Eva Balounová

JUDr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 750

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2551-0272

Publikace

Odborné zaměření

Právo životního prostředí, právo Evropské unie, klimatické právo

Vzdělání

Právnická fakulta UK - magisterské, University of Iceland - LLM, Právnická fakulta UK - JUDr., Ph.D.

Dizertační práce s názvem "Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu" získala první cenu v kategorii dizertačních prací ve veřejné soutěži studentských a vědecko-výzkumných prací o Cenu Josefa Vavrouška (2020)

Výzkumné projekty

  • 2022-2026 Projekt "Climate Change Law in Europe" podpořený Vlámskou grantovou agenturou (FWO) pod vedením Univerzity Hasselt – členka řešitelského týmu
  • 2020-2023 Projekt SOLSTICE: „Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers“ (JustDecarb) – členka řešitelského týmu
  • 2020-2024 Projekt "Právo ochrany klimatu" v rámci prémie Akademie věd ČR Lumina quaeruntur – členka řešitelského týmu

Ostatní působení v akademické sféře

Přednášky pořádané Parlamentním institutem
Členka České společnosti pro právo životního prostředí
Zpravodajka Peer Review Network of Global Climate Litigation (Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School)

Působení v oblasti vědecké popularizace

2020 Online přednáška „Pařížská dohoda a ochrana klimatu v kontextu pandemie covid-19“ v rámci série AV ČR "Věda na doma"
2021 Přednáška v rámci TedX Národní „Klimatické žaloby“
2021 Přednáška pro RebelTalk, Extinction Rebellion ČR
2021 rozhovor pro podcast Ecomaniaci
2021 Účast v panelové diskuzi „Opatření v oblasti změny klimatu“
Články na blogu CLASS "Komentujeme" a na ekolist.cz
Členka Kolegia popularizátorů a pracovníků PR AV ČR
Nabídka přednášky o klimatických žalobách (prezentovana na webu AV ČR Jedu vědu)

Jiné aktivity související s vědeckou prací

Grant od "Centre for Arctic Policy Studies" na Islandské univerzitě na závěrečnou práci "The scramble for the Arctic - protection of the marine mammals"  

Nejnovější knihy