Metamorfózy práva V4

Konferenční sborníky

Masopust, Z. – Jermanová, H. (eds.). Metamorfózy práva ve střední Evropě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 456 s. ISBN 978-80-904024-6-1 (ÚSP), ISBN 978-80-7380 (AČ) 

obsah

 

Masopust, Z. – Jermanová, H. (eds.). Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 404 s. ISBN 978-80-8743902-9

obsah
 

Jermanová, H. – Cvrček, F. (eds.). Metamorfózy práva ve střední Evropě III. Quo vadis Evropo? Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. 456 s. ISBN 978-80-87439-06-7

 obsah

 

Cvrček, F. – Jermanová, H.) (ed.). Žijeme v nejlepším z možných světů? Metamorfózy práva IV. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 382 s. ISBN 978-80- 7380-543-2

obsah

 

Cvrček, F. – Jermanová, H. (ed.). Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov? Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 415 s. ISBN 978-80-7380-636-1

obsah