Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Aktuality

 


Foto: Rasmus Andersen on UnsplashRychlé klimatické čtení před dovolenou

27. 6. 2024

Než vyrazíte na prázdniny, přečtete si nové číslo našeho newsletteru! Ohlížíme se v něm za mezinárodní konferencí o klimatickém právu, kterou jsme pořádali na konci května a za dalšími našimi bohatými aktivitami během jarních měsíců. Poté následuje jako vždy výběr toho nejzajímavějšího, co se událo v oblasti klimatické politiky a práva od dubna do června; úvodní zpráva přitom patří prvnímu klimatickému případu před ESLP – KlimaSeniorinnen. Zvláště bohaté, a přitom ne příliš povzbudivé jsou tentokrát novinky z Česka, například o odmítnutí evropského klimatického cíle pro rok 2040, akceleračních zónách pro rozvoj obnovitelných zdrojů, novele ochrany stromů nebo novele atomového zákona. Celé číslo najdete zde.

Chcete dostávat náš newletter každé 3 měsíce do vaší mailové schránky? Přihlašte se zde.

 


Foto: Jana Plavec, AV ČRPrémie Otto Wichterleho pro Evu Balounovou

24. 6. 2024

Členka týmu CLASS Eva Balounová obdržela jako první žena z Ústavu státu a práva prestižní akademické ocenění Prémie Otto Wichterleho od Akademické rady AV ČR. Eva se specializuje zejména na mezinárodní a evropské klimatické právo a také na klimatické soudní spory. Studovala na Univerzitě Karlově a na Islandské univerzitě v Reykjavíku. Je spoluautorkou knihy Klimatické právo, publikuje v řadě prestižních vědeckých časopisů a účastní se řady mezinárodních projektů. V roce 2023 obdržela ocenění Visegrad Group Academies Young Researcher Award. Poslechněte si epizodu Podcastu Akademie věd s Evou Balounovou.

Prémii Otto Wichterleho uděluje Akademie věd ČR vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let.

„Talentovaní mladí vědci a vědkyně potřebují na prahu své vědecké kariéry výraznější podporu. Řada z těch, které Akademie věd ocenila Wichterleho prémií před deseti dvanácti lety, dnes stojí na špičce svého oboru. I dnešní laureáti jsou budoucností české vědy,“ říká Eva Zažímalová, která v roli předsedkyně Akademie věd ČR předávání Prémií Otto Wichterleho uváděla.

 

 


Udržitelnost spotřeby je pro CLASS čím dál důležitějším výzkumným tématem

17. 6. 2024

Členka CLASS Rita Simon se ve své současné vědecké práci v rostoucí míře věnuje tématu udržitelné spotřeby. 16. května přednesla příspěvek na plenárním zasedání mezioborové konference "Udržitelná ekonomika - udržitelná společnost" na univerzitě v Debrecíně. Její prezentace na téma "SDG 12 and voluntary mitigation actions of consumers" se zamýšlela nad politikou zmírňování dopadů na straně poptávky uvedenou v 6. Hodnotící zprávě IPCC, a vysvětlila tzv. strategii Reduce / Shift / Improve pro změnu spotřebitelských vzorců. O mnohovrstevnatém a roztříštěném evropském rámci pro komunikaci o udržitelnosti Rita Simon diskutovala na dvoudenním semináři "Sustainability Communication with an in-depth look at Sustainability Certifications", který se konal online 3. června na univerzitě v Bolzanu a zamýšlel se nad současnými a budoucími právními výzvami týkajícími se ekologických a environmentálních nároků. V rámci české odborné debaty se 11. června konal na Ministerstvu průmyslu a obchodu kulatý stůl o udržitelnosti spotřebitelské legislativy, zaměřený na národní implementační výzvy týkající se směrnice (EU) 2019/771 a směrnice (EU) 2024/825 o greenwashingu. Rita Simon zde přednesla úvodní přednášku a zúčastnila se panelové diskuse. Ve svém vystoupení zdůraznila chybějící vazbu mezi nařízením o ekodesignu a spotřebitelskými směrnicemi a objasnila, že bez srozumitelných, snadno dostupných a viditelných informací o environmentálních vlastnostech nemohou spotřebitelé činit informovaná rozhodnutí o udržitelných výrobcích.

 

 


Workshop o právech přírody z mezioborové perspektivy

11. 6. 2024

Ve čtvrtek 20. června od 15 hodin budeme pořádat workshop na téma práv přírody. Přiznání práv částem přírody (například řekám, horám, přírodně cenným lokalitám nebo zvířatům) je v rostoucí míře spatřováno jako nadějné řešení současné krize biodiverzity prohlubované klimatickou krizí. Jde o koncept, který by přinesl revoluční změny do historicky zavedeného antropocentrického pohledu na svět a do tradičních právních vzorců. Konceptu práv přírody se bude věnovat trojice příspěvků z pohledu filosofie (David Černý), antropologie (Bob Kuřík) a práva (Hana Müllerová). Pozvánku na akci s informací o přihlašování naleznete zde.

 


Foto: Eliška JohnováOhlédnutí za konferencí Shaping Climate Law: Dynamic Roles of State and Non-State Actors’

5. 6. 2024

Dvoudenní konference s bohatým programem byla pro náš tým završením pětileté práce na projektu Právo ochrany klimatu podpořeném prémií Lumina quaeruntur. Děkujeme všem řečníkům za skvělé prezentace a všem účastníkům za podnětné diskusní příspěvky. Na webové stránce konference jsme právě zveřejnili fotogalerii z konference a na základě souhlasu řečníků připravíme též vyvěšení ppt prezentací. Po covidovém období, které zásadně poznamenalo první roky projektu, jsme velmi rádi, že jsme konferenci mohli uspořádat prezenčně v reprezentativních prostorách hlavní budovy Akademie věd!

 

 


Zahájili jsme vydávání nového podcastu o klimatickém právu: Klima v soudní síni

3. 6. 2024

Na našem webu naleznete novou sekci Podcast a v ní první díl podcastu o klimatickém právu Klima v soudní síni!

Počet soudních sporů o klima prudce roste. Soudy tak musí rozhodovat nejen o tom, jak mají své emise snižovat státy a obchodní společnosti, ale i o tom, jestli lze v době klimatické krize rozšiřovat letiště a jaké jsou meze klimatické občanské neposlušnosti. Fenomén klimatických žalob se v celé jeho šíři snaží prozkoumat Eva Balounová se svými hosty a hostkami v podcastu Klima v soudní síni.

V prvním díl podcastu hovoří Eva s Monikou Hanych, právničkou, která se specializuje na lidská práva, svobodu projevu, nové technologie a mediální právo. Podcast si můžete pustit z našeho webu, ale naleznete ho i na Spotify a v dalších podcastových aplikacích.

Tvorbu podcastu finančně podporuje Strategie AV21: Výzkumný program Identity ve světě válek a krizí.

 

 


PhD workshop o klimatickém právu na Univerzitě Graz

24. 5. 2024

Hana Müllerová, Monika Feigerlová a Rita Simon přednáší 23.–24. května 2024 na 3. ročníku workhopu pořádaném Univerzitou v Grazu: ClimLaw Graz 3rd Annual PhD Workshop on Climate Law and Litigation. Workshop je věnován tématům klimatické mitigace a adaptace, klimatické spravedlnosti a lidských práv, a hájení a prosazování ochrany klimatu. Závěrečná panelová diskuse  se soustředí na klimatickou litigaci před národními soudy, mezinárodními soudy a Evropským soudem pro lidská práva. Workshop je příležitostí pro doktorandy z různých zemí diskutovat o přednesených přednáškách, ale rovněž představit svůj vlastní doktorský výzkum. Jeho program naleznete zde.

 

 


Kulatý stůl: Stavební zákon – právo a praxe

17. 5. 2024

Zveme odbornou i laickou veřejnost na diskusní akci ke stavebnímu zákonu. Akce se uskuteční dne 6. června 2024 od 15 hodin v budově Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18. Bližší informace o programu a přihlašování najdete v přiložené pozvánce.

 

 


Zveřejnili jsme předběžný program květnové mezinárodní konference o klimatickém právu

29. 4. 2024

Na webu konference ‘Shaping Climate Law: Dynamic Roles of State and Non-State Actors’, kterou naše Centrum pořádá 30. – 31. května 2024, už můžete najít její předběžný program. Účastníky čekají keynote přednášky tří zvaných zahraničních hostů, přednáška čestného hosta prof. Bedřicha Moldana, a vystoupení více než 30 prezentujících z evropských i mimoevropských zemí. Zájemci o účast (bez příspěvku) se stále ještě mohou registrovat, a to do 10. května. Budeme se na vás těšit!

 

 


Rita Simon přednesla online zvanou přednášku pro brazilskou univerzitu

24. 4. 2024

Členka týmu CLASS Rita Simon přednesla hostující přednášku na Universidade Federal do Rio Grande do Sul v Brazílii v rámci série online konferencí CDEA o udržitelné spotřebě. Její prezentace na téma "Why consumption matters: recommendations for mitigation policies" (Proč záleží na spotřebě: doporučení pro politiky zmírňování emisí) hodnotila současné dobrovolné mitigační akce spotřebitelů v Evropě se zaměřením na jejich potenciál snižování emisí CO2 a zdůraznila nutnost vytvoření diferencovaného přístupu k budoucím mitigačním politikám v závislosti na uhlíkové stopě a socioekonomických úrovních různých skupini spotřebitelů. Prof. Claudia Lima Marques, prezidentka IACL a ředitelka Centra evropských a německých studií (CDEA), její kolegové a doktorandí vnesli do debaty zajímavé, mimoevropské pohledy.

 

 


Foto: Karel Hemerijckx, CCLetní škola klimatického práva na Univerzitě Hasselt 

19. 4. 2024

Zveme mladé právní vědce k zasílání abstraktů na letní školu klimatického práva. Univerzita Hasselt spolu s partnery projektu FWO, mezi nimiž je i centrum CLASS, pořádá na konci srpna letní školu  určenou především pro postdoky, ale otevřenou též pro doktorandy. Zde představujeme čtyři hlavní témata letní školy: 

 1. Just transition to a low carbon economy.
 2. Human rights in climate change law.
 3. Biodiversity protection in climate change law.
 4. Governance innovation, including climate change litigation, in climate change law.

Akce bude dvoudenní, první den se budou konat přednášky a diskuse na uvedená témata, druhý den budou mít účastníci možnost představit svůj vlastní výzkum. Zájemci mohou zaslat svůj abstrakt do konce května 2024. Poplatek za účast na letní škole není vypsán. Organizátor bude hradit cestovní a ubytovací náklady akceptovaným postdokům (nikoliv bohužel doktorandům). 

Plné znění výzvy k zasílání abstraktů naleznete zde

 


Foto: Firmbee.com on UnsplashKlimatické plány tranzice – právní nebo marketingový nástroj?

16. 4. 2024

Vyšel nový podcast ve spolupráci s Wolters Kluwer, ve kterém se Monika Feigerlová věnuje existující a připravované právní úpravě korporátních klimatických plánů jako nástrojů pro snižování emisí skleníkových plynů a rovněž pro prevenci greenwashingu nad rámec právních pravidel o reportingu. Více se dozvíte zde.

 


Mediálně pokrýváme rozhodnutí ESLP o klimatických stížnostech 

9. 4. 2024 (aktualizováno)

V úterý 9. dubna 2024 vydal Evropský soud pro lidská práva rozhodnutí o třech ostře sledovaných klimatických stížnostech. V případu Verein KlimaSeniorinnen Schweiz a ostatní proti Švýcarsku konstatoval, že Švýcarsko porušilo články 6 (právo na spravedlivý proces) a 8 (právo na soukromí a rodinný život) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv tím, že nepřijalo dostatečná opatření v oblasti klimatu. Další dvě stížnosti – Carême proti Francii a Duarte Agostinho a ostatní proti Portugalsku a dalším 31 státům – soud shledal nepřijatelné. Konkrétně o rozhodnutí i o jeho dopadech hovořila členka CLASS Eva Balounová ve Studiu ČT24 zde a v rozhovoru pro Seznam zprávy zde. Dále upozorňujeme na díl podcastu 5:59 z 12. dubna 2024, "Klimatický triumf švýcarských seniorek: Státy by se měly mít na pozoru", v němž případ komentovala Hana Müllerová - rozhovor je k přečtení zde a k poslechu v podcastových aplikacích.

 


Euraktiv.czEvropská komise navrhla snížit emise do roku 2040 o 90 %

9. 4. 2024

Členka CLASS Eva Balounová okomentovala pro Euractiv.cz doporučení Evropské komise, ve kterém Komise navrhla snížit do roku 2040 emise o 90 %. Proces nastavení cíle je navázaný na první globální hodnocení Pařížské dohody, které proběhlo na konci roku 2023 na COP 28. Bohužel ale doporučení Komise nevyslyšelo zcela výzvy z COP 28. Legislativní zakotvení cíle však již bude na nové Komisi, která vznikne až po červnových volbách do Evropského parlamentu. Více si můžete přečíst v komentáři zde.

 


Monika Feigerlová vystoupila na Boloňské univerzitě

8. 4. 2024

Členka týmu CLASS Monika Feigerlová přednesla přednášku pro studenty na univerzitě Alma Mater Studiorum Università di Bologna na téma „Klimatická neutralita a mezinárodní investiční právo“. Vazba mezi klimatickými otázkami a mezinárodním investičním právem je často popisována jako 'napjatá' nebo jako 'oblast sporu'. Monika se studenty diskutovala relevanci mezinárodních investičních dohod pro odklon od fosilních paliv, možné konflikty mezi mezinárodním klimatickým režimem a mezinárodním investičním právem, jakož i cesty pro možné právní změny, a sdílela výsledky svého výzkumu v této oblasti.

 

 

 

 


Foto: Evgenij Antonov on UnplashV novém newsletteru připomínáme 4 roky existence CLASS

4. 4. 2024

V den s hezkým datem 4. 4. vychází nové číslo newsletteru připomínající 4-letou existenci našeho Centra. Ve vstupním textu se proto ohlížíme nejen za uplynulými roky, ale i za posledními týdny naší činnosti. Připomínáme pozvání na mezinárodní konferenci o klimatickém právu, kterou pořádáme 30.–31. května, a avizujeme dva červnové workshopy – o  novému stavebnímu zákonu z pohledu ochrany životního prostředí a o právech přírody. V našem přehledu novinek klimatického práva se pak můžete dozvědět o úskalích aktualizace českých koncepcí Politiky ochrany klimatu, Státní energetické koncepce a Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu; o urychlovací „turbonovele 17 zákonů“; o evropských cílech pro snížení emisí do roku 2040; o stavu ve světě po skončení COP 28; o vývoji klimatických litigací, a mnoho dalšího. Ke všem dosavadním 16 číslům našeho newsletteru se můžete vrátit zde.

 


Nová publikace: Nejistoty v právu životního prostředí

25. 3. 2024

Členka týmu CLASS Rita Simon se podílela na monografii „Social and Scientific Uncertainties in Environmental Law“ (editoři: Tilak Ginige, Iain Green, Patrick Van Calster, Alain Simons, Joseph McMullen) kapitolou Enhancing Environmental Sustainability through Reforming Czech Contract Law, p. 384-416.

Kniha se ve 24 kapitolách věnuje otázce, jak je právo životního prostředí připraveno nebo jak by mělo být lépe vybaveno na nejistoty v současné vědě i společnosti v otázkách legislativy, správy i soudnictví. Díky svému multidisciplinárnímu přístupu nabízí kniha nový pohled na potřebné propojování poznatků různých oborů a podoborů, aby vytvořily „společný jazyk“ pro řešení problémů životního prostředí, které trápí dnešní svět. Knihu vydalo nakladatelství Intersentia, bližší vydavatelské informace jsou zde. V elektronické podobě je kniha dostupná v režimu open access zde.

 

 

 


Potřebuje Česko klimatickou radu?

19. 3. 2024

Členka týmu CLASS Eva Balounová vystoupila na semináři s názvem Klimatické rady: Úloha vědecké expertízy a nezávislých poradních orgánů v ochraně klimatu, který v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR proběhl pod záštitou poslankyně Kláry Kocmanové a europoslance Mikuláše Peksy. Eva byla pozvána, aby pohovořila o fungování klimatických rad v zahraničí.

Kromě přehledu toho, jak nezávislé odborné orgány pro klima fungují v evropských státech, se Eva v prezentaci zaměřila také na to, co je potřeba promyslet k tomu, aby podobný orgán mohl efektivně fungovat i v Česku.

 


Chcete se dozvědět více o klimatické litigaci?

Eva Balounová a Monika Feigerlová se ve spolupráci s Univerzitou v Turíně podílely na knize, jež se věnuje jak vnitrostátním případům klimatické litigace, tak sporům řešeným na mezinárodní úrovni. Eva ve své kapitole představuje první českou strategickou klimatickou litigaci (Klimatická žaloba, z.s. a další proti vládě ČR a dalším) a zamýšlí se nad tím, jak české soudy přistupovaly k odkazování na klimatické případy z jiných zemí. Monika se věnuje roli lidskoprávních orgánů v prověřování klimatické odpovědnosti obchodních společností, otázkami extrateritoriality a konceptu náležité péče v oblasti lidských práv, se zaměřením na případ In re Greenpeace Southeast Asia and Others.

Právě vydaná kniha je volně přístupná a jednotlivé kapitoly můžete zhlédnout zde.

 

 

 


Eva Balounová o Zelené dohodě pro Evropu 

22. 2. 2024

Členka týmu CLASS Eva Balounová hovořila o Zelené dohodě pro Evropu ve studiu ČT24 v návaznosti na současné protesty zemědělců. V živém vstupu vysvětlila, co je Zelená dohoda pro Evropu, na jaké sektory cílí, i jak se na ni dívají různé členské státy. V příspěvku se dostala i k úloze vnitrostátních klimatických zákonů (který zatím Česká republika nemá). Rozhovor si můžete poslechnout zde.

 

 


Zdroj obrázku: Wolters KluwerMonika Feigerlová o závazcích korporací k nulovým emisím

12. 2. 2024

Členka týmu CLASS Monika Feigerlová se podílela na podcastu o klimatických závazcích podnikatelů nazvaném Proč se korporace zavazují k „nulovým emisím“? Společnosti působící v České republice se stále více přidávají k zahraničnímu trendu nejrůznějších klimatických prohlášení. Dosažení klimatické neutrality nebo nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050 a dříve jsou typickým příkladem firemních sdělení. V podcastu se Monika věnuje významu těchto prohlášení a právní úpravě klimatických cílů, jež má dopad na podnikatele. Více o podcastech ESG se dozvíte na stránkách Wolters Kluwer zde.

 


Foto: Martin Vorel on LibreshotOtevíráme výzvu k zasílání abstraktů pro mezinárodní konferenci o klimatickém právu 

29. 1. 2024

Ve dnech 30.–31. května 2024 bude naše Centrum pořádat mezinárodní konferenci ‘Shaping Climate Law: Dynamic Roles of State and Non-State Actors’. Konference se bude konat v anglickém jazyce v prezenční formě v hlavní budově Akademie věd v Praze, Národní 3. Nyní vyzýváme zájemce o vystoupení s příspěvkem na této konferenci, aby zasílali své návrhy, a to do 29. února 2024, na adresu conference@ilaw.cas.cz. Veškeré informace o konference naleznete na její webové stránce zde. Plná výzva Call for abstracts je dostupná ke stažení zde.

 


Vyšlo monotematické číslo Právníka věnované právu životního prostředí se třemi články autorek z CLASS

15. 1. 2024

Lednové číslo 163. ročníku časopisu Právník je celé věnováno aktuálním právním otázkám spojeným s ochranou životního prostředí a klimatu. Jeho podtitul zní "Příroda a lidé –  překážky na cestě k souladu", a jak připomíná jeho úvodník, v roce 2024 máme příležitost oslavit 50. výročí několika významných událostí českých i mezinárodních, důležitých pro vývoj environmentální ochrany (v českém kontextu založení hnutí Brontosaurus, v mezinárodním prostředí například první vyhlášený "rok ochrany přírody"). 

V čísle, jehož úvodník je případně nazván "Ochrana životního prostředí včera, dnes...a zítra?", vyšly hned tři články autorek z centra CLASS: článek Hany Müllerové "Práva přírody na rozhraní mezi aktivismem a seriózní debatou" (s. 3–14); článek Terezy Snopkové "Napětí mezi veřejnými zájmy v ochraně životního prostředí a klimatu" (s. 15–29), a článek Evy Balounové "Limity právní ochrany environmentálních aktivistů" (s. 30–47). Plný text článků bude zpřístupněn podle pravidel časopisu Právník po 3 měsících od vydání v archivu časopisu zde. Abstrakty těchto článků přinášíme v sekci Publikace.

 


Do vašeho diáře: Mezinárodní konference o klimatickém právu

12. 1. 2024

Foto: Martin Vorel on Libreshot

Zajímá-li vás klimatické právo, rezervujte si ve svém diáři data 30.–31. května 2024. V ty dny bude naše centrum CLASS pořádat mezinárodní konferenci ‘Shaping Climate Law: Dynamic Roles of State and Non-State Actors’, a to v hlavní budově Akademie věd v Praze. Témata konference budou věnována tomu, jak různí aktéři od vlád, regionů a měst přes soudy, společnosti, nevládní organizace a občanskou společnost až po jednotlivce v roli spotřebitelů či voličů ovlivňují formování, implementaci a prosazování klimatického práva. S potěšením též ohlašujeme, že roli keynote řečníků přislíbili Prof. Laurence Boisson de Chazournes, Prof. Annalisa Savaresi, a Dr. Moritz Reese.

Brzy otevřeme výzvu k zasílání abstraktů na konferenci. Registrace na konferenci bude pak spuštěna v březnu. Aktuality o konferenci a jejím plánovaném programu budou k dispozici na webu konference a též na našem LinkedIn.Hana Müllerová na serveru Investigace.cz o ekocidě

9. 1. 2024

Na webu Investigace.cz vyšel rozhovor s Hanou Müllerovou na téma ekocidy. Věnuje se zejména snahám zakotvit v právu nejzávažnější zločiny proti životnímu prostředí – tzv. ekocidu. V mezinárodním právu se již několik let hovoří o zavedení možnosti trestat ničení životního prostředí jako mezinárodní zločin postihovaný Mezinárodním trestním soudem v Haagu, tedy přidat ekocidu jako pátý zločin k nynějším čtyřem (genocida, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločin agrese). Definice ekocidy pro tuto mezinárodní smlouvu již byla připravena, ale je třeba pracovat na tom, aby změna této mezinárodní úmluvy získala dostatečnou podporu smluvních států. Mezitím probíhá v Evropské unii novelizace směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí, která by měla rovněž zavést trestání ekocidy, byť podle posledního vyjednaného znění návrhu se tento čin nebude nazývat "ekocida", ale hovoří se o "klauzuli o kvalifikovaném trestném činu". 

 

 


Foto: Monika ŠamováZměna klimatu a lidská práva

12. 12. 2023

Členka týmu CLASS Eva Balounová vystoupila na konferenci Lidská práva a Česko, která byla uspořádána k příležitosti 75. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Eva mluvila nejen o tom, jak změna klimatu dopadá do lidských práv a jak se k tomu staví soudy, ale i o situaci environmentálních obránců či globálních nerovnostech. Videozáznam celé konference je dostupný zde.

 

 

 


O právních aspektech zábavní pyrotechniky na semináři Komise pro životní prostředí AV

12. 12. 2023

Ve středu 13. 12. od 13:00 h se v sídle AV ČR na Národní v zasedací místnosti č. 206 koná odborný seminář "Ohňostroje a pyrotechnika – jen zábava nebo i (zdravotní) rizika?".

V souvislosti s novoročními oslavami se každoročně otevírá bouřlivá diskuse nad dopady zábavní pyrotechniky na životní prostředí a lidské zdraví. Jedná se opravdu o toxickou sprchu pro člověka a životní prostředí? Je obsah látek vypouštěných do ovzduší tak alarmující? Chceme i na úkor našeho zdraví a životního prostředí i nadále obdivovat světelnou krásu ohňostrojů? Na tyto i další otázky spojené se zábavní pyrotechnikou se pokusíme odpovědět na semináři Ohňostroje a pyrotechnika – jen zábava nebo i (zdravotní) rizika?

V rámci programu vystoupí též pracovník CLASS JUDr. Adam Novák, Ph.D., s příspěvkem o právní úpravě nakládání se zábavní pyrotechnkou ve vybraných zemích.

Na akci je třeba se registrovat. Program a link na přihlášení najdete v přiložené pozvánce.

 

 


Foto: Aaron Burden on UnsplashPoslední letošní číslo newsletteru

7. 12 2023

Právě jsme vydali nové a letos poslední číslo newletteru CLASS, ve kterém přinášíme mnoho novinek z Česka - kromě návrhu českého klimatického zákona z dílny Pirátské strany a odevzdání energeticko-klimatického plánu Evropské komisi došlo k novému rozsudku v případu české klimatické žaloby i k dlouho očekávanému rozsudku v kauze otravy řeky Bečvy. Dále si můžete přečíst o vývoji v právu Evropské unie a ve třetí části newsletter informuje i o dění ve světě – o probíhajícím COP28, dohodě o přesídlení obyvatel z důvodu změny klimatu či o zajímavých soudních řízeních. Celý newsletter si můžete přečíst zde.

 

 


Foto: Mika Baumeister on UnsplashEva Balounová o nadcházejícím COP28

30. 11. 2023

Členka týmu CLASS Eva Balounová okomentovala pro server Obnovitelně.cz, jak bude vypadat hodnocení Pařížské dohody, které má vyvrcholit na letošním COP28 ve dnech 30. 11. až 12. 12. v Dubaji. Kromě popisu, jak hodnocení probíhá, se Eva věnuje i již zveřejněným informacím, které ukazují, k jakému oteplení směřujeme a o kolik by bylo potřeba snížit emise k dosažení cílů Pařížské dohody. V komentáři se také dozvíte více o celém COP28 i postoji EU. Komentář je dostupný zde

 

 


Foto: Tereza SnopkováWorkshop Ochranná pásma vodních zdrojů v právu a praxi 

16. 11. 2023

Dne 1. 11. 2023 jsme na úpravně vody v Kutné Hoře (Trojice) realizovali workshop týkající se ochrany vody, resp. ochranných pásem vodních zdrojů. Zhruba dvě desítky účastníků, zástupců různých organizací či zájmových skupin (organizace Povodí, krajské úřady, vodárenské společnosti, obce aj.), měly možnost diskutovat o důležitých otázkách spojených s ochranou vody.

Po úvodním slovu a prezentaci naší pracovnice JUDr. Snopkové vystoupil JUDr. Zicha z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ten posluchače seznámil s právním kontextem ochranných pásem vodních zdrojů. Panelisté Ing. Rederer (Povodí Labe, s.p.) a Ing. Bartlová (Povodí Moravy, s.p.) ve svých příspěvcích přiblížili ochranné režimy na vodárenské nádrži Vrchlice a Slušovice. Srovnání právního prostředí a praktické ochrany vody vyvolalo řadu otázek z publika, a to jak obecně např. k nakládání s odpadními vodami ve vztahu k ochraně pitné vody v povodí vodárenských nádrží, tak speciálně ke konkrétním případům z praxe: např. povolování těžby štěrkopísku v lokalitě Uherského Ostrohu, nedostatečné zohlednění podmínek ochrany vody při přípravě záměru výstavby vysokorychlostní trati v blízkosti Vrchlice nebo režim plavby na vodní nádrži Vranov (Vranovská přehrada) ve vztahu k potenciálnímu ohrožení vody odebírané pro pitné účely.

Na workshop navazuje příprava publikace v rámci edice Strategie AV21 a další výzkumné úkoly, jejichž cílem je přiblížit řešený problém veřejnosti a napomoci schválení konkrétních žádoucích řešení v legislativě i praxi. 

Akce byla podpořena v rámci výzkumné aktivity Ochranná pásma vodních zdrojů – sucho, právo a praxe realizované v programu Strategie AV21 Voda pro život.

Zde naleznete prezentace řečníků:

JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.: Ochranná pásma vodních zdrojů v právu a praxi - Úvodní poznámky a právní a společenský kontext

JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.: Právní a institucionální rámec ochranných pásem vodních zdrojů

Ing. Luděk Rederer: Role Povodí Labe a ochrana vodárenské nádrže Vrchlice v praxi (pozn.: veškeré fotografie použité v prezentaci patří Povodí Labe, s.p.) 

Ing. Věra Bartlová: Ochranná pásma vodárenské nádrže Slušovice (pozn.: fotografie a další obrázky patří Povodí Moravy, s. p.) 

Výstupem workshopu je profesionálně zpracovaný sestřih, který pracuje mimo jiné se záběry z reálného prostředí nádrže Vrchlice a z úpravny vody. Naleznete jej na našem YouTube kanále zde, nebo si můžete video spustit přímo zde:

Na zveřejněné podklady se vztahují autorská práva.

 


Na závěrečné akci projektu SOLSTICE byla představena příručka pro tvůrce politik

30. 10. 2023 

Minulý týden se náš tým zúčastnil závěrečných akcí projektu JustDecarb v Centru CICERO v Oslo: vědecké konference, kde zazněly hlavní poznatky a "take-away messages" celého tříletého projektu, a workshopu pro stakeholdery, kde byl kromě hlavních závěrů projektu prezentován i jeho hlavní výstup určený pro tvůrce politik. Ten je výsledkem a shrnutím společné práce expertů z oblasti filozofie, ekonomie, politické vědy a práva a formuluje hlavní doporučení pro národní aktéry, kteří připravují a implementují klimatické a dekarbonizační plány, politiky a opatření. Pokrývá všechny relevantní fáze procesu politik: jejich plánování a přípravu podkladů, účast veřejnosti, modelování specifické pomoci v rámci spravedlivé tranzice, implementaci, a monitoring a hodnocení. Příručka byla připravena a publikována v anglickém jazyce a je dostupná ke stažení zde. Shrnutí v českém jazyce se připravuje.

 


Foto: Fly-D on UnsplashAdam Novák o právní úpravě mikroplastů

30. 10. 2023

Člen týmu CLASS Adam Novák se v rámci rozhovoru poskytnutého ČTK zabýval právní úpravou nakládání s mikroplasty. Adam hovořil mimo jiné o prokazování dopadů mikroplastů na životní prostředí a lidské zdraví a na něj navázaném přijímání nové právní úpravy, která často přichází později, než bychom si přáli. V rozhovoru se také krátce věnoval nové úpravě nakládání s mikroplasty na úrovni EU a tomu, jaké bude mít dopady na praxi. Více se dočtete zde.

 


Foto: Fringer Cat on UnsplashPrávní ochrana environmentálních obránců jako nové téma

30. 10. 2023

Eva Balounová z CLASS poskytla rozhovor Českému rozhlasu ohledně podmínek environmentálních aktivistů (neboli obránců) u nás i ve světě a mluvila o špatné situaci např. v Latinské Americe či Bělorusku. Eva vysvětlila, že možnost hájit zájmy životního prostředí včetně nenásilných protestů je zaručena základními lidskými právy a svobodami, a dokonce i Aarhuská úmluva hovoří o tom, že za svou angažovanost nemůže být nikdo žádným způsobem finančně postihován nebo pokutován, pronásledován či obtěžován. První část rozhovoru byla použita v rámci reportáže o vraždách klimatických aktivistů, poslechnout si ji můžete zde.

 


Foto: Polska Akademia NaukEva Balounová obdržela cenu Visegrad Group Academies Young Researcher Award 2023

23. 10. 2023

Eva Balounová převzala 19. října ve Varšavě cenu Visegrad Group Academies Young Researcher Award 2023. Letošní ročník byl věnován výzkumu v oblasti změny klimatu v globálním a polárním rozměru. Cenu předala předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

 

 


Foto: Alexander Grey on UsplashÚčastníme se debaty o roli vědy ve společnosti a při řešení globální krize

18. 10. 2023

Ve čtvrtek 26. 10. 2023 od 18 hodin se naše pracovnice Tereza Snopková zúčastní panelové diskuse v Českých Budějovicích. Téma diskuse je „Věda pro společnost“ – o úloze přírodních a humanitních věd, o komunikaci environmentálních hrozeb, ztrátě biodiverzity a klimatické změně".

Akci pořádá Jihočeská univerzita ve spolupráci s městem České Budějovice, Evropského hlavního města kultury 2028 (se zastřešujícím tématem (Perma)kultura) v Centru Riegrova 51 (Riegrova 1756/51, České Budějovice), bližši informace naleznete zde.

Dalšími panelisty budou: 

 • Lukáš Čížek, Entomologický ústav Biologického centra AV ČR,
 • Michal Hořejší, FF UK,
 • Ladislav Miko,  poradce pro životní prostředí prezidenta republiky, poradce ministra životního prostředí a zmocněnec vlády ČR pro mezinárodní vyjednávání v oblasti ochrany přírody a ekosystémů,
 • Klára Peloušková – Katedra teorie dějin a umění na UMPRUM v Praze,
 • Radim Tolasz, ČHMÚ,
 • Kristina Zindulková, Asociace pro mezinárodní otázky.

 


Přijďte debatovat o klimatickém právu do Kampusu Hybernská

13. 10. 2023

Studentský spolek Mater Nostra nás pozval debatovat nad naší knihou Klimatické právo. Akce se koná ve čtvrtek 2. listopadu 2023 od 18 hodin v Kampusu Hybernská. Diskutovat bude Hana Müllerová, Eva Balounová a Monika Feigerlová z CLASS, z externích autorů pak Tomáš Jungwirth Březovský. Můžete se těšit na témata

 • Co si představit pod pojmem klimatické právo a k čemu je dobré?
 • Jak daleko je Česká republika v řešení klimatické změny z pohledu práva?
 • Má smysl se o řešení změny klimatu soudit?
 • Lze očekávat efektivní změnu od velkých soukromých společností?

Více o akci můžete najít na Facebooku a dalších sociálních sítích.

 


Foto: Boys in Bristol on UnsplashPodzimní dávka aktualit v našem newsletteru

12. 10. 2023

Právě jsme vydali nové číslo newsletteru CLASS, v němž rekapitulujeme aktuální dění okolo řešení klimatické změny. Číslo otevíráme tématem evropského Nature restoration law, jehož legislativní příprava se blíží do finále, ovšem v Evropském parlamentu dostala gól do vlastní branky, dá-li se to tak říct. V dalších zprávách informujeme o vývoji českých strategických dokumentů a legislativy v oblasti klimatu, boomu solární energetiky a řadě novinek v klimatické litigaci. Celý newsletter si můžete přečíst zde.

 


Eva Balounová v časopise Mezinárodní politika a v Seznam zprávách

9. 10. 2023

Naše pracovnice Eva Balounová přispěla svým článkem pro tematické číslo časopisu Mezinárodní politika – Diplomacie klimatické krize (ke stažení zde). V příspěvku s názvem Mezinárodní klimatické právo: současné výzvy (nejen) pro Mezinárodní soudní dvůr Eva analyzuje vývoj mezinárodního klimatického práva se zaměřením např. na princip společné, ale rozdílné odpovědnosti, na klimatické žaloby, či na letos podanou žádost k Mezinárodnímu soudnímu dvoru o poradní posudek ve věci povinností států s ohledem na změnu klimatu. Tato žádost byla iniciována ze strany malých (potápějících se) ostrovních států. Eva také vystoupila na křtu čísla, který proběhl 3. října 2023. Zde odpovídala na otázky směřované např. na konference COP či klimatické žaloby.

V rozhovoru pro Seznam zprávy 27. září komentovala Eva Balounová projednávání klimatické žaloby vznesené skupinou mladých Portugalců proti 32 evropským státům včetně České republiky. 

 


Foto: Monika FeigerlováCLASS na mezinárodní konferenci o spravedlivé transformaci ve skotském Dundee 

9. 9. 2023

V rámci projektu JustDecarb jsme se v minulých dvou letech věnovali tématu spravedlivé transformace, tedy otázce, jak z právního hlediska spravedlivě nastavit procesy související s dekarbonizací a přechodem k nízkouhlíkové ekonomice. Naše poznatky jsme nyní 7. - 8. září 2023 představili na mezinárodní konferenci pořádané Univerzitou Dundee, která byla právě tomuto tématu věnována. Hana Müllerová přednesla příspěvek "Two Approaches to the Concept of Just Transition from the International Law Perspective", Monika Feigerlová vystoupila s tématem "The Modernised Energy Charter Treaty Through the Lenses of a Just Transitions" a Adam Novák s tématem "Just Transition in Post-Communist European Countries". Celý program konference naleznete zde.

 


Naše poznatky představíme na výroční konferenci European Environmental Law Forum v Lipsku

24. 8. 2023

Na přelomu srpna a září se v Lipsku bude konat 10. ročník mezinárodní konference o právu životního prostředí European Environmental Law Forum Conference. Je věnován tématu transformace práva životního prostředí v kontextu implementace a dopadů Zelené dohody pro Evropu. Naše Centrum budou na konferenci reprezentovat Hana Müllerová s tématem "Just transition as a new overarching law concept in the climate change debate?", Monika Feigerlová s příspěvkem "Climate transition plans under a draft Corporate Sustainability Due Diligence Directive" a Eva Balounová, která pohovoří na téma "In search of a national Climate Change Act in light of the European Green Deal".

Celý program konference si můžete prohlédnout zde.

 


Nový článek "Český klimatický zákon – nutnost nebo…?"

24. 8. 2023

V aktuálním čísle časopisu České právo životního prostředí vyšel článek Evy Balounové a Terezy Snopkové z našeho Centra, který zkoumá klimatické zákony a představuje důvody, proč by takový zákon měla přijmout i Česká republika. Více než polovina členských států Evropské unie již do svého právního řádu zahrnula tzv. rámcový klimatický zákon. Podobně přistoupily k řešení změny klimatu také některé mimoevropské státy, mimo jiné Nový Zéland nebo Mexiko. Článek si klade za cíl odpovědět na otázku, zda a proč by měl podobný rámcový zákon vzniknout v České republice a jak toto téma navazuje na historické i aktuální snahy vládních představitelů ČR. Z toho důvodu je věnována pozornost tomu, jaký typ právního předpisu lze za rámcový klimatický zákon považovat, jaký je jeho standardní obsah v jiných zemích a také, jak základní prvky takových zákonů reflektují mezinárodní a evropské závazky států v oblasti klimatu. Vedle toho jsou zohledněny požadavky na zákonodárce, které vyplývají z tzv. klimatických litigací.

Plný text celého čísla je dostupný na webu České společnosti pro právo životního prostředí zde

 


Děkujeme všem účastníkům - organizátorům, řečníkům i posluchačům za skvělou konferenci! 

10. 8. 2023

Dne 22. června 2023 proběhla na půdě Akademie věd studentská vědecká konference na téma Klimatická spravedlnost a udržitelná budoucnost, kterou organizovali stážisté Centra pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva Akademie věd. Akce poskytla prostor studentům, doktorandům a začínajícím vědcům, kteří v rámci svých příspěvků přednesli perspektivy svých oborů na problematiku klimatické změny ve společenském kontextu. Hlavním poselstvím konference bylo zdůraznění potřeby mezioborového pojetí problematiky klimatické krize. Konference tak otevřela diskuzi na téma klimatická spravedlnost a představila komplexní téma v celé jeho šíři, iniciovala debatu o dopadech změny klimatu na znevýhodněné skupiny a regiony a hledání inovativních řešení pro dosažení udržitelnosti. Konference zdůraznila nutnost spolupráce mezi jednotlivými obory, bez které nelze řešení klimatické krize dosáhnout. Díky přítomnosti studentů a mladých vědců z rozličných oborů byly příspěvky i diskuze velmi pestré. Zároveň díky ojedinelému formátu konference navázali přednášejicí kontakty pro budoucí spolupráci. Po konferenci také vyjde kolektivní monografie, ve které bude možné si vybrané příspěvky přečíst. Chcete-li se vrátit k informacím o organizaci a programu konference, přejděte na její web: link

Zde si můžete prohlédnout fotogalerii z akce.

Text a foto: Veronika Radová, Veronika Králová, David Chytil

 


Nové číslo newsletteru

28. 6. 2023

V červnovém čísle newsletteru CLASS shrnujeme, co se dělo v klimatickém právu a politice v posledním čtvrtletí. Představujeme základní environmentální souvislosti nového stavebního zákona, informujeme o finálním schválení evropských předpisů tzv. balíčku Fit for 55 a o novém trendu aktivně zapojovat do snah o udržitelnost také byznysovou sféru. Aktualizujeme dění v klimatické litigaci v Evropě a USA včetně greenwashingových případů, a přinášíme tentokrát větší přehled dění v České republice, do něhož zahrnujeme například i nedávno dokončené a chystané  novelizace zákonů nebo zajímavou debatu kolem nedávných veřejných vystoupení prof. Smila. Přejeme vám příjemné čtení, ať už budete kdekoli!

 


Foto z akceVečer Univerzit za klima: Potápíme se!

21. 6. 2023

Naše pracovnice Eva Balounová vystoupila v rámci večera Univerzit za klima věnovaného mezinárodnímu klimatickému právu nejen z pohledu potápějících se států. Akci na Právnické fakultě UK spolupořádal studentský spolek Mater Nostra a moderoval ji stážista CLASS David Chytil. Eva Balounová v krátké přednášce vysvětlila základy mezinárodního klimatického práva, trend klimatických žalob a zejména žádost o poradní posudek Mezinárodního soudního dvora ve věci povinností států v oblasti klimatu, lidských práv a práv budoucích generací, kterou schválilo letos na jaře Valné shromáždění OSN na žádost ostrovního státu Vanuatu. Poté následovala zajímavá diskuze, ve které přišla řeč na další klimatické žaloby nebo i klimatické zákony.

 


Obrázek zamolex.czOtevřeli jsme přihlašování na studentskou konferenci o klimatické spravedlnosti

12. 6. 2023

Na webu konference jsme právě zveřejnili její program a otevřeli jsme registraci pro posluchače. Máte jedinečnou možnost slyšet příspěvky studentů  a doktorandů věnované klimatické spravedlnosti z pohledu globálního i regionálního, příspěvky o klimatické litigaci, o energetické transformaci a energetické chudobě, o migraci i krizi biodiverzity. Konference se koná ve čtvrtek 22. června v hlavní budově Akademie věd. Přijďte poslouchat a diskutovat! Všechny informace najdete zde. Konferenci pořádají studenti - stážisté Centra pro klimatické právo a udržitelnost. 

 


Dvě členky týmu CLASS budou přednášet o klimatických litigacích v Turině

7. 6. 2023

V pátek 9. června pořádá Univerzita Turin, Research Centre for the Future of Law, mezinárodní workshop o klimatické litigaci. Budou na něm vystupovat se svými příspěvky Monika Feigerlová (případ Greenpeace Southeast Asia and Others) a Eva Balounová (případ české klimažaloby). Ke sledování workshopu se lze připojit online, detaily připojení naleznete v přiložené pozvánce s programem.

 


Foto: Hana MüllerováOdborné setkání k implementaci Aarhuské úmluvy

2. 6. 2023

Dne 30. 5. 2023 pořádalo Ministerstvo životního prostředí odborné diskusní setkání k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR. Jeho účelem bylo poskytnout prostor pro širší diskusi nad aktuálními otázkami souvisejícími s implementací této úmluvy v praxi, osobně se potkat a vyměnit si vzájemně své zkušenosti a náhledy na aktuálně řešené otázky. Setkání se zúčastnili zástupci ministerstva, akademické sféry, úřadu ombudsmana i neziskových organizací. Jedna z částí byla věnována též aktuálnímu vývoji na mezinárodní úrovni a jednotlivým otevřeným případům, ve kterých Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy shledal porušení úmluvy ze strany ČR. Úvodní příspěvek s názvem "Národní zprávy o implementaci Aarhuské úmluvy – (právní) výzva a příležitost" přednesla Tereza Snopková z CLASS, která se na  přípravě poslední implementační zprávy za ČR podílela. Program celého setkání naleznete zde.

 


Obrázek: Zamolex.czPřipomínáme: Studentská konference o klimatické spravedlnosti

25. 5. 2023

Zbývá posledních 7 dní pro přihlašování abstraktů příspěvků na studentskou konferenci Klimatická spravedlnost a udržitelná budoucnost, kterou pořádají naši stážisté 22. června. Pokud byste měli jakékoli otázky či nejasnosti, neváhejte se obrátit na Veroniku, Verču a Davida prostřednictvím emailu uvedeného v pozvánce.  Všechny důležité informace najdete též na webu konference .

 


Eva Balounová o klimatické litigaci v podcastu Akademie věd

22. 5. 2023

V novém díle podcastu Akademie věd hovoří Eva Balounová z týmu CLASS. Zatímco v západní a severní Evropě je změna klimatu už delší dobu tématem právní vědy, u nás se klimatické právo teprve zabydluje. Kdy přijme Česká republika podle Evy Balounové klimatický zákon? Na co si stěžují žalobci v klimatické žalobě proti Česku? A má šanci na úspěch globální smlouva o nešíření fosilních paliv, kterou by svět přijal po vzoru smlouvy o nešíření jaderných zbraní? Poslouchejte zde.

 


Práva přírody jako nově diskutované téma WCEL

16. 5. 2023

Současná hluboká krize biologické rozmanitosti vede právníky stále častěji k úvahám, jak dosáhnout silnější a účinnější ochrany přírody. Jednou ze zkoumaných cest je možnost zakotvení právní subjektivity a práv částí přírody, jako jsou řeky, hory, zvířata nebo celé ekosystémy. Přiznání práv přírodě není novým konceptem. Existuje již v zemích Latinské Ameriky, ale máme i první příklad z Evropy: silně ohrožená a znečištěná laguna Mar Menor ve Španělsku byla loni zákonem prohlášena za oblast s právem na existenci, rozvoj, ochranu a obnovu.

Koncept právní subjektivity a práv přírody nicméně není snadné propojit se současným právním systémem v Evropě, a celá problematika představuje mnoho výzev, kterými je třeba se vážně zabývat. Již v roce 2012 přijali členové IUCN na Světovém kongresu ochrany přírody rezoluci, která vyzývá k založení strategie pro šíření, komunikaci a propagaci práv přírody. Tento mandát se nedávno konečně začal naplňovat zřízením Pracovní skupiny pro práva přírody v rámci Světové komise pro právo životního prostředí. První oficiální konzultace pracovní skupiny k této problematice se uskutečnila 15. května 2023 na University of London. Jako její členka se jí zúčastnila též Hana Müllerová z CLASS.

 


Zveme vás na diskusní seminář STUŽ o ekologických škodách na Ukrajině

26. 4. 2023

V úterý 2. 5. 2023 od 16 hodin pořádá Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) hybridní seminář s názvem Ekologické škody na Ukrajině a možnosti jejich nápravy. Semináře je možno se účastnit osobně v budově ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, nebo online na linku http://stuz2305.jdem.cz/. Hlavním tématem besedy budou škody na životním prostředí, které vznikly a vznikají během ozbrojeného konfliktu, a možnosti jejich nápravy. Jednou z panelistek bude Hana Müllerová z CLASS, která poukáže na mezinárodně-právní souvislosti postihu a řešení těchto škod, s ohledem zvláště na možnost budoucího uznání zločinu ekocidy. Bližší informace naleznete na webu STUŽ, kde bude také následně vyvěšen záznam besedy k pozdějšímu zhlédnutí.

 


Foto: Rohit Ranwa on UnsplashPořádáme mezinárodní workshop Greenwashing a klimatická změna z právní perspektivy

24. 4. 2023

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Ústavu státu a práva AV ČR ve spolupráci s FWO Scientific Research Network ‘Climate Change Law in Europe’ Vás srdečně zve na mezinárodní workshop "Greenwashing and climate change: legal perspectives". Workshop se uskuteční dne 12. května 2023 od 09:30 do 13:00 hod., a to prezenčně a online. Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 /sál 108 + on-line.

Přihlašovací formulář, včetně výběru prezenční nebo on-line formy účasti, je zde: https://cesnet.zoom.us/meeting/register/tJ0tcuiorDotEtZO4YTbI4rIVr5EFwHEx30z 

Možnost zvolit si prezenční účast bude z organizačních důvodů ukončena týden před datem konání, pak už bude možné pouze přihlášení k on-line účasti.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 


Zveme vás na workshop k využití právních a dalších nástrojů ke zlepšení kvality ovzduší

19. 4. 2023

V rámci projektu Uzdrav Příšerku - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel si Vás dovolujeme pozvat na workshop, který se bude konat dne 22. 5. 2023. Workshop bude probíhat v hybridní formě (účast je možná přímo v budově Akademie věd nebo on-line). Pozvánku s programem workshopu a podrobnostmi k přihlašování naleznete na tomto odkazu. Workshop je zaměřený na zástupce obcí, je však otevřený i zájemcům z řad široké veřejnosti.

 

 


Představujeme výsledky projektu Zdravé auto

Již více než rok se věnujeme projektu Uzdrav Příšerku - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel, který má za cíl přispívat k udržitelnosti osobní dopravy. Projekt  chce upozornit na problém znečištěného ovzduší a jeho dopadu na lidské zdraví.
Nedávno jsme z projektu vydali e-knihu SIMON, R. – FLEISCHHANS, M. a kol. Uzdrav příšerku. Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel (Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2023, 69 s. ISBN 978-80-87439-63-0). E-kniha je ke stažení zdarma zde. Nyní, v závěrečných týdnech projektu, budeme veřejnosti postupně představovat jeho hlavní výsledky včetně vědeckých poznatků a pozveme vás na akce pro veřejnost, které plánujeme. 

Na webové stránce projektu si můžete nejnověji přečíst o tom, jaká zdravotní rizika jsou spojena s emisemi z vozidel. Moderní spalovací motory ve vozidlech totiž produkují jemné (PM2,5) až ultrajemné (PM0,1) částice, které jsou oproti větším částicím ze starších motorů natolik malé, že pronikají skrze plicní sklípky do krve, popř. skrze čichový nerv do mozku. Jejich uvolňování je úzce spojeno s technickým stavem vozidla. 

 

 


Obrázek: zamolex.czOhlašujeme konání studentské vědecké konference na téma klimatické spravedlnosti

3. 4. 2023

Ve čtvrtek 22. června 2023 bude Centrum pro klimatické právo a udržitelnost pořádat studentskou vědeckou konferenci s názvem "Klimatická spravedlnost a udržitelná budoucnost". Zveme studenty různých oborů, kteří mají k tématu blízko, k zasílání abstraktů. Vše podstatné o tématech konference a možnosti se zúčastnit, jakož i o publikaci, která bude na základě konference připravována, najdete na webu konference; ke stažení je též plakátek. Konferenci organizačně připravují stážisté CLASS – studenti Právnické fakulty UK.

 


Eva Balounová v ČT24 o klimatických případech projednávaných Evropským soudem pro lidská práva

3. 4. 2023

Ve středu 29. března 2023 začal Evropský soud pro lidská práva projednávat klimatické stížnosti, které k němu byly podány. Tentýž den v podvečer tyto stížnosti okomentovala naše pracovnice Eva Balounová v krátkém živém vstupu ve Studiu ČT 24. Rozhovor se zaměřil zejména na stížnost podanou švýcarskými seniorkami, ale dotkl se i otázky, jaké dopady mohou rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva mít, nebo jak politici obecně reagují na klimatické rozsudky (např. v Německu či Nizozemsku). Záznam rozhovoru naleznete zde (začíná v čase 43:37).

 


Foto: Moonstone Designs on UnsplashShrnutí klimatických novinek v jarním čísle newsletteru

28. 3. 2023

Právě jsme vydali nové číslo našeho newsletteru. Dočtete se v něm, jak pokračuje řízení o české klimatické žalobě, o nadějných českých legislativních novinkách v oblasti obnovitelných zdrojů a oproti tomu o ústupcích v těžbě uhlí, dále o tom, jak soud posoudil veřejné zájmy v oblasti památkové ochrany versus fotovoltaiky, o finiši v hlasování o evropském balíčku Fit for 55 nebo o novém trendu žádat o stanoviska mezinárodních soudů v otázkách klimatických povinností států. Pokud byste se chtěli vrátit k některému z dříve vydaných newsletterů, najdete všechny zde. K odběru newsletteru na váš email se můžete přihlásit tady.

 


Klimatická změna, business a lidská práva

27. 3. 2023

K diskusnímu kulatému stolu o souvislostech mezi podnikatelskou činností, klimatickou změnou a lidskými právy, který 21.března 2023 pořádala Sekce pro business, obchod a lidská práva Centra pro lidská práva (HRLC) Nottinghamské univerzity ve Velké Británii, byla pozvána členka našeho týmu Monika Feigerlová. Kulatý stůl vedený vedoucí sekce Dr. Klárou Poláčkovou Van der Ploeg se věnoval otázkám odpovědnosti podniků ve vztahu ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož i mechanismy odpovědnosti (a překážkami odpovědnosti) v případě, že podniky nepřijmou odpovídající opatření v oblasti klimatu. Monika Feigerlová se ve svém vystoupení zaměřila na klimatické plány tranzice, jež určité společnosti budou muset vypracovávat dle návrhu evropské směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti. Dalšími diskutujícími byl Prof. Robert McCorquodale, který přinesl pohled člena pracovní skupiny pro business a lidská práva při Radě OSN pro lidská práva, Dr. Ekaterina Aristova se zaměřením se na typologii klimatických soudních sporů proti korporacím a Dr. Lara Bianchi upozorňující na možné slabiny zapojení stakeholderů v oblastech konfliktů.

 


Eva Balounová o formování klimatického práva v Aklimatizaci

23. 3. 2023

Klimatým Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) připravil vzdělávací projekt Aklimatizace, který je určen pro vysokoškolské studenty a studentky a mladé profesionály a profesionálky, kteří chtějí zlepšit své dovednosti jak ovlivňovat směřování české klimatické politiky. Jednou z expertek, která přednášela pro účastníky a účastnice březnového setkání, je také naše pracovnice Eva Balounová. Eva se ve svém vystoupení zaměřila na formování klimatického práva, a to zejména na mezinárodní a evropské úrovni, včetně trendů a navázání na klimatické politiky. Věnovala se také stručně tomu, jak vypadá české klimatické právo, a v poslední části své přednášky se zaměřila na klimatické litigace. V druhé části večera Evu doplnil Martin Abel z AMO, který se věnoval první české strategické klimatické litigaci (o které jsme také psali v našich komentářích).

 


Závěrečná syntéza 6. hodnotící zprávy IPCC o klimatu bude představena 20. března

17. 3. 2023

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) nyní provádí poslední úpravy souhrnné zprávy (Synthesis Report), která je závěrečnou kapitolou 6. hodnotícího cyklu stavu světového klimatu (AR6). Finální verze souhrnné zprávy bude představena v pondělí 20. 3. 2023 v odpoledních hodinách ze švýcarského Interlaken. Na to naváže česká prezentace zprávy, a to tiskovou konferencí z Kampusu Hybernská, Praha 1. Mezi panelisty vystoupí Hana Müllerová z CLASS. Pozvánka s programem akce je ke stažení zde. Akci je možné zhlédnout živě i následně jako záznam z tohoto linku.

 


Sdílíme stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k účasti veřejnosti

16. 3. 2023

Komise pro životní prostředí AV ČR vydala své stanovisko, jímž se vyjádřila do právě probíhající veřejné diskuse k účasti veřejnosti v řízeních týkajících se životního prostředí. Poslanecká sněmovna bude příští týden hlasovat o pozměňovacích návrzích, které mohou účast veřejnosti založenou na § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny zásadně ovlivnit (sněmovní tisk 329). Komise podporuje z hlediska zájmů ochrany životního prostředí a demokratických principů širokou možnost účasti veřejnosti, zejména spolků, v řízeních. K problému jsme se nedávno i my vyjádřili na našem blogu a s vydaným stanoviskem Komise pro životní prostředí souhlasíme.

 


Debata na VŠE o klimatické změně

13. 3. 2023

8. března pořádaly dva studentské spolky - Junior Diplomat Initiative a Klub mladých politologů na Vysoké škole ekonomické panelovou debatu s názvem "Klimatická změna – A co na ni Česko?".

Mezi hlavními diskutovanými okruhy byly otázky: Jak klimatická změna ovlivňuje ČR? Má ČR plán, jak postupovat a jaké kroky již podnikla, jaké ji teprve čekají? Jaké nálady a trendy jsou přítomny na mezinárodní scéně a jaký odraz mají v Česku? Hlavním hostem panelu byl nadcházející ministr životního prostředí Petr Hladík, dalším spíkrem Michal Broža z Informační kanceláře OSN v ČR, a za Centrum pro klimatické právo a udržitelnost se panelu účastnila Hana Müllerová.

 


CLASS v médiích: Adam Novák o obalové legislativě ve Studiu 6 České televize

3. 3. 2023

Do Studia 6 České televize pohovořit o návrhu nového evropského nařízení o obalech a odpadech z nich byl pozván člen Centra Adam Novák,  který se této tematice dlouhodobě věnuje. V krátkém živě přenášeném rozhovoru  vysvětlil, jaké jsou cíle chystané úpravy, jak jich má být dosaženo a co to bude znamenat pro spotřebitele a výrobce obalů. Pozastavil se i nad tím, že Česko bude potřebovat nejen zlepšit recyklovatelnost obalů, ale i zvýšit míru jejich opakovaného použití, například v případě skleněných nápojových obalů. Záznam rozhovoru z 1. března můžete zhlédnout zde. Zveme vás též k přečtení jeho podrobnějšího komentáře k těmto otázkám pod názvem "Přichází přísnější regulace obalů a odpadů z nich?" ze dne 16. 2. 2023 na našem blogu.

 


Klimatický rozsudek Nejvyššího správního soudu diskutován v Brně

3. 3. 2023

„Klimatická žaloba – co dál?“, to byl název edukativního odpoledne a diskuzního kulatého stolu k právním aspektům klimatické litigace, jehož se účastnila Hana Müllerová. Akci pořádala Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty  MU v Brně 28. února. Hlavním debatovaným tématem byl nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci české klimatické žaloby, jemuž jsme věnovali komentář na našem blogu. Věnovali jsme se ale i otázkám, co je klimatické právo, jak vypadají klimatické zákony, jaká ustanovení plánuje Slovensko vtělit do svého připravovaného klimatického zákona, nebo co by měla Česká republika do budoucna dělat lépe v oblasti klimatu.

 

 


Jak má vypadat český klimatický zákon?

3. 3. 2023

Dne 27. února 2023 uspořádala poslankyně Klára Kocmanová na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR workshop „Jak má vypadat český klimatický zákon?“. Jak uvedla, jednalo se o první akci tohoto typu a tématu v Poslanecké sněmovně. Mezi účastníky byli zástupci ministerstev, nevládních organizací i profesních svazů.

V úvodním panelu zaznělo úvodní slovo Kláry Kocmanové a europoslance Mikuláše Peksy. Poté dostali prostor panelisté: Tereza Snopková (Centrum pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AVČR), David Chytil (stážista Centra pro klimatické právo a udržitelnost a rovněž člen spolek Klimatická žaloba) a Laura Otýpková (Frank Bold). Následně se účastníci workshopu rozdělili do tří pracovních skupin a v nich probírali detailněji možnosti náplně klimatického zákona ČR. Jedním z rezonujících témat v podstatě všech skupin byla otázka resortismu a vedle toho potřeba koordinovaného a integrovaného přístupu k řešení dopadů klimatické změny napříč organizační strukturou státu.

Úvodní vstup Terezy Snopkové za Centrum pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AV ČR se zabýval třemi základními body:   Číst dále  

 


Foto: Eliška JohnováOslavili jsme vydání knihy Klimatické právo

24. 2. 2023

V hlavní budově Akademie věd proběhl slavnostní křest knihy autorského týmu CLASS Klimatické právo za přítomnosti ředitele Ústavu státu a práva JUDr. Jána Matejky, Ph.D., vedoucí autorského kolektivu JUDr. Hany Müllerové Ph.D., a profesora Bedřicha Moldana, který knize věnoval předmluvu a rovněž ji pokřtil (na fotografii).

Knihu vydalo nakladatelství Wolters Kluwer a lze ji objednat v tištěné nebo elektronické podobě zde. Do vydavatelských informací, obsahu a údajů u autorech můžete nahlédnout na tomto odkazu.

 

Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce:

Foto: Eliška Johnová

 

 


Foto: Budova Nejvyššího správního soudu, Wikimedia CommonsPrvní český klimatický rozsudek zrušen

20. 2. 2023

Nejvyšší správní soud dnes utnul naše opatrně optimistická očekávání ohledně první české klimatické žaloby. Zrušil prvoinstanční rozhodnutí, které v podstatné části spolku Klimatická žaloba vyhovělo. Především odmítl klíčovou argumentaci, na které bylo rozhodnutí z června 2022 vystavěno – totiž že ČR je povinna snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030, protože se tak zavázala Evropská unie v tzv. EU NDC (Nationally Determined Contribution) podle Pařížské dohody, a že pro splnění tohoto cíle 55 % dělá ČR málo. Podle Nejvyššího správního soudu je EU NDC kolektivním závazkem EU, který dosud nebyl pro ČR legislativními mechanismy EU konkretizován, a nelze ho tedy brát jako individuální závazek ČR. A cíl 55 % nelze opřít ani o jinou platnou právní úpravu, i proto, že ČR nemá klimatický zákon, který by emisní cíle zakotvil. Jinak řečeno, NSS se nedostal k tomu, aby zhodnotil, jestli ČR dělá pro klima dost, ani nedal za pravdu ministerstvům, že jejich klimatické snažení je dostatečné, ale pouze konstatoval, že právní úprava v současné době není natolik konkrétní, aby se o ní dalo v tomto typu žaloby opřít a dostatečnost a rychlost klimatické akce ČR posoudit. Rozsudku se věnujeme podrobnějším komentáři zde. Rovněž rádi sdílíme informaci, že Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty MU bude k rozsudku pořádat diskuzní kulatý stůl 28. února, více informací na FB katedry.

 


Vyšla kniha Klimatické právo

27. 1. 2023

S radostí informujeme, že kniha Klimatické právo kolektivu autorů pod vedením Hany Müllerové a s předmluvou profesora Bedřicha Moldana byla právě vydána nakladatelstvím Wolters Kluwer. Jde o první souborné zpracování oboru klimatického práva v českém jazyce. Je výsledkem dvouleté práce autorek a autorů z Centra pro klimatické právo a udržitelnost a spoluautorů z oborů klimatologie, sociologie, etiky, politologie a ekonomie. Kniha je určena čtenářům z řad kolegů právníků, které zajímá nový obor klimatického práva, studentům i zájemcům z odborné a zainteresované veřejnosti. Kniha je k zakoupení na e-shopu nakladatelství Wolters Kluwer zde v tištěné i elektronické podobě. 

Do vydavatelských informací, obsahu a údajů u autorech můžete nahlédnout zde.

 

 


Konference Stav ochrany světového klimatu

6. 1. 2023

V pondělí 9. ledna 2023 pořádají  Informační centrum OSN v Praze, Komise pro životní prostředí AV ČR, Klimatická koalice a Společnost pro trvale udržitelný život konferenci s názvem "Stav ochrany světového klimatu aneb: Jaké jsou výsledky světové konference COP 27?". Konference bude věnována otázce, jaké výsledky přinesla 27. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu – COP27, která probíhala v listopadu 2022 v egyptském Šarm aš-Šajchu. Za Centrum pro klimatické právo a udržitelnost vystoupí JUDr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M., která shrne výsledky COP27 v oblasti práva. 

Konference se uskuteční od 10 do 16 hodin prezenčně (v hlavní budově AV ČR, Národní 3, Praha 1) a online přes platformy Zoom a YouTube. Program akce a údaje k připojení naleznete na webu STUŽ zde.

 


Všem našim čtenářům a příznivcům přejeme příjemné svátky a úspěšný vstup do nového roku!

23. 12. 2022

 


Vyšlo poslední letošní číslo newsletteru CLASS

15. 12. 2022

Zimní číslo našeho newsletteru otvíráme úvahami o výsledcích klimatického summitu COP27 v Egyptě. Dále se dočtete, co chystá v oblasti klimatu a životního prostředí Evropská unie, co je nového v klimatické litigaci nebo kolem Dohody o energetické chartě. V domácích zprávách si můžete přečíst o chystaných změnách legislativy v několika oblastech souvisejících s klimatem a životním prostředím nebo o studentské klimatické stávce. Celý newsletter si můžete přečíst zde.

 


Videozáznam z mezioborového sympozia o reflexi klimatické změny v českých společenských vědách ke zhlédnutí na YouTube

21. 11. 2022

V pátek 14. října pořádalo naše Centrum setkání expertů oborů českých společenských věd, kteří se ve své práci věnují klimatické změně. Zastoupeny byly obory sociologie, antropologie, etiky, pedagogiky, ekologie, environmentálních studií, environmentální historie, mezinárodních vztahů, ekonomie, práva a dalších. Ústřední otázka sympozia zněla: Jakou roli hrají a do budoucna mají hrát české společenské vědy při zkoumání příčin a řešení problému změny klimatu? Cílem akce bylo seznámit se vzájemně s pohledy různých vědních disciplín na dané téma a umožnit tak snazší propojování expertů a jejich spolupráci. Program sympozia naleznete zde.

Záznam akce je zveřejněn ka shlédnutí ve třech částech na našem YouTube kanále, v samostatném playlistu.

Záznam 1. části: zde.

Záznam 2. části: zde.

Záznam 3. části: zde.

Stále je možnost připojit se k podpisu memoranda, jež ze sympoozia vzešlo. Memorandum si můžete přečíst zde.

 


Rozbor prvoinstančního rozhodnutí o české klimatické žalobě publikován v časopise Climate Law

5. 11. 2022

V právě vydaném čísle časopisu Climate Law (Brill) vyšel komentář Hany Müllerové a Alexandera Ače k červnovému rozhodnutí Městského soudu v Praze o první české klimatické žalobě. Článek nejprve uvádí kontext ohledně snižování emisí skleníkových plynů v ČR a české klimatické politky, poté shrnuje podanou klimatickou žalobu, a ve své hlavní části se pak věnuje rozboru hlavních argumentů soudu v oblasti dovození povinnosti ČR snižovat emise a rozšíření ústavního práva na příznivé životní prostředí o klimatickou dimenzi. 

 


Vyzýváme ke spolupráci mezi vědci v oblasti klimatické změny

28. 10. 2022

Dne 14. října jsme pořádali setkání vědkyň a vědců z oblasti společenských věd, kteří se ve své expertize věnují klimatické změně. Jedním ze závěrů sympozia byla shoda na potřebě vzájemné komunikace, spolupráce a propojování poznatků jednotlivých vědních oborů, a to jak uvnitř společenských věd, tak mezi nimi a přírodními vědami. Tento závěr, jakož dále i výzvy pro tvůrce politik a další aktéry veřejné sféry a pro novináře a média, aby zohledňovali a komunikovali také nejnovější poznatky společenských věd, jsme zformulovali do společeného memoranda. Celé memorandum si můžete přečíst zde.

 


Přijďte do Ústavu státu a práva poslouchat a diskutovat o klimatických žalobách

28. 10. 2022

V rámci Týdne AV ČR pořádáme ve středu 2. 11. od 16:30 přednášku  s tématem Klimatické žaloby, věnovanou aktuálním klimatickým soudním sporům. Přednášet bude JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D., LL.M. a JUDr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M. Akce je určena jak široké veřejnosti, tak studentům se zájmem o klimatické právo. Panel krátkých přednášek představí aktuální soudní spory ohledně změny klimatu. Zaměříme se na vývoj v české klimatické litigaci, kde Městský soud v Praze v červnu tohoto roku rozhodl, že česká klimatická politika je nedostatečná. Představíme také klimatické právo, o které se česká žaloba opírá, či podobné případy ze světa. Nakonec se budeme věnovat i žalobám proti obchodním korporacím.  Po přednášce bude prostor pro diskuzi.

Svoji účast prosím nahlašujte na: eva.balounova@ilaw.cas.cz. Akce se koná v sídle Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Záznamy všech tří krátkých přednášek jsou k dispozici ke zhlédnutí na našem YouTube kanále, v playlistu "Vše, co potřebujete vědět o klimatickém právu" zde.

 


Zveme vás na streamovanou besedu o ochraně klimatu

21. 10. 2022

V neděli 6. 11. od 18:30 se v rámci Týdne AV ČR uskuteční moderovaná beseda s názvem "Žalujeme (na) klima".  Diskutovanými tématy budou projevy klimatické změny v ČR a Evropě, mýty ohledně klimatické změny, jak může ochraně klimatu pomoci klimatické právo, co jsou klimatické žaloby nebo co znamená požadavek tzv. spravedlivé transformace. Diskutovat bude klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a Hana Müllerová z Ústavu státu a práva AV ČR. Bližší informace o akci naleznete zde

Záznam celé debaty z kina Přítomnost můžete zhlédnout na YouTube kanále týdne Akademie věd zde (beseda začíná v čase 27:18).

 

 


Post Evy Balounové o první české klimatické litigaci vydán na Climate Law Blog

21. 10. 2022

 "Guest Commentary: An Unexpected Success for Czech Climate Litigation": to je název komentáře Evy Balounové k prvnímu českému klimatickému rozsudku, který vyšel 18. října 2022 na Climate Law Blog vydávaném Sabine Center for Climate Change Law z Columbia Law School. Text si můžete přečíst zde


Foto: The climate reality project on UnsplashPořádáme mezioborové sympozium o reflexi klimatické změny v českých společenských vědách

11. 10. 2022

V pátek 14. října organizuje naše Centrum setkání expertů oborů českých společenských věd, kteří se ve své práci věnují klimatické změně. Půjde o zástupce sociologie, antropologie, etiky, pedagogiky, ekologie, environmentálních studií, environmentální historie, mezinárodních vztahů, ekonomie, práva a dalších oborů. Ústřední otázkou sympozia je: Jakou roli mají české společenské vědy při zkoumání příčin a řešení problému změny klimatu? Cílem akce je seznámit se vzájemně s pohledy různých vědních disciplín na dané téma a umožnit tak do budoucna snazší propojování expertů a jejich spolupráci. Akce je koncipována jako uzavřená, bude se konat prezenčně v hlavní budově Akademie věd. Program akce je zde. V případě vážného zájmu o účast nám prosím napište na adresu eliska.johnova@ilaw.cas.cz

 


O kasačních stížnostech proti klimatickému rozsudku na iROZHLASu

6. 10. 2022

Členka našeho týmu Eva Balounová pro iROZHLAS okomentovala obsah kasačních stížností podaných proti prvoinstančnímu rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci první české klimatické žaloby. Kritizuje například postoj žalovaných ministerstev, která se snaží snižovat svoji odpovědnost za nastavení klimatických politik a opatření zdůrazněním role spotřebitelů a společnosti. Poukazuje také na nedostatečné kompetenční zajištění klimatické agendy na úrovni ministerstev nebo na absenci klimatického zákona u nás. Článek si můžete přečíst zde

 


Foto: Alex Padurariu on UnsplashPodzimní číslo newsletteru shrnuje návrhy k řešení energetické krize a přináší klimatické novinky z ČR i ze světa

V TOP tématu nového čísla se věnujeme evropským, českým i některým dalším národním (např. Německo) přístupům  k řešení vysokých cen energií. Dále například shrnujeme hlavní argumenty kasačních stížností podaných proti prvnímu českému klimatickému rozsudku, informujeme o návrhu zákona o jednotném environmentálním stanovisku a připravované novelizaci nového stavebního zákona. Ve zprávách ze zahraničí se dočtete například o nové klimatické politice USA, o aktuálním dění kolem Dohody o energetické chartě nebo o škodách, které na životním prostředí působí válka na Ukrajině. Celý newsletter si můžete přečíst zde.

 


Připravujeme pro vydání knihu Klimatické právo

18. 7. 2022

Máme dobrou zprávu, že v červnu se našemu týmu podařilo dokončit rukopis knihy Klimatické právo, kterou nyní pro vydání připravuje nakladatelství Wolters Kluwer. Půjde o první zpracování oboru klimatického práva v češtině, s úvodní částí, která čtenáře uvede do souvislostí klimatické změny v oblasti klimatologie, politologie, ekonomie, sociologie a etiky. Právní kapitoly pak budou pojednávat o obecných základech nově formovaného klimatického práva, odrazech klimatické změny v mezinárodním právu, východiscích unijního a českého klimatického práva, hlavních sektorech dotčených regulací z důvodu ochrany klimatu a vybraných otázkách odpovědnosti a prosazování v klimatickém právu, včetně rozmachu klimatické litigace. Bližší přehled obsahu knihy a autorského kolektivu naleznete zde

 


Foto: Nordwood Themes on UnsplashVýběrové řízení - doktorand/ka

1. 7. 2022

Vypisujeme výběrové řízení do Centra pro klimatické právo a udržitelnost na pozici doktorand, s výší úvazku 0.3. Předpokládané datum nástupu je září 2022. Těšíme se na Vaše přihlášky, které můžete zasílat do 21. srpna. Případné dotazy můžeme zodpovědět na mailu class@ilaw.cas.cz. Plný text vyhlášení výběrové řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

 


Právě jsme vydali nové číslo newsletteru

30. 6. 2022

Před letními dovolenými se s vámi loučíme novým číslem newsletteru o klimatickém právu a politice. Hlavním tématem tohoto čísla je, jak jinak, přelomový výsledek první české klimatické žaloby u prvoinstančního soudu. Dále se věnujeme projednávání klimatického balíčku Fit for 55 v Evropském parlamentu, plánu RePowerEU, návrhům nové legislativy k udržitelným produktům, znečištění ovzduší v Evropě, a ze světových novinek pak závěrům filipínské Komise pro lidská práva v případě tzv. Carbon Majors inquiry, finskému klimatickému zákonu, německému Velikonočnímu balíčku či výsledku australských voleb z hlediska klimatu. Celý newsletter si můžete přečíst zde.

 

 


Foto: Austin Distel on UnsplashO výsledku klimatické žaloby ve Vinohradské 12

22. 6. 2022

V dnešním dílu podcastu Vinohradská 12 hovoří Hana Müllerová o tom, jak dopadlo prvoinstanční soudní řízení ve věci první české klimatické žaloby a zamýšlí se nad dosavadní úspěšností snah snižovat emise skleníkových plynů v ČR i nad otázkou, co by česká vláda měla do budoucna dělat lépe a v čem by mohlo být dobré se inspirovat v jiných evropských státech. Díl podcastu je k poslechu k dispozici na podcastových platformách nebo na webu Českého rozhlasu, kde je i jeho přepis. 

 


Foto: Josef Beneš, Klimatická žaloba ČRKomentujeme výsledek prvoinstančního rozhodnutí o klimatické žalobě

21. 6. 2022

Dne 15. 6. 2022 rozhodl Městský soud v Praze o první české klimatické žalobě, a to tak, že jí z větší části vyhověl. Na našem blogu vysvětlujeme, jaký soud naložil s argumenty žalobců, co přesně ministerstvům přikázal, jaké mohou být slabiny tohoto rozhodnutí i co můžeme očekávat dále. Vycházíme zatím z ústního vyhlášení rozhodnutí soudu – oficiální písemné vyhotovaní s odůvodněním zatím není k dispozici. Komentář si můžete přečíst zde.

 


Pozvání na workshop o spravedlivé transformaci v ČR

16. 6. 2022

V pátek 24. 6. 2022 pořádáme workshop k propojení poznatků teorie a praxe na téma spravedlivé transformace v ČR. Našimi hosty budou zástupci akademické sféry, veřejné správy, dotčených krajů, byznysu i neziskových organizací. Workshop se bude konat prezenčně v hlavní budově Akademie věd (Národní 3, Praha 1, sál 108) a zároveň online na platformě Zoom.

Spravedlivá transformace (just transition) je pojem související s přechodem od fosilní ekonomiky k nízkouhlíkové. Koncept just transition pochází z prostředí pracovního trhu a zaměstnanosti, kde znamená zajištění spravedlivého řešení situace pro zaměstnance v oborech nebo provozech, které jsou ukončovány. Nicméně v posledních letech se koncept just transition rozšířil i mimo toto úzké pojetí, stal se součástí celkové debaty o řešení klimatické krize a lze ho chápat i jako soubor vodítek využitelných pro vytváření a realizaci klimatických politik obecně. Koncept just transition je důležitou součástí Zelené dohody pro Evropu a na ní navázaných opatření. V ČR je koncept spravedlivé transformace relativně nový, spojovaný dosud především s využitím finančních nástrojů a s evropským Fondem pro spravedlivou transformaci, který podporuje investice a přeměnu území dotčených nutností odklonu od uhlí. Cílem workshopu je otevřít prostor pro širší náhled na koncept spravedlivé transformace a propojit  expertízy a zkušenosti teoretiků a praktiků.

Program workshopu a informace o přihlašování naleznete v přiložené pozvánce

Záznam workshopu můžete zhlédnout na YouTube kanále centra CLASS zde, fotogalerii z akce naleznete na stránce věnované přímo projektu JustDecarb.

 


Odborný seminář o českém předsednictví v Radě EU

7. 6. 2022

Zveme vás na odborný diskusní seminář věnovaný českému předsednictví v Radě EU, který se bude konat v pondělí 13. června od 16 hodin prezenčně a zároveň online. Bude se hovořit o prioritách a výzvách českého předsednictví v oblasti životního prostředí a klimatu, a mezi panelisty bude také Hana Müllerová z CLASS. Bližší informace o programu a možnosti účasti jsou v přiložené pozvánce.

  


Konference o výsledcích COP26 v Senátu

6. 4. 2022

Senát Parlamentu ČR pořádá 12. dubna konferenci, kde budou komentovány z pohledu různých aktérů a oborů výsledky jednání smluvních stran COP26 v Glasgow konaného v listopadu 2021. Z úst Hany Müllerové tam zazní také shrnutí toho, co vyplývá ze závěrů COP26 z hlediska práva obecně, a pro Českou republiku zvláště. Pozvánku na akci a program naleznete v přiloženém dokumentu.

 


Vydali jsme nové číslo newsletteru

31. 3. 2022

První číslo newsletteru v roce 2022 vydáváme v době, kdy už měsíc probíhá ruská agrese na Ukrajině a Evropa intenzivně řeší, jak snížit svou závislost na ruském zemním plynu a ropě. V té souvislosti uvažujeme, co čeká Zelenou dohodu pro Evropu: je teď zbytečná, vrátíme se k uhlí, anebo ji naopak budeme posilovat a její implementaci urychlovat? My jsme pro druhou odpověď. V dalších příspěvcích se věnujeme evropské taxonomii, balíčku Fit for 55 II, vydání druhé části Hodnotící zprávy AR6, česko-polské dohodě u Turówu nebo nedávnému rozsudku Soudního dvora EU o české solární legislativě a řadě dalších aktualit.  Nové číslo si můžete přečíst zde a všechna minulá čísla naleznete v sekci Newsletter.

 


Foto: Rashid Khreiss on UnsplashВакансія - кліматичне та екологічне право

18. 3. 2022

Ми пропонуємо вакансію вченого в Центрі кліматичного права та стійкості для досліджень в галузі міжнародного кліматичного права та екологічного права. На цю посаду ми шукаємо людину з юридичною освітою, включаючи завершений ступінь доктора філософії (Ph.D.), зі знанням англійської мови та готовністю присвятити себе новій галузі кліматичного права. Ми вітаємо попередню експертизу в галузі екологічного права. Наступ можливий відразу, повний або неповний за домовленістю. Ми знаходимося в центрі Праги. Зацікавлені особи можуть надіслати своє CV та супровідний лист англійською мовою на class@ilaw.cas.cz. (Translated by lindat.cz/translation)

 


Akademie věd založila program fellowshipu pro ukrajinské vědce

11. 3. 2022

Naše Centrum je připraveno se aktivně podílet. Bližší informace z Akademie věd zde.

 

 

 

 

 


CLASS se zapojí do projektu vybudování sítě akademických pracovišť v oboru klimatického práva

11. 3. 2022

Naše Centrum se aktivně podílelo na přípravě projektu, který podala Univerzita Hasselt jako hlavní řešitel k Vlámské grantové agentuře FWO. Projekt uspěl, a tak budeme příštích 5 let součástí mezinárodního konsorcia projektu s názvem Climate Change Law in Europe. Dalšími zúčastněnými pracovišti jsou Ghent University, University of Antwerp, University of Copenhagen, University of Eastern Finland, University of Strathclyde Law School a Ústav státu a práva AV ČR prostřednictvím výzkumné jednotky CLASS. Cílem projektu je položit základ pro evropskou síť výzkumných pracovišť, která se zabývají klimatickým právem. Taková síť zatím neexistuje (na rozdíl od práva životního prostředí). Obsahem projektu bude blíže se věnovat čtyřem obsahovým pilířům – spravedlivá transformace k nízkouhlíkové ekonomice, vztah lidských práv a změny klimatu, biodiverzita a změna klimatu, a inovace ve správě ve vztahu ke změně klimatu. Centrum CLASS má spolu-koordinovat pilíř „lidská práva“. V rámci projektu budou pořádány workshopy a konference, připravovány společné publikace, organizovány výměny postdoktorandů a návštěvy zapojených pracovišť, také bude pořádána letní škola klimatického práva. 

 


Foto: Christin Hume on UnsplashVýběrové řízení: Asistent/ka Centra pro klimatické právo a udržitelnost

3.2.2022

Potřebujeme podporu pro náš tým! Poloviční úvazek, většinu práce možno vykonávat vzdáleně.

Bližší informace o vyhlášené pozici a způsobu přihlášení najdete v příloženém dokumentu zde. (Termín na přihlašování prodlužujeme do 31. 3. 2022.) 

 

 


Foto: PixabayHledáme kolegu na volnou pozici - klimatické právo

14. 1.  2022

V Centru pro klimatické právo a udržitelnost ÚSP AV ČR máme volnou pozici postdoktorand, se zaměřením na mezinárodní, evropské a české klimatické právo, klimatickou litigaci a právní aspekty přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Nástup možný ihned. Jde o úvazek celkem 0.9 (případně rozdělený na dva menší), zástup za mateřskou dovolenou, s možností domlouvit se v případě oboustranné spokojenost na pokračování spolupráce. Detail výzvy včetně informací k přihlášení naleznete v přiloženém souboru zde. (Termín pro přihlašování prodlužujeme do 31. 3. 2022.)

 


Záznamy prezentací z panelových diskusí o opatřeních v oblasti změny klimatu

1. 2. 2022

V říjnu jsme vás zvali k účasti na sérii panelových diskusí s tématem Opatření v oblasti změny klimatu. Záznamy všech prezentací a také závěrečných vzkazů posluchačům jsou nyní zeditované a ke shlédnutí v samostatném playlistu na You Tube kanále Ústavu výzkumu globální změny zde.

 


Foto: Nathan Wolfe on UnsplashZimní číslo našeho newsletteru

21. 12. 2021

Právě jsme vydali čtvrté, tedy letos poslední číslo našeho newsletteru. Dočtete se v něm, jak shrnout výsledky klimatického summitu v Glasgow,  jak zhodnotit české parlamentní volby a nastupující vládu z hlediska ochrany životního prostředí a klimatu, jak si ČR stojí v plnění své Politiky ochrany klimatu, co je nového ve věci české klimažaloby nebo jak se Senát staví k evropskému klimatickému balíčku Fit for 55. Ze zahraničí pak přinášíme informace o rakouské uhlíkové dani, francouzské klimatické žalobě nebo rostoucímu zájmu Výboru OSN pro lidská práva o problematiku životního prostředí a klimatu. A mnoho dalšího! Nové číslo si můžete přečíst zde a všechna minulá čísla naleznete v sekci Newsletter.

 


Foto: Jeshoots on UnsplashOtvíráme nová místa pro studenty - stážisty

6. 12. 2021

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost nabízí studentům magisterského a doktorského studijního programu (obor právo) možnost podílet se na řešení projektu Právo ochrany klimatu. Obsahem stáží je účast na odborných akcích Centra včetně interních, spolupráce při řešení dílčích úkolů projektu – rešerše, analýzy, práce se zahraniční judikaturou, pomoc při organizaci odborných akcí. Rozsah spolupráce lze dohodnout individuálně; plnění konkrétních úkolů bude založeno na DPP. Přihlášky lze zasílat průběžně na adresu class@ilaw.cas.cz

Aktualizace 7. 2. 2022:

Pozice studentů - stážistů jsou nyni obsazeny. Máte-li zájem o zařazení Vaší přihlášky do příštího kola výzvy (stáže realizované nejdříve od září 2022), napište nám na class@ilaw.cas.cz

 


Foto: Karsten Würth on UnsplashZveme Vás na panelovou diskusi o  implementaci klimatických závazků v ČR

25. 11. 2021

Dne 9.  prosince od 13 hodin pořádá naše Centrum akademickou debatu Kulatý stůl: Implementace klimatických závazků v ČR. Budete moci vyslechnout příspěvky zástupců Ministerstva životního prostředí, Evropské komise, Centra pro dopravu a energetiku, Hnutí Duha a Zeleného kruhu a účastnit se panelové diskuse.  Akce se bude konat v hlavní budově AV, Národní 3, Praha 1, sál č. 108, ale můžete se jí účastnit i online přes Zoom nebo sledovat její stream na našem You Tube kanálu. Detailní program a linky k připojení naleznete v připojené pozvánce: zde.

Záznam z akce můžete zhlédnout na našem YouTube kanále zde.

 

 


Poslední možnost přihlásit se na konferenci: Human Rights and Climate Change

16. 11. 2021

Možnost přihlásit se na páteční konferenci o lidských právech a klimatické změně v prezenční formě byla již uzavřena, avšak stále ještě se můžete hlásit k účasti online přes platformu Zoom, a to do čtvrtka 18. 11. do 9:00 hodin. Program konference a registrační formulář naleznete zde.

 


Foto: Ann Ann on UnsplashKlimatické právo v podcastech a v rozhlase

9. 11. 2021

V souvislosti s konáním COP26 ve skotském Glasgow mají česká média vyšší zájem o téma klimatické změny včetně jejích právních aspektů. Hana Müllerová, vedoucí CLASS, byla hostem 10. dílu podcastu 2050 vydaného 20. 10. 2021 na téma dopadů mezinárodních jednání, klimatického práva a klimatických žalob. Díl si můžete poslechnout zde. 1. 11. pak byla pozvána ke krátkému rozhovoru pro Český rozhlas plus - Téma dne, kde mluvila o právní vymahatelnosti Pařížské dohody a o rostoucí klimatické litigaci; záznam je dostupný zde.

 


Foto: Martin BílekStážisté ELSA v týmu CLASS

8. 11. 2021

Během září až listopadu v našem týmu působí tři studenti - stážisté ELSA: Pamela Alvarez z Francie se zaměřením na klimatickou spravedlnost a francouzské klimatické právo, Aleksi Heikkinen z Finska, který se během stáže věnoval tématu dopadů evropského klimatického balíčku Fit for 55 na leteckou dopravu a chystané novelizaci finského klimatického zákona, a Irene Sacchetti z Itálie, jejímž hlavním tématem je vztah mezi klimatickou migrací a lidskými právy, a také genderové aspekty dopadů klimatické změny. 

 


Foto: Rita SimonKlimatické žaloby tématem diskuse s delegací z německého Spolkového správního soudu

3. 11. 2021

Dne 1. listopadu navštívila Ústav státu a práva delegace soudců, asistentů soudců a dalších odborných pracovníků německého Bundesverwaltungsgericht z Lipska. V první části setkání představil ředitel Ústavu státu a práva Ján Matejka poslání a činnost naší instituce, druhá část byla věnována diskusi o právní ochraně životního prostředí a klimatu v Německu a v České republice. Předmětem debaty bylo mj. ústavní právo na příznivé životní prostředí v ČR, první klimatický rozsudek německého Spolkového ústavního soudu z jara tohoto roku nebo podaná první česká klimatická žaloba. 

 


Konference o lidských právech a klimatické změně: program a registrace

25. 10. 2021

Právě jsme zveřejnili program a otevřeli registraci na mezinárodní konferenci o lidských právech a klimatické změně, kterou budeme pořádat v pátek 19. listopadu 2021. Konference se bude konat v anglickém jazyce, v hybridní formě (prezenčně a zároveň online na platformě Zoom). Uslyšíte příspěvky význačných zahraničních i českých odborníků na téma dopadů klimatické změny na lidská práva. Program konference a registrační formulář naleznete zde.

 

 


Zveme vás na panelové diskuse k opatřením v oblasti změny klimatu

5. 10. 2021

Během října 2021 se uskuteční série čtyř panelových diskusí na témata klimatických opatření. Debaty jsou pořádány při příležitosti nadcházejícího setkání smluvních stran Rámcové úmluvy o změně klimatu COP26, které se bude konat v listopadu v Glasgow. Série panelů, kterou pořádá Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) má přiblížit problematiku klimatických opatření českým posluchačům. Na panelech zazní mimo jiné témata prezentovaná našimi pracovnicemi - téma klimatické legislativy (Hana Müllerová), klimatické litigace  (Eva Balounová) a udržitelné spotřeby (Rita Simon). Diskuse budou dostupné i k online účasti. Více informací k účasti viz zde.

Aktualizováno: Odkazy na záznamy panelových diskusí k dodatečnému zhlédnutí jsou dostupné zde (ve spodní části stránky).

 


Foto: Miguel A. Amutio on UnsplashVydali jsme podzimní číslo našeho newsletteru

29. 9. 2021

Úvod nového čísla věnujeme zveřejnění první části 6. Hodnotící zprávy IPCC a plánu Evropské komise, jak dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o 55 % (tzv. balíček Fit for 55). A co se dočtete dále? Jaký klimatický zákon přijala Francie, co znamená podle Soudního dvora EU pojem energetická solidarita, jak hodlá ČR nadále  legislativně podporovat obnovitelné zdroje energie, nebo jak rozhodl Nejvyšší správní soud o žalobě, která spojila covid, klima a právo na příznivé životní prostředí. Co se naopak nedočtete, je, kdo může za ekologickou havárii na Bečvě ze září loňského roku...

Nové číslo newsletteru si můžete přečíst zde. Přihlásit se odběru příštích čísel přímo do mailu můžete zde.

 


Budoucí česká klimatická legislativa bude na programu panelové diskuse 7. září

29. 8. 2021

V Akademii věd se bude 7. září odpoledne konat diskusní akce s názvem "Volby a klima: co by měla dělat nová vláda?", na níž vystoupí mezi panelisty Hana Müllerová z CLASS. Bude se zamýšlet nad otázkou, jestli je česká klimatická legislativa dostatečná, a zejména, zda bychom neměli mít klimatický zákon, podobně, jako ho do své legislativy zařadilo již 14 evropských zemí. Zveme vás k účasti osobně nebo online, více informací najdete na facebooku Akademie věd.

Záznam celé debaty je možné zhlédnout i dodatečně zde (začátek akce je v minutě 8:00 záznamu).

 


Foto: CoWomen on UnsplashEva Balounová hostem podcastu EKOmaniaci 

6. 8. 2021

Jak vypadá typický pracovní den vědkyně, proč se Eva věnuje právě klimatickému právu, nebo co právě čte - i na takové otázky se dostalo v 30. dílu podcastu, jehož hostem byla naše kolegyně. Hlavní náplní dílu samozřejmě bylo srozumitelné vysvětlení některých odborných otázek klimatického práva pro neprávníky. Například, jaký je smysl klimatických žalob a jak fungují, jaké postavení mají ženy a děti v ochraně klimatu, nebo proč jsou třeba britští klimatičtí aktivisté v poslední době u soudů častěji na straně obžalovaných. Díl si můžete poslechnout zde.

 


Téma klimatických žalob zaznělo na pražském TEDxu

22. 7. 2021

Na konci června se v Praze uskutečnil event v rámci řečnických akcí TEDx Národní s názvem We can change climate change: Countdown to a healthier future. Jak už název napovídá, hlavním tématem byla klimatická změna a způsoby co možná rychlého a hladkého přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Účelem setkání bylo propojit experty napříč obory a napomoci tak hledání nejúčinnějších řešení klimatické krize. Jsme rádi, že mezi řečníky druhého dne eventu vystoupila členka našeho týmu Eva Balounová. Představila téma klimatických žalob jako jednoho z nadějných právních nástrojů k posílení a zintenzivnění ochrany klimatu. 

Aktualizujeme (duben 2022): Záznam vystoupení Evy Balounové je nyní dostupný ke shlédnutí na YouTube kanále New Forms Six - Klimatická laboratoř zde.

 


Přečtěte si před letní dovolenou nové číslo našeho newsletteru!

30. 6. 2021

V letním vydání newsletteru se věnujeme nejprve podání první české klimatické žaloby a několika průlomovým rozhodnutím v oblasti klimatické litigace, např. rozhodnutí Německého spolkového ústavního soudu o nedostatečnosti německých klimatických cílů nebo nizozemského soudu nařizujícího soukromému koncernu Shell snížt své emise oxidu uhličitého. Dále se dočtete například, jak chce připravovaná tzv. zelená taxonomie EU zvýhodnit udržitelné projekty, jak se česká vláda postavila k útlumu uhlí, jaký má Praha klimatický plán nebo jak se vyvíjí české veřejné mínění o klimatické změně. Nové číslo newsletteru je zde.

Také se můžete vrátit k našim starším vydáním newsletteru, všechna najdete zde. A pokud ještě nejste přihlášeni k odběru, můžete tak učinit přihlášením své mailové adresy zde.

 


Přednáška prof. Mary Wood je ke shlédnutí na našem YouTube kanále

25. 5. 2021

Naším online hostem byla profesorka Mary Christina Wood, která vede Environmental and Natural Resources Law Center na Univerzitě Oregon. Je autorkou konceptu  Atmospheric Trust Litigation, jež se v současné době využivá jako argumentační podklad v různých klimatických litigacích, kde jsou na straně žalobců zapojeny děti a mladí lidé, jako je například známý americký Juliana case.  Záznam přednášky je ke zhlédnutí zde.

 


Foto: Chris Leboutillier on UnsplashVydali jsme nové číslo newsletteru

31. 3. 2021

V titulním tématu jarního vydání našeho newsletteru se věnujeme kvalitě ovzduší u nás i v Evropě. Poukazujeme na stále velmi neuspokojivou kvalitu ovzduší v evropských státech, což vyplývá ze závěrů nové zprávy Komise. Česká republika se možná opravdu dočká postoupení infringementového řízení v oblasti kvality ovzduší do fáze před Soudním dvorem EU. Komentujeme též fakt, že největším zdrojem emisí do ovzudší v Evropě je sektor dopravy, což se v oblasti emisí CO2 úzce týká ochrany klimatu. Poté vybíráme aktuální klimatické novinky ze světa a z EU (například o úspěšné klimatické žalobě ve Francii nebo o novém systému obchodování s emisními povolenkami v Německu). V části o ČR se dozvíte, co říká o klimatu vládní zpráva o životním prostředí za rok 2019 a nová Státní politika životního prostředí nebo proč je kritizován Modernizační fond.

 


Foto: Pxfuel.comAvizujeme datum konference o ochraně klimatu a lidských právech

27. 2. 2021

Zajímá-li vás téma propojování lidských práv s ochranou klimatu, rezervujte si ve svém diáři datum 19. listopadu 2021.V ten den budeme v rámci projektu JUSDECARB pořádat mezinárodní konferenci v prezenční a zároveň online formě, prezenční účast bude možná podle podoby pandemických opatření v době konání. Detaily o organizaci konference a možnosti přihlášení budou zveřejňovány od května 2021.

Bližší informace o projektu JUSTDECARB jsme ve formě vidozáznamu zveřejnili na našem Youtube kanálu. Poslechněte si, jaké cíle máme, jak je projekt strukturován a jaká témata v něm bude řešit naše Centrum: Video


Cena Josefa Vavrouška pro členku našeho týmu Evu Balounovou

28. 1. 2021

Na konci loňského roku proběhlo vyhlášení výsledků 25 .ročníku Ceny Josefa Vavrouška za mimořádné kvalifikační práce studentů českých a slovenských vysokých škol dotýkajících se problematiky vztahu člověka a přírody, udržitelného rozvoje či ochrany životního prostředí. Blahopřejeme Evě Balounové, která získala první místo v kategorii dizertačních prací za svou práci "Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu". Práci úspěšně obhájila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, jejím vedoucím a konzultantem byl doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., z Katedry práva životního prostředí. 

 


Náš poslední letošní newsletter se věnuje rozhodnutí Uhelné komise i klimatické litigaci

18. 12. 2020

V zimním čísle newsletteru  CLASS si můžete přečíst, jak lze hodnotit rozhodnutí české Uhelné komise z hlediska plnění cílů Pařížské dohody a zda se můžeme srovnávat s Německem, které pro ukončení uhlí zvolilo stejný rok jako ČR - 2038. Hodně novinek je ve vývoji klimatických žalob - doufáme, že jsme žádnou důležitou nevynechali! Věnujeme se také aktualitám v oblasti české legislativy a politiky související s klimatem, ať už jde o Národní plán obnovy, ballíček odpadové legislativy nebo kontroly emisí z vozidel. Pokud nechcete promeškat žádný z našich příštích newsletterů, přihlašte se k jejich odběru! Přejeme vám příjemné čtení a hlavní hodně zdraví.  

 


Máme YouTube kanál a na něm už první přednášku ke zhlédnutí

11. 12. 2020

Zřídili jsme kanál našeho Centra na YouTube. Můžete se těšit na záznamy webinářů či přednášek našich hostů a později i na živě streamované akce, zvláště pokud bude pokračovat nepříznivá situace, kdy osobní setkávání na workshopech a konferencích není možné. Jako první jsme zveřejnili záznam přednášky Evy Balounové o klimatických litigacích. Jde původně o interní seminář našeho týmu, kdy se vzájemně seznamujeme s tématy, která studujeme. Eva vykládá problematiku klimatických soudních řízení velmi přehledně, věnuje se postupně všem hlavním jejich typům a ukazuje, o jak významný trend v současnosti jde.

 


Spolupořádáme s Komisí pro životní prostředí AV webinář "Klimatická změna: role měst"

10. 11. 2020

Ve středu 11. listopadu od 13 do 16 hodin se uskuteční další z odborných seminářů Komise pro životní prostředí AV ČR, který bude vzhledem k situaci pořádán online přes platformu Zoom. Tentokrát je jeho tématem klimatická změna, konkrétně s ohledem na adaptaci měst. Budete moci vyslechnout příspěvky o spolupráci evropských měst v oblasti klimatické adaptace a o adaptaci Prahy, o reakcích na klimatickou změnu z pohledu sociologie, o mikroklimatických modelech, o praktických zkušenostech s adaptací měst, a o udržitelné mobilitě ve městech. Webinář uvede Hana Müllerová, členka Komise pro životní prostředí. Bližší informace o programu a způsobu připojení, jakož i link  k pozdějšímu shlédnutí naleznete v sekci Akce.

 


Zveme vás ke sledování webináře o klimatických žalobách

29. 10. 2020

Hana Müllerová byla pozvána spolkem Klimatická žaloba, aby na jeho webináři hovořila o klimatických litigacích a roli soudů v ochraně klimatu. Webinář se koná ve středu 4. listopadu 2020 od 18 hodin. Bližší informace a link naleznete v sekci Akce.

 


Uspěli jsme v mezinárodní výzvě projektů SOLSTICE!

9. 10. 2020

JPI Climate je mezinárodní projektová platforma pro podporu společenskovědního výzkumu v oblasti klimatické změny. Česká republika je jedním z 10 evropských států zapojených do její zastřešující iniciativy s názvem „Propojování znalostí o klimatu pro Evropu“. Ve výzvě „Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change" (SOLSTICE) uspělo celkem 7 projektů mezinárodních konsorcií. Jedním z úspěšných projektů je „Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers“ (JUSTDECARB), na jehož řešení se bude podílet Centrum pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AV ČR. Řešitelské konsorcium povede CICERO Center for International Climate Research (Oslo) a jeho dalšími členy jsou Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment z LSE (Londýn) a Univerzita Graz. Mezioborový tým se tak bude skládat z ekonomů, politologů, filozofů a právníků. Právní část 3letého projektu se zaměří především na otázku, jakou úlohu mají hrát lidská práva a právní principy jako kritéria pro posuzování klimatických politik a opatření.

 


Foto: Markus Winkler on Unsplash

Nové vydání newsletteru je tu!

7. 10. 2020

V podzimním vydání našeho newsletteru si můžete přečíst například o novinkách v oblasti klimatické litigace včetně bližších informací o stavu přípravy první české klimatické žaloby, o ohlášeném zvýšení emisních cílů v Evropské unii, o schvalované nové české legislativě vztahující se k udržitelnosti, o vývoji v kauze nové ranveje ruzyňského letiště nebo o tom, jak si nyní stojí jaderná energetika v porovnání s obnovitelnými zdroji energie. Pokud si přejete dostat příští newsletter přímo do vaší e-mailové schránky, přihlašte se k jeho odběru na našem webu.

 

 


Foto: Ed van duijn on UnsplashZveme vás ke čtení našeho "blogu"

15. 9. 2020

Sekce Komentujeme se svým pojetím blíží blogu, kde se vyjadřujeme k aktuálnímu dění v oblasti klimatického práva u nás i ve světě. Věnovali jsme se vybraným významným klimatickým soudním případům (například případu Kiribati, Lliuya či nejnověji úspěchu irské klimatické žaloby), představili jsme zamýšlená nová opatření na úrovni EU (například environmentální aspekty Fondu obnovy EU nebo Vodíkovou strategii), kriticky zkoumali české legislativní a rozvojové plány (v oblasti podpory obnovitelných zdrojů, kompenzací cen elektřiny velkým podnikům nebo rozšíření jaderné elektrárny Dukovany). Uvažovali jsme nad dopady pandemie covid-19 na životní prostředí a klima, postavili jsme se na obhajobu první české klimatické žaloby, kriticky jsme zkoumali smysl navrhovaných ústavních novel týkajících se ochrany vody. Zveme vás ke čtení!

 


Vyšlo druhé číslo newsletteru CLASS

8.  7. 2020

Vydáváme newsletter č. II/2020, který si můžete přečíst zde. Pokud si přejete dostat příští newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, přihlašte se k jeho odběru na našem webu. Letní vydání newsletteru informuje mimo jiné o plánech na ukončování uhlí v ČR a jejich souvislostech, o podpoře zeleného restartu ekonomiky po pandemii covid-19 nebo o výsledcích občanské klimatické iniciativy ve Francii, jejímiž návrhy konkrétních klimatických opatření včetně legislativních úprav se nyní bude zabývat francouzská vláda a parlament. 

 


Foto: Kristýna HejzlarováCentrum CLASS se představilo na setkání Vědeckého klimatického fóra

26. 6. 2020

V úterý 23. 6. 2020 se v sídle OSN v Česku konalo setkání Vědeckého klimatického fóra. Tato platforma vědců upozorňuje na projevy globální změny v České republice a nabízí své poznatky, znalosti i vědomí souvislostí tvůrcům politiky, podnikateslké sféře, médiím a vzdělávacímu systému, hledá synergie napříč vědními obory a apeluje na to, aby vědecké poznatky byly zohledňovány, interpretovány a komunikovány směrem ke zvýšení obecného povědomí, jakož i tvůrcům politik na ochranu klimatu. Platforma usiluje o to, aby Česká republika snížila svůj vliv na globální změnu klimatu a měla takovou klimatickou politiku, která bude reflektovat vědecké poznání. Hana Müllerová představila na setkání poslání, cíle a plány Centra pro klimatické právo a udržitelnost a v diskusi pak objasnila různé dílčí aspekty vztahu mezi klimatickou vědou a právem. 

 


Foto: Juan de Vojnikov, Wikimedia CommonsZveme vás na přednášku našeho hosta 

25. 6. 2020

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost pořádá první prezenční veřejnou akci po uvolnění protiepidemických opatření. Je jí přednáška JUDr. Vojtěcha Vomáčky, Ph.D., LL.M., s názvem "Nesnesitelná lehkost klimatické litigace: Jak napsat první českou klimatickou žalobu, a slavně neuspět". Přednáška s následnou diskusí se koná 25. června od 13 hodin. Anotaci přednášky naleznete v sekci Akce.

 

 


Nově vás zveme ke sledování našeho Twitteru!

15. 6. 2020

Novinky z oblasti klimatického práva a aktuality z činnosti našeho Centra můžete nyní sledovat také na Twitteru. Zatímco náš Facebook je převážně v češtině, Twitter bude informovat v angličtině. 

 

 


Vydáváme první číslo newsletteru

4. 5. 2020

Právě vyšlo první číslo našeho čtvrtletního newsletteru. Můžete si ho přečíst zde. Pokud si přejete dostat příští newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, přihlašte se k jeho odběru zde.

V prvním čísle si můžete přečíst například, jaké důsledky na klima a životní prostředí jsou zatím spojovány s opatřeními proti covid-19; jak si vede Česká republika ve stanovení cílů ochrany klimatu; že se chystá první česká klimatická žaloba nebo co je nového v klimatické litigaci v jiných zemích.

 


Informace o klimatickém právu nově též na Facebooku

4. 5. 2020

Založili jsme facebookovou stránku Centra pro klimatické právo a udržitelnost. Můžete nás sledovat zde.

 

 


Foto: Markus Spiske on UnsplashPracujeme z domova

31. 3. 2020

Vzhledem k opatřením zavedeným proti šíření COVID-19 pracuje náš tým v současné době z domova. Učíme se, jak i v této době pokračovat v naší práci téměř výhradně pomocí elektronických forem a hledáme nové a kreativní cesty, jak komunikovat naše poznatky prostřednictvím virtuálních nástrojů, jako jsou videokonference nebo skupinové komunikační platformy. Krize kolem koronaviru zaplnila veřejný prostor a dočasně vytěsnila i debatu o  závažnosti klimatických změn. Doufáme, že se pandemii podaří překonat, a to i pomocí disciplinovanosti a dodržování vyhlášených pravidel námi všemi, kdo se nyní nemůžeme chovat, jak jsme byli zvyklí. Víme, že téma ochrany klimatu se pak vrátí na scénu s ještě vyšší naléhavostí, protože pro jeho další směřování budou stěžejní rozhodnutí přijímaná pro obnovu ekonomiky. I tohoto problému se dotýkáme v našem prvním Newsletteru, jehož přípravu pro Vás nyní dokončujeme. Přejeme Vám i Vašim blízkým pevné zdraví!

 

 


Foto: Mimi Thian on UnsplashNabízíme studentské stáže

27. 2. 2020

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. – Centrum pro klimatické právo a udržitelnost nabízí studentům magisterského / doktorského studijního programu (obor právo) možnost podílet se na řešení projektu Právo ochrany klimatu.

Zájem o řešenou tematiku  a dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost dalšího světového jazyka je výhodou. Rozsah spolupráce lze dohodnout individuálně; plnění konkrétních úkolů bude založeno na DPP. Přihlášky lze posílat průběžně na adresu class@ilaw.cas.cz

Obsah stáží: účast na odborných akcích Centra včetně interních, spolupráce při řešení dílčích úkolů projektu – rešerše, analýzy, práce se zahraniční judikaturou, pomoc při organizaci odborných akcí. Předpokládaná přítomnost: pravidelně čtvrtky a dále dle dohody.

Výhody: možnost seznámit se s prací na čelném pracovišti oblasti právní vědy a výzkumu, podílet se na odborných akcích, příležitost zapojit se aktivně do projektové práce na vysoce aktuálním tématu. 

 


Centrum pro klimatické právo a udržitelnost zahájilo svou činnost

20. 1. 2020

Nová výzkumná jednotka zřízená v prosinci 2019 v Ústavu státu a práva AV ČR s názvem Centrum pro klimatické právo a udržitelnost, v anglické verzi Centre for Climate Law and Sustainability Studies (CLASS) zahajuje svou činnost v lednu 2020.

 

Právní tým, jemuž bude odborné zázemí činit klimatolog, bude zkoumat aktuální otázky a problémy v oblasti právní ochrany klimatu a bude systematicky rozvíjet obor klimatického práva u nás, jakož i pěstovat mezioborovou spolupráci v rámci řešených témat a budovat odborné kontakty se zahraničními experty. Vznik centra byl umožněn získáním prémie Akademie věd ČR Lumina quaeruntur, která byla udělena JUDr. Haně Müllerové, Ph.D., pro 5-letý výzkumný projekt s názvem Právo ochrany klimatu.

Vzniká tak první vědecký tým v ČR zaměřený na klimatické právo. Centrum bude zkoumat nejen ty otázky klimatického práva, které úzce souvisí s právní ochranou životního prostředí, ale také navazující otázky jiných odvětví práva, jako jsou lidskoprávní aspekty klimatické změny, systémy regulace obchodování s emisními povolenkami, právní opatření v oblasti energetiky a technologií, přístupy k regulaci dopravy a emisí z ní, či právní aspekty mezinárodního obchodu a ochrany investic ve vztahu k ochraně klimatu. Práce týmu se zaměří na právo mezinárodní, evropské i české, v němž bude cílem mj. zhodnotit stávající úroveň implementace klimatických závazků ČR a dávat doporučení ohledně budoucí právní úpravy.

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost bude pořádat odborné akce (workshopy, konference, přednášky zahraničních i domácích expertů), a informovat o svých poznatcích odbornou i zainteresovanou veřejnost prostřednictvím publikací a svých webových stránek.

 


 

Zde se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru.