Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Projekt Zdravé auto

 


Projekt Zdravé auto v časopise Veřejná správa 

23. 6. 2023

V posledním čísle časopisu Veřejná správa věnovaném turismu byly uveřejněny dva příspěvku k projektu Zdravé auto. Tématicky se oba věnují nízkoemisním zónám. Článek Hany Müllerové a Rity Simon se věnuje otázce, zda připravovaná novela zákona o ochraně ovzduší povede k jejich vyhlašování. Článek Kamily Balounové a Rity Simon nabízí srovnání se zahraničnímu přístupy. Na příkladech vybraných států ukazuje, jak mohou omezení ve městech fungovat. Redakce časopisu na články navázala anketou mezi představiteli vybraných krajů, kteří ve svých odpovědích podpořili jak zdravé ovzduší (snižování emisí), tak principy spojené s opatřeními typu nízkoemisních zón.

 


Jaká jsou hlavní poselství workshopu o právních nástrojích ke zlepšení kvality ovzduší?

21. 6. 2023

Ve spolupráci se všemi přednášejícími workshopu Zdravé auto, který proběhl 22. 5. 2023, jsme společně připravili přehled bodů, které jsou jeho hlavními závěry, a obsahují identifikaci hlavních problémů a nástin možných řešení včetně označení aktérů, kteří mají k daným řešením kompetence. Materiál je ke stažení zde.

Pokud jste se nemohli našeho workshopu zúčastnit, připomínáme, že ho je možné zhlédnout i dodatečně ze záznamu zde.

 


Ilustrační foto: Co women on UnsplashProjekt Zdravé auto v Českém rozhlase

V rozhovoru pro Český rozhlas si můžete poslechnout poznatky Michala Fleischhanse, ředitele Asociace emisních techniků a opravářů, z.s., partnerské organizace projektu Zdravé auto, které poukazují na problémy spojené s nedostatečnou kontrolou emisí z výfuků automobilů. Rozhovor navazuje na den měření emisí 1. 6., kde veřejnost mohla sledovat, jak měření vypadá a jaké výsledky ukazuje.

Rozhovor si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu v pořadu Ranní Plus ze čtvrtka 1. 6. 2023 v čase  od 8:49.

 


Proběhl workshop k využití právních a dalších nástrojů ke zlepšení kvality ovzduší

22. 5. 2023

Uspořádali jsme hybridní workshop s názvem Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel. Na workshopu zaznělo celkem šest prezentací řečníků, které se věnovaly různým aspektům této aktuální problematiky. Program akce naleznete zde. Se souhlasem spíkrů níže zveřejňujeme jejich prezentace ke stažení ve formátu pdf. 

1. Rita Simon a Michal Fleischhans: Úvod ke kampani – Negativní vlivy emisí osobních vozidel na kvalitu ovzduší

2. Michal Vojtíšek: Snižování emisí z dopravy péčí o vozidlo a rozumným stylem a rychlostí jízdy

3. Jiří Vodička: Typové schválení vozidla a emise z perspektivy kvality ovzduší / nízkoemisní zóny

4. Jan Dupák: Právní aspekty provozování kontrolních stanic – výzvy a problémy

5. Rita Simon: Best practices – zahraniční vzory řešení ke zlepšení kvality ovzduší ve městech

6. Michal Fleischhans a Petr Novák: Informační Systém Technických Prohlídek (ISTP): Klíčový nástroj pro monitorování technických a emisních kontrol vozidel v ČR

 

Videozáznam prezentací všech řečníků workshopu je dostupný na YouTube kanálu CLASS zde.

 

Fotografie z workshopu si můžete prohlédnout zde:

Foto: Eliška Johnová

 


Můžete zhlédnout krátká videa představující nejzajímavější výsledky projektu

22. 5. 2023

Během řešení projektu byla natočena řada krátkých videí ve formě rozhovorů a reportáží. Ta nejzajímavější představujeme zde a zveme vás k jejich sledování. Níže jsou první tři, a ke zhlédnutí dalších videí klikněte zde.

 

MUDr. Irena Opletalová vysvětluje, jaké negativní zdravotní následky má působení emisí z výfuků automobilů:

 

Reportáž z měření emisí v provozu dne 20. října 2022 u u České zemědělské univerzity v Praze Suchdole: nadměrné emise má až 10 % projíždějících vozidel!

 

Libor Fleischhans porovnává emise z výfuků: dodávka Ford vs. zánovní Porsche:

 

Pro pokračování ve sledování projektových videí o problematice emisí z vozidel, jejich vlivu na lidské zdraví a o tom, jak množství emisí ovlivňuje technický stav vozidla, přejděte na následující odkaz.

 


Foto: Nabeel Syed on UnsplashSérie Představujeme výsledky projektu: 4. Reálné emise z dopravy

10. 5. 2023

V rámci projektu Uzdrav Příšerku - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel přinášíme další část reportovací zprávy o jeho výstupech.

Tentokrát se věnujeme obsahu kapitoly č. 4 e-knihy, která pojednává o reálných emisích z dopravy. Kapitola se zabývá otázkou, proč snižování emisí v praxi nefunguje dle očekávání a proč se kvalita ovzduší  nelepší dostatečně rychle.

Na jedné straně došlo od přelomu tisíciletí ke snížení emisí NOx z motorových vozidel o více než 90 %, na druhé straně se ale koncentrace oxidu dusičitého (NO2) snižují jen o přibližně jedno procento ročně.

Ukazuje se několik základních faktů, např. to, že pokročilé technologie, díky nimž se nízkých emisí dosahuje, zpravidla fungují, ale zároveň je třeba odpovídající péče, odbornost a pečlivost při konstrukci, výrobě, seřizování, údržbě a provozu motoru. Dále platí, že katalyzátory hůře fungují při nedodržení přesného dávkování paliva nebo AdBlue. Emise ovlivňuje nejen závada na vozidle, ale např. také velmi dynamická jízda.

Problémy s emisními parametry lze sledovat také na straně výrobců, viz aféra Dieselgate, jejíž nejnovější vývoj jsme komentovali v textu Dieselgate – druhá vlna rozsudků: zmanipulovaný software "teplotního okna" ze dne 17. 2. 2023 na našem blogu. Problémové jsou také různé dodatečné úpravy vozidel, například ve snaze zvýšit maximální výkon nebo zlepšit jiné dynamické vlastnosti. Z hlediska emisí hraje zásadní roli technický stav vozidla.

Prakticky je rozložení emisí mezi jednotlivými vozidly takové, že polovina emisí částic z výfuků vozidel pochází z pěti až deseti procent vozového parku v České republice.

Na projektovém webu https://uzdravpriserku.cz/ najdete podrobnější informace, jak která vozidla škodí. Mezi škodlivými vozidly najdete „Huliče“, „Bezezuba“ a „Čipaře“.

Z akcí v rámci projektu doporučujeme jednak workshop pro zástupce měst a obcí a krajů, pro širší veřejnost den zaměřený právě na reálné emise – den měření emisí zdarma 1. 6. 2023 od 10:00 do 17:00 hod v areálu České zemědělské univerzity Kamýcká 129, Praha-Suchdol.

Rovněž doporučujeme ke zhlédnutí krátkou reportáž z ČT24 z 23. ledna 2023, která vysvětluje rizika nesprávného výsledku měření emisí v případech, kdy vozidlo nemá v pořádku filtr pevných částic: reportáž zde.

V případě dotazů k projektu se obraťte přímo na hlavní realizátorku, dr. Ritu Simon rita.simon@ilaw.cas.cz

Zpracováno za použití kapitoly 4. e-knihy.

 


Foto:  Aleksandr Popov on UnsplashSérie Představujeme výsledky projektu: 3. Emise z dopravy

24. 4. 2023

V rámci projektu Uzdrav Příšerku - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel přinášíme další zprávu o jeho výstupech.

Řešení komplexního problému emisí z dopravy vyžaduje charakteristiku samotného problému emisí z dopravy. Např. v Praze představují tyto emise přibližně 80 % škodlivých emisí, je tedy žádoucí se na ně podívat podrobněji. Co vlastně pojem emise z dopravy zahrnuje? Blíže se tomuto tématu věnuje kapitola 2 nedávno vydané e-knihy. Ta poukazuje na to, že emisemi z dopravy je vše, co vozidla během provozu vypouštějí (emitují). Jedná se jak o výfukové látky, tak látky, které unikají jinak (olej, mazací tuky aj.). Mezi výfukové látky patří dusík, oxid uhličitý (CO2), voda (H2O), oxid uhelnatý (CO), různé plynné organické látky (HC – uhlovodíky) a částice. Část emitovaných látek je chemicky stabilní a nemá zásadní vliv na lidské zdraví, ale jak popisuje dr. Simon v knize Klimatické právo, v roce 2020 odvětví dopravy vyprodukovalo přibližně 7,3 miliardy tun emisí oxidu uhličitého (CO2), a to spalováním fosilních paliv a plynů v motorech vozidel. Toto odvětví tak vytváří přibližně 15 % celosvětových emisí CO2. Má tedy významný podíl na skleníkovém efektu, a tím i na změně klimatu.

Značné riziko pro lidské zdraví představují například oxidy dusíku a oxid uhelnatý a částice. Např. oxid dusičitý, který vzniká v oxidačním katalyzátoru, je agresivní, prudce jedovatý plyn, který dráždí plíce a sliznici dýchacích cest a způsobuje tak jejich záněty a může způsobit až plicní edém. Oxidy dusíku jsou dávány do souvislosti se vznikem nádorových onemocnění. Problematické jsou také těkavé organické látky (VOC, z angl. volatile organic compounds), které mají toxický vliv na nervový systém, mohou způsobovat bolesti hlavy, závratě, mdloby, malátnost a nevolnost. S ohledem na vážné negativní zdravotní následky působení výfukových plynů zaznívají důrazná varování zdravotnických institucí (IARC – International Agency for Research on Cancer, OSHA – Occupational Safety and Health Administration, MSHA – Mine Safety and Health Administration) před vlivem automobilových emisí. 

Důležitou roli v řešení uvedeného problému hraje posuzování technické způsobilosti vozidel, resp. emisních kontrol, které by mělo být pokryto kvalitní legislativou a jejím důsledným dodržováním v praxi.

V případě dotazů k projektu se obraťte přímo na hlavní realizátorku, dr. Ritu Simon rita.simon@ilaw.cas.cz.

Zpracováno za použití kapitoly 2 e-knihy.

 


Série Představujeme výsledky projektu: 2. Workshop k využití právních a dalších nástrojů ke zlepšení kvality ovzduší

19. 4. 2023

V rámci projektu Uzdrav Příšerku - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel si Vás dovolujeme pozvat na workshop, který se bude konat dne 22. 5. 2023. Workshop bude probíhat v hybridní formě (účast je možná přímo v budově Akademie věd nebo on-line). Pozvánku s programem workshopu a podrobnostmi k přihlašování naleznete na tomto odkazu. Workshop je zaměřený na zástupce obcí, je však otevřený i zájemcům z řad široké veřejnosti.

 


Foto: Sorin Gheorghita on UnsplashSérie Představujeme výsledky projektu: 1. Emise a lidské zdraví

17. 4. 2023

Projektu přispívajícímu k udržitelnosti osobní dopravy se věnujeme již více než rok. Projekt Uzdrav Příšerku - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel má za cíl upozornit na problém znečištěného ovzduší a jeho dopadu na lidské zdraví.
Nedávno jsme z projektu vydali e-knihu, jejíž první kapitola se věnuje právě zdravotním rizikům spojeným s emisemi. V této kapitole se upozorňuje mimo jiné na to, že Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny klasifikovala v roce 2013 znečištěný venkovní vzduch jako karcinogen skupiny I, tedy jasně prokázaný lidský karcinogen. Autorka kapitoly MUDr. Irena Opletalová upozorňuje také na zásadní dopady znečištěného ovzduší na dětské zdraví, resp. úmrtnost dětí. Její krátkou přednášku, kde shrnuje vliv emisí z dopravy na lidské zdraví, můžete zhlédnout v tomto videu.
Jak se uvádí v úvodu publikace, zhoršená kvalita ovzduší si tak vybírá svou daň, kdy způsobuje přibližně 10- až 20krát více předčasných úmrtí než dopravní nehody a stojí za růstem mnoha vážných onemocnění.
Ve velkých aglomeracích je hlavním zdrojem znečištění ovzduší doprava, ze které jsou škodlivé emise vypouštěny do bezprostřední blízkosti lidí. O těchto škodlivých emisích je ve společnosti velmi nízká informovanost - neodlišují se ani dvě zcela zásadní kategorie emisí:

  • Skleníkové plyny (např. CO2, metan a oxid dusný). Jde o chemicky velmi stabilní látky, které absorbují v infračerveném spektru, a proto zadržují část tepla, které Země vyzařuje do vesmíru. Tím se Země ohřívá a mění se její klima.
  • Rizikové látky pro lidské zdraví (zejména částice PM a oxidy dusíku NOx). Kvůli těmto látkám je znečištění venkovního ovzduší v první desítce příčin předčasného úmrtí a celkové škody představují několik procent hrubého domácího produktu.

Uvolňování rizikových látek je úzce spojeno s technickým stavem vozidel. Moderní spalovací motory ve vozidlech produkují jemné (PM2,5) až ultrajemné (PM0,1) částice, které jsou oproti větším částicím ze starších motorů natolik malé, že pronikají skrze plicní sklípky do krve, popř. skrze čichový nerv do mozku. Riziko rozvoje onemocnění a alergií stoupá s blízkostí bydliště k dopravní komunikaci a znečištěný vzduch má negativní vliv na vývoj plic u dětí. Tento problém lze nahlížet a řešit prostřednictvím nástrojů právní regulace, ale také pomocí technické regulace, správných metod měření při kontrole stavu vozidel apod.

Důležitou linku řešení problému představuje jeho publicita. Projekt Uzdrav příšerku cílí na všechny uvedené nástroje s využitím různých komunikačních kanálů a s využitím různých metod šíření informací.

Nyní, v nadcházejících závěrečných týdnech projektu, budeme veřejnosti postupně představovat jeho hlavní výsledky včetně vědeckých poznatků a nabídneme aktivní účast na akcích pro veřejnost, které plánujeme. V případě dotazů k projektu se obraťte přímo na hlavní realizátorku, dr. Ritu Simon rita.simon@ilaw.cas.cz

Zpracováno s využitím Komunikačního plánu projektu.

 


Vyšla publikace "Uzdrav příšerku. Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel"

4. 4. 2023

Poznatky projektu Zdravé auto představuje publikace, která byla vydána v dubnu 2023 Ústavem státu a práva AV ČR. Publikace je určena široké veřejnosti a klade si za cíl seznámit s vědeckými výsledky v oblasti vlivu automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a na lidské zdraví a informovat o značném vlivu technického stavu vozidla na konečné emise vozidla. 

SIMON, R. – FLEISCHHANS, M. a kol. Uzdrav příšerku. Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2023, 69 s. ISBN 978-80-87439-63-0

E-kniha je ke stažení zdarma zde.

Publikace vznikla s podporou Norských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014–2021, v rámci Výzvy č. SGS-4 REINE.

 


Ilustrační foto: Alex Presa on UnsplashO projektu: Nový projekt přispívající k udržitelnosti osobní dopravy

12. 4. 2022

Kvalita ovzduší je podle Světové zdravotnické organizace v první desítce seznamu problémů pro lidské zdraví. Kvůli intenzivnímu využívání osobních automobilů (až 73 % veškerých cest), mají vozidla na znečištění ovzduší většinový podíl, a ve městech je zvýšení koncentrací znečišťujících látek vzhledem k vysoké hustotě obyvatelstva obzvláště závažný.

Spalovací motory sice patří k čistším spalovacím zařízením, ale jejich emise závisí na tom, jak kvalitně je motor navržen, vyroben, seřízen, udržován a provozován. Podstatný podíl „více emisí“ lze přičíst relativně malému zlomku uživatelů, kteří svůj vůz neudržují, nebo s ním záměrně manipulují (různé chiptuningy, úpravy, odstraňování filtrů částic, vypínání katalyzátorů). Na tento problém už dlouhou dobu upozorňuje Centrum služeb pro silniční dopravu v souvislosti s měřením emisí v provozu. Velkou část zplodin do ovzduší vypouštějí i novější auta ve špatném technickém stavu, a to paradoxně více než třeba auta starší výroby.

Samotné předpisy uvědomělost a změnu přístupu obyvatel k provozu vozidel nezajistí. Je nutné na negativní vliv emisí z dopravy na životní prostředí upozorňovat. Kvůli tomu je cílem našeho projektu zvýšit odpovědnost společnosti při provozování motorových vozidel pozitivním způsobem, aby došlo k vybudování dobré vůle občanů k opravám a údržbě vlastních vozidel, které mohou vést ke snížení škodlivých emisí z dopravy. S formou kladně orientované naučné kampaně (videa, infografiky, fotografie) chceme informovat a motivovat především obyvatele měst, a těch co do města dojíždějí, aby svá vozidla používali uvědoměle, udržovali je v dobrém technickém stavu a přispěli tak ke snížení škodlivých emisí.

Součástí kampaně budou vytvořeny vědecké publikace a organizovány workshopy ve spolupráci s partnerem ASEM, který nedávno upozornil na rozsáhlé nedostatky v měření emisí při pravidelných technických prohlídkách vozidel, na základě analýzy dat Informačního systému technických prohlídek Ministerstva dopravy.

Projekt probíhá 1. 9. 2021 - 28. 2. 2023 s podporou Norských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR.

Aktualizace: Projekt byl prodloužen do 13. 6. 2023.

Projektový web najdete na uzdravpriserku.cz

Kontakt na hlavní řešitelku projektu: rita.simon@ilaw.cas.cz