Metamorfózy práva V4

2008 Téma konference

Obecné zaměření konference 2008

 

Od roku 1990 došlo v zemích střední Evropy (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) k zásadním společenským změnám. Tyto země jsou dnes demokratické, respektují lidská práva, jsou členy Rady Evropy, Evropské unie a NATO. Proměna, kterou právo za posledních 20 let ve výše zmíněných zemích prošlo, nemá historickou obdobu. O základním pozitivním trendu tohoto procesu asi nikdo vážně nepochybuje. Současně je ovšem zřejmé, že takto složitý společenský přerod je provázen závažnými problémy, které se mimo jiné projevují v oblasti právní. Které problémy považují teoreticky uvažující právníci za nejdůležitější, které považují za společné, a které za specifické pro jednu nebo více zemí? V čem se liší postavení práva v zemích západní Evropy od transformujících se zemí střední Evropy? Přispěly uvedené země něčím novým k tradiční právní kultuře západní Evropy? Jsme svědky úpadku práva nebo jde o dočasné excesy, které nutně doprovázejí složitou proměnu společnosti jako celku? Máme po dvaceti letech transformace spojovat příčiny nedostatků v oblasti práva spíše s minulostí nebo jde o důsledky chybných politických kroků po roce 1990?  To jsou příklady otázek, které si klademe.

Společná konference právníků ze zemí s podobnou historickou zkušeností může výrazně přispět k identifikaci problémů, k jejich hierarchizaci a k případným návrhům na jejich řešení. Ačkoliv konferenci pořádají právní teoretikové, nemá jít o konferenci orientovanou čistě teoreticky. Za českou stranu se konference zúčastní kromě teoretiků také právní historikové, odborníci se zkušeností z rozhodování zejména Ústavního soudu ČR a specialisté na evropské právo. Tím, co je spojuje, je především schopnost a ochota v hlavních rysech popsat právní problémy svých  zemí, seřadit je podle závažnosti a případně vymezit ty, které považují za specifické pro danou zemi. Je nám jasné, že takto koncipovaný úkol je svou povahou dlouhodobý. Konferenci proto chápeme pouze jako první krok, který má otevřít možnosti široce koncipované spolupráce v oblasti výzkumu závažných problémů práva v zemích střední Evropy.


Odborní garanti: JUDr. František Cvrček, CSc., JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.