Metamorfózy práva V4

2010 Kolokvium

Souběžně s mezinárodní vědeckou konferencí Metamorfózy práva ve střední Evropě II
se stejně jako před dvěma lety uskuteční

kolokvium

METAMORFÓZY VEŘEJNÉ SPRÁVY II.

aneb

REFORMA PO DVACETI LETECH


Kolokvium se tentokrát zaměří na proměny veřejného sektoru v posledních dvaceti letech a na podněty, které přináší měnící se paradigma tržní ekonomiky.

Orientační témata:

1. Právní a neprávní aspekty státní regulace  a intervence státu do tržní ekonomiky na národní 
a regionální úrovni 
2. Potenciál a meze veřejnoprávního  prostoru. Potenciál a meze samoregulace a kooperace
3. Veřejný sektor, veřejné politiky, veřejné úkoly, veřejné služby, veřejný prostor a privatizace.
4. Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem 
5. Vzdělání – veřejná služba – k prodeji nebo i k užitku ?

 

Čtvrtek 10. 6. 2010
Malý sál


10.00 - 11.20 hod

Vstupní slovo moderátora
JUDr. Tomáš Louda, CSc. (Ústav státu a práva AV ČR, FPR ZČU)

Prezentace
Dr. Ivan Halász,Ph.D. - Dr. Gábor Schweitzer, Ph.D. (Ústav právních věd MAV)
Prezentace časopisu International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe

Referáty
JUDr. Marek Starý, Ph.D. (VŠFS, FPR ZČU)
Dozor nad hospodařením obcí – historické impulsy.

JUDr. Jiří Grospič, CSc. (Ústav státu a práva AV ČR, FPR ZČU)
Možnosti a meze rozvoje místní správy a samosprávy.

doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (VŠ Newton College)
Vývoj české komunální politiky 1990-2010 – případová studie vybraných měst Plzeňského kraje.

JUDr. Miroslava Hálová (Ústav státu a práva AV ČR, FPR ZČU)
Využití veřejnoprávních smluv při výkonu veřejné správy


13.00 - 14.15 hod  oběd

14.15 - 15.50 hod

JUDr. Peter Demek, Ph.D. (UPJŠ Košice)
Dochodková reforma ako prejav transformácie sociálnej sféry na Slovensku a súvisiace právne aspekty.

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
Veřejné zakázky a vynakládání veřejných prostředků.

JUDr. Miroslav Kalný (FPR ZČU)
Veřejný prostor.

JUDr. Dominik Kříž (FPR ZČU)
Potenciál a meze veřejnoprávního sektoru – výkon veřejné správy obcemi.

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze, FPR ZČU)
Limity využití strategického řízení ve veřejné správě. Koncepční a strategické dokumenty v ČR.


15.50 - 16.15 hod  coffee break

16.15 - 17.00 hod

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D (Ústav státu a práva AV ČR, FPR ZČU)
Analýza změn chápání pojetí odpovědnosti zdravotnických pracovníků – trvalý proces či výzva?

JUDr. Ing. Miroslav Kalous (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
PPP projekty – příležitosti a rizika.

JUDr. Richard Pokorný (FPR ZČU)
Axiologické limity užití principu tržní samoregulace v oblasti služeb veřejného zájmu

JUDr.Mgr. Vlastimil Fidler (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
Veřejné zakázky a vynakládání veřejných prostředků


Večer

Organizátoři zvou všechny účastníky konference na večerní program:

Prohlídka Znojma vyhlídkovým motorovým vláčkem (cca 18.30 hod) a následné přátelské posezení v Althanském paláci.

 

* * *


Pátek 11.6.2010
Velká galerie

 

10.00 - 13.00 hod

Zpráva z jednání kolokvia „Metamorfózy veřejné správy“
JUDr. Tomáš Louda, CSc. (ÚSP AV ČR a FPR ZČU)

29. prof. JUDr. Ján Svák, CSc. (Bratislavská vysoká škola práva)
Právnické vzdelávanie v slovenskom ústavoprávnom rámci.

30. JUDr. Michal Urban (PF UK)
Výuka práva na středních školách.

31. JUDr. Martin Škop, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
Krásná literatura a její přínos pro pojetí pravdy v právu.


Závěrečná diskuse