Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Projekt JUSTDECARB

 


Tým Centra pro klimatické právo a udržitelnost je součástí konsorcia, které uspělo se svým návrhem ve výzvě  „Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change" (SOLSTICE) v rámci mezinárodní projektové platformy JPI Climate. Jde o platformu pro pro podporu společenskovědního výzkumu v oblasti klimatické změny. Česká republika je jedním z 10 evropských států zapojených do její zastřešující iniciativy s názvem „Propojování znalostí o klimatu pro Evropu“.

Tříletý projekt  (12/2020 - 11/2023) s názvem „Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers“ (JUSTDECARB) povede CICERO Center for International Climate Research (Oslo). Dalšími členy konsorcia jsou Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment z LSE (Londýn) a Institute of Public Law and Political Science and Field of Excellence Climate Change Graz z Univerzity Graz. Mezioborový tým se skládá z ekonomů, politologů, filozofů a právníků. Hlavní náplní projektu bude zkoumat povahu procesů, politik a opatření, která jsou spojena s požadavkem dekarbonizace, a to zejména s ohledem na spravedlivost těchto procesů. Cílem je  připravit "toolkit" pro tvůrce politik, shrnující kroky a metody doporučené pro řízení tranzičních procesů tak, aby připravované politiky a opatření byly vnímány jako sociálně spravedlivé a měly podporu u klíčových stakeholderů, což má na sílu celého řešení zásadní vliv. Právní část projektu (kterou bude rozvíjet naše Centrum) se zaměří především na otázku, jakou úlohu mají hrát lidská práva a právní principy jako kritéria pro posuzování klimatických politik a opatření.

Webová prezentace projektu: zde

 


Aktuálně: připravili jsme AVex o spravedlivé transformaci

1. 3. 2023

V rámci projektu SOLSTICE zpracovali Hana Müllerová a Adam Novák expertní stanovisko AVex na téma spravedlivé transformace. Akademie věd ČR připravuje AVexy pro orgány státu a jeho představitele jako odborný podklad ve věcech veřejných záležitostí. Všechna dosud vydaná stanoviska jsou přístupná zde.

AVex 3/2022 představuje základy konceptu spravedlivé transformace a jeho právní kontext. Pojem spravedlivé transformace [Just Transition] v českém prostředí zatím není dostatečně známý, přestože jde o jeden ze základních pilířů klimatické politiky EU vyjádřený v Zelené dohodě pro Evropu heslem „leaving no one behind in the transition to climate neutrality“. Cílem spravedlivé transformace je předcházet při přechodu k uhlíkově neutrální ekonomice negativním jevům, jako jsou zvýšená chudoba, sociální nestabilita, nezaměstnanost nebo stěhování ze zasažených regionů. Jedním z jejích základních předpokladů je uplatnění relevantních poznatků právní vědy o optimálním a z hlediska spravedlnosti vyváženém nastavení právní úpravy. 

Expertní stanovisko je dostupné ke stažení ze stránek Akademie věd ČR zde.

 


Uspořádali jsme workshop o spravedlivé transformaci v ČR

16. 6. 2022

V pátek 24. 6. 2022 pořádáme workshop k propojení poznatků teorie a praxe na téma spravedlivé transformace v ČR. Našimi hosty budou zástupci akademické sféry, veřejné správy, dotčených krajů, byznysu i neziskových organizací. Workshop se bude konat prezenčně v hlavní budově Akademie věd (Národní 3, Praha 1, sál 108) a zároveň online na platformě Zoom.

Spravedlivá transformace (just transition) je pojem související s přechodem od fosilní ekonomiky k nízkouhlíkové. Koncept just transition pochází z prostředí pracovního trhu a zaměstnanosti, kde znamená zajištění spravedlivého řešení situace pro zaměstnance v oborech nebo provozech, které jsou ukončovány. Nicméně v posledních letech se koncept just transition rozšířil i mimo toto úzké pojetí, stal se součástí celkové debaty o řešení klimatické krize a lze ho chápat i jako soubor vodítek využitelných pro vytváření a realizaci klimatických politik obecně. Koncept just transition je důležitou součástí Zelené dohody pro Evropu a na ní navázaných opatření. V ČR je koncept spravedlivé transformace relativně nový, spojovaný dosud především s využitím finančních nástrojů a s evropským Fondem pro spravedlivou transformaci, který podporuje investice a přeměnu území dotčených nutností odklonu od uhlí. Cílem workshopu je otevřít prostor pro širší náhled na koncept spravedlivé transformace a propojit  expertízy a zkušenosti teoretiků a praktiků.

Program workshopu si můžete prohlédnout v přiložené pozvánce

AKTUALIZOVÁNO: Záznam workshopu můžete zhlédnout na YouTube kanále centra CLASS zde.

Fotografie z workshopu si můžete prohlédnout zde:

Foto: Eliška Johnová

 


Foto: David OndřichOhlédnutí za konferencí Human Rights and Climate Change

29. 11. 2021

Děkujeme všem řečníkům a účastníkům konference - těm, kdo přišli osobně do hlavní budovy Akademie věd, i těm, kdo se připojili online, za zajímavé příspěvky a diskusi. Právě jsme na webové stránce akce zveřejnili fotogalerii z konference a na náš YouTube kanál jsme umístili videozáznamy jednotlivých prezentací, které jsou ke zhlédnutí v samostatném playlistu.

 


Poslední možnost přihlásit se na konferenci: Human Rights and Climate Change

16. 11. 2021

Možnost přihlásit se na páteční konferenci o lidských právech a klimatické změně v prezenční formě byla již uzavřena, avšak stále ještě se můžete hlásit k účasti online přes platformu Zoom, a to do čtvrtka 18. 11. do 9:00 hodin. Program konference a registrační formulář naleznete zde.

 


Konference o lidských právech a klimatické změně: Ohlašujeme program a otevíráme registraci

25. 10. 2021

Právě jsme zveřejnili program a otevřeli registraci na mezinárodní konferenci o lidských právech a klimatické změně, kterou budeme pořádat v pátek 19. listopadu 2021. Konference se bude konat v anglickém jazyce, v hybridní formě (prezenčně a zároveň online na platformě Zoom). Uslyšíte příspěvky význačných zahraničních i českých odborníků na téma dopadů klimatické změny na lidská práva. Program konference a registrační formulář naleznete zde.

 


Připravujeme program listopadové konference

27. 5. 2021

Rádi oznamujeme, že účast na konferenci Human Rights and Climate Change, kterou budeme pořádat v pátek 19. listopadu 2021 v Praze prezenčně v sídle Akademie věd a zároveň online, přislíbili například: 

Christina Voigt (University of Oslo)

Sanja Bogojević (University of Oxford)

Eva Schulev-Steindl (ClimLaw, University of Graz)

Ivana Jelić (European Court of Human Rights)

Marc Limon (Universal Rights Group, Geneva)

Felix Ekardt (Research Unit Sustainability and Climate Policy, Leipzig)

 


Zveme vás na zahajovací workshop projektu

20. 3. 2021

Dovolujeme si vás pozvat na zahajovací workshop projektu JUSTDECARB. Naším cílem je prezentovat poznatky a výsledky projektu nejen svým vědeckým kolegům, ale také dalším expertům a dotčeným aktérům. Workshop se uskuteční 13. dubna od 14 do 17 hodin v online formě (Zoom). Účast je bezplatná, lze se účastnit i pouze jednotlivých sekcí. Jednotlivé sekce workshopu představí dílčí projektová témata z oborů filozofie, ekonomie, politologie a práva. Organizační stránku workshopu zajišťuje LSE, k účasti je třeba se registrovat přes link uvedený v pozvánce.

 


Medailonek projektu 

20. 2. 2021

Zajímá vás téma spravedlivé dekarbonizace?

Na našem Youtube kanálu jsme zveřejnili medailonek projektu JUSTDECARB. Poslechněte si, jaké cíle máme, jak je projekt strukturován a jaká témata v něm bude řešit naše Centrum.

Video.

 


Foto: Pxfuel.comOhlášení data konference

20. 2. 2021

Do vašeho diáře:

Oznamujeme, že v rámci projektu JUSTDECARB budeme pořádat mezinárodní konferenci na téma Human Rights and Climate Change. Konference se bude konat 19. listopadu 2021 v Praze a je plánována jako hybridní, tj. v prezenční podobě v závislosti na podobě pandemických opatření v době konání, a zároveň online. Detaily o organizaci konference a možnosti přihlášení budou zveřejňovány od května 2021.