Metamorfózy práva V4

Výzkumný program

Mezinárodní výzkumný program

Metamorfózy práva ve visegrádských zemích představují dlouhodobou platformu spolupráce zemí V4, která byla založena v roce 2007 z iniciativy Ústavu státu a práva AV ČR (JUDr. Zdeňkem Masopustem, DrSc., a doc. JUDr.  Františkem Cvrčkem, CSc.) jako reakce na aktivity slovenského Ústavu štátu a práva AV SR, jmenovitě především JUDr. Eduarda Baranyho, DrSc., který podobnou platformu pro SR založil již v 90. letech. V rámci této platformy se realizují společné konference, workshopy a projekty s cílem kriticky popsat stav právního řádu a aplikace práva v zemích V4 jako východisko hledání praktických opatření k potlačení negativních trendů. Ačkoliv hlavními iniciátory jsou pracovníci z oboru teorie práva, spolupráce se neomezuje pouze na teoretické přístupy, ale účastní se jí zástupci všech právních odvětví z oblasti výzkumu i právní praxe, jakož i specialisté z příbuzných oborů (filosofie, politologie, sociologie, právní informatiky apod.).

Od roku 2008 se pravidelně každé dva sudé roky konají společné třídenní konference ve Znojmě (Loucký klášter) za účasti 60 až 100 specialistů V4 z výše zmíněných oborů. Podobnou konferenci organizuje každé dva liché roky slovenský Ústav štátu a práva AV SR v Piešťanech.