Metamorfózy práva V4

CORECEL

CORECEL - Committe for the Research of Central and Eastern European Law

Účastníci workshopu dne 28. a 29. června 2011 se dohodli na ustanovení stálého výboru pro spolupráci zemí visegrádské čtyřky pod názvem „Committee for the Research of Central and Eastern European Law“ (zkratka CORECEL), jehož smyslem je vyhledávat společné projekty zemí Visegrádu, organizovat společné workshopy a konference, vytvořit databázi o probíhajících stěžejních projektech v zemích Visegrádu, o společných projektech a stavu jejich řešení a konečně poskytovat podporu vybraným projektům.

Každá země deleguje hlavního gestora za svoji zemi. Ten si vybere jednoho nebo více spolupracovníků za jednotlivé obory, na které je možno se obracet jako zprostředkovatele spolupráce. 

Centrem a sídlem stálého výboru byl určen ÚSP AV ČR, Národní 18, 116 00 Praha 1, email: vis@ilaw.cas.cz. Zde se soustředí všechny materiály, databáze a informace o probíhající spolupráci.

Byl přijat princip, že každý projekt má svého hlavního gestora, který odpovídá za navržený projekt. (Viz společné projekty). Tento gestor je odpovědný za celý projekt a předkládá organizačnímu výboru návrhy a zprávy o průběhu a zajištění projektu.

Byly dohodnuty následující zásady spolupráce:

  1. Spolupráce zemí VIS je otevřena všem institucím zabývajícím se výzkumem v oboru práva.
  2. Organizační výbor vede přehled o stavu výzkumu v oboru práva v dané zemi a snaží se vyhledávat a zajišťovat spolupráci se všemi hlavními institucemi, zabývajícími se výzkumem v oboru práva (vědecké instituty a právnické fakulty)
  3. Organizační výbor připravuje mezinárodní konference tak, aby jednotliví účastníci reprezentovali pokud možno hlavní instituce výzkumu v dané zemi pro projednávaná témata.
  4. Organizační výbor usiluje o rozšíření spolupráce jak v rámci jednotlivých zemí, tak s dalšími zeměmi a mezinárodními institucemi
  5. Spolupráce je založena na principu dobrovolnosti přihlášení se k jednotlivým projektům a odpovědnosti hlavního gestora projektu
  6. Prioritní podporu jednotlivým projektům poskytne organizační výbor na základě jejich připravenosti a po dohodě s hlavními gestory zemí VIS