Eva Balounová

Mgr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 750

Odborné zaměření

Právo životního prostředí, právo Evropské unie, klimatické právo

Vzdělání

Právnická fakulta UK - magisterské, University of Iceland - LLM, Právnická fakulta UK - PhD

Dizertační práce s názvem "Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu" získala první cenu v kategorii dizertačních prací ve veřejné soutěži studentských a vědecko-výzkumných prací o Cenu Josefa Vavrouška (2020)

Ostatní působení v akademické sféře

Přednášky pořádané Parlamentním institutem

Jiné aktivity související s vědeckou prací

Grant od "Centre for Arctic Policy Studies" na Islandské univerzitě na závěrečnou práci "The scramble for the Arctic - protection of the marine mammals"