Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Lidé

 


JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.

Vedoucí Centra

tel. 221 990 744

hana.mullerova@ilaw.cas.cz 

 

 

 

 

 

JUDr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M.

tel. 221 990 750

eva.balounova@ilaw.cas.cz

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Kamila Balounová

tel. 221 990 750

kamila.balounova@ilaw.cas.cz 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D., LL.M.

tel. 221 990 750

monika.feigerlova@ilaw.cas.cz

 

  

 

 

 

 

JUDr. Adam Novák, Ph.D.

tel. 221 990 750

adam.novak@ilaw.cas.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Rita Simon, LL.M., B.A.

tel. 221 990 750

rita.simon@ilaw.cas.cz

  

 

 

 

 

 

JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.

tel. 221 990 750

tereza.snopkova@ilaw.cas.cz 

 

 

 

 

 

  

Bc. Eliška Johnová – asistentka týmu

tel. 221 990 774

eliska.johnova@ilaw.cas.cz 

 

 

 

 

 


Spolupracující klimatický vědec: 

Mgr. Alexander Ač, Ph.D.

 


Nositel Climate Law Project Fellowshipu (2020-2021): 

 Dr. jur. Martin Paus, M.A.

 


Stážisté - 2022:

Veronika Radová

David Chytil

Veronika Králová

 

 


Stážisté ELSA podzim 2021:

Pamela Alvarez

Aleksi Heikkinen

Irene Sacchetti

  

 

 

 

 

 

Portrétní foto: Martin Bílek