Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Aktuality


 

Téma klimatických žalob zaznělo na pražském TEDxu

22. 7. 2021

Na konci června se v Praze uskutečnil event v rámci řečnických akcí TEDx Národní s názvem We can change climate change: Countdown to a healthier future. Jak už název napovídá, hlavním tématem byla klimatická změna a způsoby co možná rychlého a hladkého přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Účelem setkání bylo propojit experty napříč obory a napomoci tak hledání nejúčinnějších řešení klimatické krize. Jsme rádi, že mezi řečníky druhého dne eventu vystoupila členka našeho týmu Eva Balounová. Představila téma klimatických žalob jako jednoho z nadějných právních nástrojů k posílení a zintenzivnění ochrany klimatu. 

 


Přečtěte si před letní dovolenou nové číslo našeho newsletteru!

30. 6. 2021

V letním vydání newsletteru se věnujeme nejprve podání první české klimatické žaloby a několika průlomovým rozhodnutím v oblasti klimatické litigace, např. rozhodnutí Německého spolkového ústavního soudu o nedostatečnosti německých klimatických cílů nebo nizozemského soudu nařizujícího soukromému koncernu Shell snížt své emise oxidu uhličitého. Dále se dočtete například, jak chce připravovaná tzv. zelená taxonomie EU zvýhodnit udržitelné projekty, jak se česká vláda postavila k útlumu uhlí, jaký má Praha klimatický plán nebo jak se vyvíjí české veřejné mínění o klimatické změně. Nové číslo newsletteru je zde.

Také se můžete vrátit k našim starším vydáním newsletteru, všechna najdete zde. A pokud ještě nejste přihlášeni k odběru, můžete tak učinit přihlášením své mailové adresy zde.

 


Přednáška prof. Mary Wood je ke shlédnutí na našem Youtube kanálu

25. 5. 2021

Naším online hostem byla profesorka Mary Christina Wood, která vede Environmental and Natural Resources Law Center na Univerzitě Oregon. Je autorkou konceptu  Atmospheric Trust Litigation, jež se v současné době využivá jako argumentační podklad v různých klimatických litigacích, kde jsou na straně žalobců zapojeny děti a mladí lidé, jako je například známý americký Juliana case.  Záznam přednášky je ke shlédnutí zde.

 


Foto: Chris Leboutillier on UnsplashVydali jsme nové číslo newsletteru

31. 3. 2021

V titulním tématu jarního vydání našeho newsletteru se věnujeme kvalitě ovzduší u nás i v Evropě. Poukazujeme na stále velmi neuspokojivou kvalitu ovzduší v evropských státech, což vyplývá ze závěrů nové zprávy Komise. Česká republika se možná opravdu dočká postoupení infringementového řízení v oblasti kvality ovzduší do fáze před Soudním dvorem EU. Komentujeme též fakt, že největším zdrojem emisí do ovzudší v Evropě je sektor dopravy, což se v oblasti emisí CO2 úzce týká ochrany klimatu. Poté vybíráme aktuální klimatické novinky ze světa a z EU (například o úspěšné klimatické žalobě ve Francii nebo o novém systému obchodování s emisními povolenkami v Německu). V části o ČR se dozvíte, co říká o klimatu vládní zpráva o životním prostředí za rok 2019 a nová Státní politika životního prostředí nebo proč je kritizován Modernizační fond.

 


Foto: Pxfuel.comAvizujeme datum konference o ochraně klimatu a lidských právech

27. 2. 2021

Zajímá-li vás téma propojování lidských práv s ochranou klimatu, rezervujte si ve svém diáři datum 19. listopadu 2021.V ten den budeme v rámci projektu JUSDECARB pořádat mezinárodní konferenci v prezenční a zároveň online formě, prezenční účast bude možná podle podoby pandemických opatření v době konání. Detaily o organizaci konference a možnosti přihlášení budou zveřejňovány od května 2021.

Bližší informace o projektu JUSTDECARB jsme ve formě vidozáznamu zveřejnili na našem Youtube kanálu. Poslechněte si, jaké cíle máme, jak je projekt strukturován a jaká témata v něm bude řešit naše Centrum: Video


Cena Josefa Vavrouška pro členku našeho týmu Evu Balounovou

28. 1. 2021

Na konci loňského roku proběhlo vyhlášení výsledků 25 .ročníku Ceny Josefa Vavrouška za mimořádné kvalifikační práce studentů českých a slovenských vysokých škol dotýkajících se problematiky vztahu člověka a přírody, udržitelného rozvoje či ochrany životního prostředí. Blahopřejeme Evě Balounové, která získala první místo v kategorii dizertačních prací za svou práci "Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu". Práci úspěšně obhájila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, jejím vedoucím a konzultantem byl doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., z Katedry práva životního prostředí. 

 


Náš poslední letošní newsletter se věnuje rozhodnutí Uhelné komise i klimatické litigaci

18. 12. 2020

V zimním čísle newsletteru  CLASS si můžete přečíst, jak lze hodnotit rozhodnutí české Uhelné komise z hlediska plnění cílů Pařížské dohody a zda se můžeme srovnávat s Německem, které pro ukončení uhlí zvolilo stejný rok jako ČR - 2038. Hodně novinek je ve vývoji klimatických žalob - doufáme, že jsme žádnou důležitou nevynechali! Věnujeme se také aktualitám v oblasti české legislativy a politiky související s klimatem, ať už jde o Národní plán obnovy, ballíček odpadové legislativy nebo kontroly emisí z vozidel. Pokud nechcete promeškat žádný z našich příštích newsletterů, přihlašte se k jejich odběru! Přejeme vám příjemné čtení a hlavní hodně zdraví.  

 


Máme Youtube kanál a na něm už první přednášku ke shlédnutí

11. 12. 2020

Zřídili jsme kanál našeho Centra na Youtube. Můžete se těšit na záznamy webinářů či přednášek našich hostů a později i na živě streamované akce, zvláště pokud bude pokračovat nepříznivá situace, kdy osobní setkávání na workshopech a konferencích není možné. Jako první jsme zveřejnili záznam přednášky Evy Balounové o klimatických litigacích. Jde původně o interní seminář našeho týmu, kdy se vzájemně seznamujeme s tématy, která studujeme. Eva vykládá problematiku klimatických soudních řízení velmi přehledně, věnuje se postupně všem hlavním jejich typům a ukazuje, o jak významný trend v současnosti jde.

 


Komise pro životní prostředí pořádá webinář "Klimatická změna: role měst"

10. 11. 2020

Ve středu 11. listopadu od 13 do 16 hodin se uskuteční další z odborných seminářů Komise pro životní prostředí AV ČR, který bude vzhledem k situaci pořádán online přes platformu Zoom. Tentokrát je jeho tématem klimatická změna, konkrétně s ohledem na adaptaci měst. Budete moci vyslechnout příspěvky o spolupráci evropských měst v oblasti klimatické adaptace a o adaptaci Prahy, o reakcích na klimatickou změnu z pohledu sociologie, o mikroklimatických modelech, o praktických zkušenostech s adaptací měst, a o udržitelné mobilitě ve městech. Webinář uvede Hana Müllerová, členka Komise pro životní prostředí. Bližší informace o programu a způsobu připojení, jakož i link  k pozdějšímu shlédnutí naleznete v sekci Akce.

 


Zveme vás ke sledování webináře o klimatických žalobách

29. 10. 2020

Hana Müllerová byla pozvána spolkem Klimatická žaloba, aby na jeho webináři hovořila o klimatických litigacích a roli soudů v ochraně klimatu. Webinář se koná ve středu 4. listopadu 2020 od 18 hodin. Bližší informace a link naleznete v sekci Akce.

 


Uspěli jsme v mezinárodní výzvě projektů SOLSTICE!

9. 10. 2020

JPI Climate je mezinárodní projektová platforma pro podporu společenskovědního výzkumu v oblasti klimatické změny. Česká republika je jedním z 10 evropských států zapojených do její zastřešující iniciativy s názvem „Propojování znalostí o klimatu pro Evropu“. Ve výzvě „Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change" (SOLSTICE) uspělo celkem 7 projektů mezinárodních konsorcií. Jedním z úspěšných projektů je „Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers“ (JUSTDECARB), na jehož řešení se bude podílet Centrum pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AV ČR. Řešitelské konsorcium povede CICERO Center for International Climate Research (Oslo) a jeho dalšími členy jsou Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment z LSE (Londýn) a Univerzita Graz. Mezioborový tým se tak bude skládat z ekonomů, politologů, filozofů a právníků. Právní část 3letého projektu se zaměří především na otázku, jakou úlohu mají hrát lidská práva a právní principy jako kritéria pro posuzování klimatických politik a opatření.

 


Foto: Markus Winkler on Unsplash

Nové vydání newsletteru je tu!

7. 10. 2020

V podzimním vydání našeho newsletteru si můžete přečíst například o novinkách v oblasti klimatické litigace včetně bližších informací o stavu přípravy první české klimatické žaloby, o ohlášeném zvýšení emisních cílů v Evropské unii, o schvalované nové české legislativě vztahující se k udržitelnosti, o vývoji v kauze nové ranveje ruzyňského letiště nebo o tom, jak si nyní stojí jaderná energetika v porovnání s obnovitelnými zdroji energie. Pokud si přejete dostat příští newsletter přímo do vaší e-mailové schránky, přihlašte se k jeho odběru na našem webu.

 

 


Foto: Ed van duijn on UnsplashZveme vás ke čtení našeho "blogu"

15. 9. 2020

Sekce Komentujeme se svým pojetím blíží blogu, kde se vyjadřujeme k aktuálnímu dění v oblasti klimatického práva u nás i ve světě. Věnovali jsme se vybraným významným klimatickým soudním případům (například případu Kiribati, Lliuya či nejnověji úspěchu irské klimatické žaloby), představili jsme zamýšlená nová opatření na úrovni EU (například environmentální aspekty Fondu obnovy EU nebo Vodíkovou strategii), kriticky zkoumali české legislativní a rozvojové plány (v oblasti podpory obnovitelných zdrojů, kompenzací cen elektřiny velkým podnikům nebo rozšíření jaderné elektrárny Dukovany). Uvažovali jsme nad dopady pandemie covid-19 na životní prostředí a klima, postavili jsme se na obhajobu první české klimatické žaloby, kriticky jsme zkoumali smysl navrhovaných ústavních novel týkajících se ochrany vody. Zveme vás ke čtení!

 


Vyšlo druhé číslo newsletteru CLASS

8.  7. 2020

Vydáváme newsletter č. II/2020, který si můžete přečíst zde. Pokud si přejete dostat příští newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, přihlašte se k jeho odběru na našem webu. Letní vydání newsletteru informuje mimo jiné o plánech na ukončování uhlí v ČR a jejich souvislostech, o podpoře zeleného restartu ekonomiky po pandemii covid-19 nebo o výsledcích občanské klimatické iniciativy ve Francii, jejímiž návrhy konkrétních klimatických opatření včetně legislativních úprav se nyní bude zabývat francouzská vláda a parlament. 

 


Foto: Kristýna HejzlarováCentrum CLASS se představilo na setkání Vědeckého klimatického fóra

26. 6. 2020

V úterý 23. 6. 2020 se v sídle OSN v Česku konalo setkání Vědeckého klimatického fóra. Tato platforma vědců upozorňuje na projevy globální změny v České republice a nabízí své poznatky, znalosti i vědomí souvislostí tvůrcům politiky, podnikateslké sféře, médiím a vzdělávacímu systému, hledá synergie napříč vědními obory a apeluje na to, aby vědecké poznatky byly zohledňovány, interpretovány a komunikovány směrem ke zvýšení obecného povědomí, jakož i tvůrcům politik na ochranu klimatu. Platforma usiluje o to, aby Česká republika snížila svůj vliv na globální změnu klimatu a měla takovou klimatickou politiku, která bude reflektovat vědecké poznání. Hana Müllerová představila na setkání poslání, cíle a plány Centra pro klimatické právo a udržitelnost a v diskusi pak objasnila různé dílčí aspekty vztahu mezi klimatickou vědou a právem. 

 


Zveme vás na přednášku našeho hosta 

25. 6. 2020

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost pořádá první prezenční veřejnou akci po uvolnění protiepidemických opatření. Je jí přednáška JUDr. Vojtěcha Vomáčky, Ph.D., LL.M., s názvem "Nesnesitelná lehkost klimatické litigace: Jak napsat první českou klimatickou žalobu, a slavně neuspět". Přednáška s následnou diskusí se koná 25. června od 13 hodin. Anotaci přednášky naleznete v sekci Akce.

 

 


Nově vás zveme ke sledování našeho Twitteru!

15. 6. 2020

Novinky z oblasti klimatického práva a aktuality z činnosti našeho Centra můžete nyní sledovat také na Twitteru. Zatímco náš Facebook je převážně v češtině, Twitter bude informovat v angličtině. 

 

 


Vydáváme první číslo newsletteru

4. 5. 2020

Právě vyšlo první číslo našeho čtvrtletního newsletteru. Můžete si ho přečíst zde. Pokud si přejete dostat příští newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, přihlašte se k jeho odběru zde.

V prvním čísle si můžete přečíst například, jaké důsledky na klima a životní prostředí jsou zatím spojovány s opatřeními proti covid-19; jak si vede Česká republika ve stanovení cílů ochrany klimatu; že se chystá první česká klimatická žaloba nebo co je nového v klimatické litigaci v jiných zemích.

 


Informace o klimatickém právu nově též na Facebooku

4. 5. 2020

Založili jsme facebookovou stránku Centra pro klimatické právo a udržitelnost. Můžete nás sledovat zde.

 

 


Foto: Markus Spiske on UnsplashPracujeme z domova

31. 3. 2020

Vzhledem k opatřením zavedeným proti šíření COVID-19 pracuje náš tým v současné době z domova. Učíme se, jak i v této době pokračovat v naší práci téměř výhradně pomocí elektronických forem a hledáme nové a kreativní cesty, jak komunikovat naše poznatky prostřednictvím virtuálních nástrojů, jako jsou videokonference nebo skupinové komunikační platformy. Krize kolem koronaviru zaplnila veřejný prostor a dočasně vytěsnila i debatu o  závažnosti klimatických změn. Doufáme, že se pandemii podaří překonat, a to i pomocí disciplinovanosti a dodržování vyhlášených pravidel námi všemi, kdo se nyní nemůžeme chovat, jak jsme byli zvyklí. Víme, že téma ochrany klimatu se pak vrátí na scénu s ještě vyšší naléhavostí, protože pro jeho další směřování budou stěžejní rozhodnutí přijímaná pro obnovu ekonomiky. I tohoto problému se dotýkáme v našem prvním Newsletteru, jehož přípravu pro Vás nyní dokončujeme. Přejeme Vám i Vašim blízkým pevné zdraví!

 

 


Foto: Mimi Thian on UnsplashNabízíme studentské stáže

27. 2. 2020

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. – Centrum pro klimatické právo a udržitelnost nabízí studentům magisterského / doktorského studijního programu (obor právo) možnost podílet se na řešení projektu Právo ochrany klimatu.

Zájem o řešenou tematiku  a dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost dalšího světového jazyka je výhodou. Rozsah spolupráce lze dohodnout individuálně; plnění konkrétních úkolů bude založeno na DPP. Přihlášky lze posílat průběžně na adresu class@ilaw.cas.cz

Obsah stáží: účast na odborných akcích Centra včetně interních, spolupráce při řešení dílčích úkolů projektu – rešerše, analýzy, práce se zahraniční judikaturou, pomoc při organizaci odborných akcí. Předpokládaná přítomnost: pravidelně čtvrtky a dále dle dohody.

Výhody: možnost seznámit se s prací na čelném pracovišti oblasti právní vědy a výzkumu, podílet se na odborných akcích, příležitost zapojit se aktivně do projektové práce na vysoce aktuálním tématu. 

 


Centrum pro klimatické právo a udržitelnost zahájilo svou činnost

20. 1. 2020

Nová výzkumná jednotka zřízená v prosinci 2019 v Ústavu státu a práva AV ČR s názvem Centrum pro klimatické právo a udržitelnost, v anglické verzi Centre for Climate Law and Sustainability Studies (CLASS) zahajuje svou činnost v lednu 2020.

 

Právní tým, jemuž bude odborné zázemí činit klimatolog, bude zkoumat aktuální otázky a problémy v oblasti právní ochrany klimatu a bude systematicky rozvíjet obor klimatického práva u nás, jakož i pěstovat mezioborovou spolupráci v rámci řešených témat a budovat odborné kontakty se zahraničními experty. Vznik centra byl umožněn získáním prémie Akademie věd ČR Lumina quaeruntur, která byla udělena JUDr. Haně Müllerové, Ph.D., pro 5-letý výzkumný projekt s názvem Právo ochrany klimatu.

Vzniká tak první vědecký tým v ČR zaměřený na klimatické právo. Centrum bude zkoumat nejen ty otázky klimatického práva, které úzce souvisí s právní ochranou životního prostředí, ale také navazující otázky jiných odvětví práva, jako jsou lidskoprávní aspekty klimatické změny, systémy regulace obchodování s emisními povolenkami, právní opatření v oblasti energetiky a technologií, přístupy k regulaci dopravy a emisí z ní, či právní aspekty mezinárodního obchodu a ochrany investic ve vztahu k ochraně klimatu. Práce týmu se zaměří na právo mezinárodní, evropské i české, v němž bude cílem mj. zhodnotit stávající úroveň implementace klimatických závazků ČR a dávat doporučení ohledně budoucí právní úpravy.

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost bude pořádat odborné akce (workshopy, konference, přednášky zahraničních i domácích expertů), a informovat o svých poznatcích odbornou i zainteresovanou veřejnost prostřednictvím publikací a svých webových stránek.

 


 

Zde se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru.