Eva Balounová

JUDr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 750

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2551-0272

Publikace

Odborné zaměření

Právo životního prostředí, právo Evropské unie, klimatické právo

Vzdělání

Právnická fakulta UK - magisterské, University of Iceland - LLM, Právnická fakulta UK - JUDr., Ph.D.

Dizertační práce s názvem "Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu" získala první cenu v kategorii dizertačních prací ve veřejné soutěži studentských a vědecko-výzkumných prací o Cenu Josefa Vavrouška (2020)

Výzkumné projekty

  • 2024-2028 Projekt Strategie AV 21 "Identity ve světě válek a krizí ", řešitelka aktivity Klimatická krize: reflexe ve společenských vědách a filozofii
  • 2022-2026 Projekt "Climate Change Law in Europe" podpořený Vlámskou grantovou agenturou (FWO) pod vedením Univerzity Hasselt – členka řešitelského týmu
  • 2020-2024 Projekt "Právo ochrany klimatu" v rámci prémie Akademie věd ČR Lumina quaeruntur – členka řešitelského týmu
  • 2020-2023 Projekt SOLSTICE: „Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers“ (JustDecarb) – členka řešitelského týmu

Ostatní působení v akademické sféře

Přednášky pořádané Parlamentním institutem

Předsedkyně Revizní komise České společnosti pro právo životního prostředí

Zpravodajka Peer Review Network of Global Climate Litigation (Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School)

Působení v oblasti vědecké popularizace

Rozhovory pro ČT24 a další média 

Hostka v Podcastu AV ČR a Podcastu Ecomaniaci

Přednáška v rámci TedX Národní Klimatické žaloby

Přednášky v rámci Týdne AV, pro VŠ, spolky, apod.

Články na blogu CLASS "Komentujeme" a na ekolist.cz

Členka Kolegia popularizátorů a pracovníků PR AV ČR

Nabídka přednášky o klimatických žalobách (prezentovana na webu AV ČR Jedu vědu)

Jiné aktivity související s vědeckou prací

Cena Visegrad Group Academies Young Researcher Award 2023, výzkum v oblasti změny klimatu v globálním a polárním rozměru

Lektorka stáží pro středoškolské studenty v rámci programu Otevřená věda

Grant od "Centre for Arctic Policy Studies" na Islandské univerzitě na závěrečnou práci "The scramble for the Arctic - protection of the marine mammals"  

Nejnovější knihy