Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Udržitelnost týmu

 


Foto: Pxfuel

Závazky našeho týmu k udržitelnosti

2. 3. 2020

Práce na projektu s tématem klimatu nás staví před velkou výzvu snažit se o snížení negativních ekologických dopadů naší vlastní vědecké práce. Cítíme odpovědnost za praktiky v každodenním chodu našeho pracoviště z hlediska udržitelnosti a za naše pracovní postupy, poměřované kritériem ekologické stopy. Proto pro naše Centrum vytyčujeme následující pravidla a cíle v oblasti udržitelnosti a ochrany klimatu. Doufáme, že tím

  • přispějeme k formující se debatě o tématu udržitelné vědecké práce v českém akademickém prostoru,
  • pilotně vyzkoušíme konkrétní metody udržitelné vědecké práce pro potřeby jejich zhodnocení a aplikování naším domovským pracovištěm, Ústavem státu a práva AV ČR,
  • půjdeme příkladem a budeme inspirací v tomto snažení Akademii věd a jejím pracovištím, jimž mohou naše zkušenosti v budoucnu posloužit.

Naše závazky chceme výhledově posilovat a na základě našich zkušeností a reálných i právních možností je zpřísňovat a doplňovat nové. Do budoucna chceme otevřít a diskutovat i takové nesnadné otázky, jako je optimalizace dodávek a využívání energie na pracovišti, role kritéria udržitelnosti při nákupu materiálu a služeb, nebo integrace principu udržitelnosti mezi kritéria pro posuzování návrhů projektů a jejich plnění.

Vnitřní pravidla pro pracovní cesty

Cestujeme pouze, pokud je to nezbytné. Část osobních návštěv jiných pracovišť nebo akcí se snažíme nahradit moderními komunikačními prostředky, jako jsou skupinové hovory, videohovory či videokonference.

Při nutných cestách dáváme přednost železniční dopravě. Pracovní cesta letadlem, stejně jako použití automobilu pro cestu jedné osoby, jsou přípustné pouze na základě individuálního posouzení a odůvodnění, jež zahrnují porovnání dostupnosti (čas cestování, počet přestupů) a porovnání nákladů s jinými variantami cesty, při zohlednění principu hospodárnosti.

Pravidla pro občerstvení na akcích a konferencích

Na akcích pořádaných Centrem pro klimatické právo a udržitelnost se snažíme o převážně bezmasou nabídku a vyhýbáme se exotickému, mimosezónnímu a zdaleka dováženému sortimentu. Nepoužíváme jednorázové nádobí ani vodu nebo jiné nápoje v PET lahvích. Snažíme se předcházet vzniku odpadů včetně zejména nadbytečných obalů, odpady třídíme.

Pravidla pro zdroje a publikace

Při nákupu literatury dáváme přednost elektronickým verzím časopisů a knih. Při vydávání vlastních publikací Ústavem státu a práva poskytujeme elektronické verze zdarma online; tištěné publikace vydáváme pouze, pokud je to vhodné pro plnění konkrétních cílů projektu.

Cíle pro provoz pracoviště

Hledáme způsoby k šetření elektrickou energií (LED žárovky, výběr úsporných spotřebičů a výpočetní techniky) a vodou a k ekologicky šetrnému provozování pracoviště (např. ekologické úklidové prostředky). Před nákupem nové PC techniky vždy nejprve zvažujeme možnost upgradu stávajícího vybavení. Jakékoli pracovní materiály tiskneme jen, je-li to nezbytné, využíváme recyklovaný papír. Veřejné akce zaznamenáváme a záznam umísťujeme na náš web tak, aby nebylo nutné kvůli akci přicestovat, ale bylo možno ji shlédnout ze záznamu.