Eva Balounová

JUDr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 750

Publikace

Odborné zaměření

Právo životního prostředí, právo Evropské unie, klimatické právo

Vzdělání

Právnická fakulta UK - magisterské, University of Iceland - LLM, Právnická fakulta UK - JUDr., Ph.D.

Dizertační práce s názvem "Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu" získala první cenu v kategorii dizertačních prací ve veřejné soutěži studentských a vědecko-výzkumných prací o Cenu Josefa Vavrouška (2020)

Výzkumné projekty

2020-2023 Projekt SOSLTICE: „Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers“ (JustDecarb); členka týmu

2020-2024 Projekt Právo ochrany klimatu v rámci prémie Akademie věd ČR Lumina quaeruntur; členka týmu

Ostatní působení v akademické sféře

Přednášky pořádané Parlamentním institutem

Působení v oblasti vědecké popularizace

2020 Online přednáška „Pařížská dohoda a ochrana klimatu v kontextu pandemie covid-19“ v rámci série AV ČR "Věda na doma"

Jiné aktivity související s vědeckou prací

Grant od "Centre for Arctic Policy Studies" na Islandské univerzitě na závěrečnou práci "The scramble for the Arctic - protection of the marine mammals"