ústavní soudnictví ve střední Evropě (JUDr. Miloš Matula, CSc.)

2. Kvantitativní analýza legislativy v zemích VIS (JUDr. František Novák, CSc.)

3. Právní jazyk – projekt PES – elektronický právnický slovník (JUDr. František Cvrček, CSc.)

4. Právní dějiny jako vědecký obor a jako součást právnického vzdělávání - současný stav v Evropě (JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.)

5. Římské právo jako základ soukromého práva (JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.)

Diskuse


12.00 hod  přestávka na oběd


13.30 - 15.00 hod

II. blok

Návrhy projektů: Polsko, Slovensko a Maďarsko 
Hlavní orientace konference - Znojmo 2012

1. Finanční krize a reakce na ni v právní oblasti

2. Rekodifikace soukromého práva

3. Srovnání legislativy zemí VIS z kvantitativního hlediska

4. Problémy státní správy a samosprávy v zemích VIS

5. Výuka práva na středních školách VIS

6. Vliv práva EU v zemích VIS

Diskuse


15.00 - 15.15 hod  coffee break


15.15 - 17.00 hod

III. blok

Organizační otázky – Centrum spolupráce VIS

1. Koncepce organizačního výboru, personální obsazení

2. Spolupráce s dalšími zeměmi bývalého východního bloku a mezinárodními organizacemi

3. Příprava databáze společných projektů, WEB – ÚSP AV ČR

4. Propagace projektů

Závěrečná diskuse


Večer

 

Organizační pokyny pro účastníky workshopu:

Příjezd účastníků workshopu: dne 28.6.2011 v odpoledních hodinách,

Odjezd účastníků workshopu: dne 30.6.2011 v dopoledních hodinách.


Ubytování a průběh workshopu: 
Althanský palác, Horní náměstí 3, Znojmo.
www.althanskypalac.cz


* Project No. 21110486 „Metamorphoses of Law in the Visegrad countries“ (Project category: Scientific exchange, research).