Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Projekt Zdravé auto

 


Ilustrační foto: Alex Presa on UnsplashNový projekt přispívající k udržitelnosti osobní dopravy

12. 4. 2022

Kvalita ovzduší je podle Světové zdravotnické organizace v první desítce seznamu problémů pro lidské zdraví. Kvůli intenzivnímu využívání osobních automobilů (až 73 % veškerých cest), mají vozidla na znečištění ovzduší většinový podíl, a ve městech je zvýšení koncentrací znečišťujících látek vzhledem k vysoké hustotě obyvatelstva obzvláště závažný.

Spalovací motory sice patří k čistším spalovacím zařízením, ale jejich emise závisí na tom, jak kvalitně je motor navržen, vyroben, seřízen, udržován a provozován. Podstatný podíl „více emisí“ lze přičíst relativně malému zlomku uživatelů, kteří svůj vůz neudržují, nebo s ním záměrně manipulují (různé chiptuningy, úpravy, odstraňování filtrů částic, vypínání katalyzátorů). Na tento problém už dlouhou dobu upozorňuje Centrum služeb pro silniční dopravu v souvislosti s měřením emisí v provozu. Velkou část zplodin do ovzduší vypouštějí i novější auta ve špatném technickém stavu, a to paradoxně více než třeba auta starší výroby.

Samotné předpisy uvědomělost a změnu přístupu obyvatel k provozu vozidel nezajistí. Je nutné na negativní vliv emisí z dopravy na životní prostředí upozorňovat. Kvůli tomu je cílem našeho projektu zvýšit odpovědnost společnosti při provozování motorových vozidel pozitivním způsobem, aby došlo k vybudování dobré vůle občanů k opravám a údržbě vlastních vozidel, které mohou vést ke snížení škodlivých emisí z dopravy. S formou kladně orientované naučné kampaně (videa, infografiky, fotografie) chceme informovat a motivovat především obyvatele měst, a těch co do města dojíždějí, aby svá vozidla používali uvědoměle, udržovali je v dobrém technickém stavu a přispěli tak ke snížení škodlivých emisí.

Součástí kampaně budou vytvořeny vědecké publikace a organizovány workshopy ve spolupráci s partnerem ASEM, který nedávno upozornil na rozsáhlé nedostatky v měření emisí při pravidelných technických prohlídkách vozidel, na základě analýzy dat Informačního systému technických prohlídek Ministerstva dopravy.

Projekt probíhá 1. 9. 2021 - 28. 2. 2023 s podporou Norských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR.

Projektový web najdete na uzdravpriserku.cz

Kontakt na hlavní řešitelku projektu: rita.simon@ilaw.cas.cz