Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Aktuality

 

 


Foto: Moonstone Designs on UnsplashShrnutí klimatických novinek v jarním čísle newsletteru

28. 3. 2023

Právě jsme vydali nové číslo našeho newsletteru. Dočtete se v něm, jak pokračuje řízení o české klimatické žalobě, o nadějných českých legislativních novinkách v oblasti obnovitelných zdrojů a oproti tomu o ústupcích v těžbě uhlí, dále o tom, jak soud posoudil veřejné zájmy v oblasti památkové ochrany versus fotovoltaiky, o finiši v hlasování o evropském balíčku Fit for 55 nebo o novém trendu žádat o stanoviska mezinárodních soudů v otázkách klimatických povinností států. Pokud byste se chtěli vrátit k některému z dříve vydaných newsletterů, najdete všechny zde. K odběru newsletteru na váš email se můžete přihlásit tady.

 


Klimatická změna, business a lidská práva

27. 3. 2023

K diskusnímu kulatému stolu o souvislostech mezi podnikatelskou činností, klimatickou změnou a lidskými právy, který 21.března 2023 pořádala Sekce pro business, obchod a lidská práva Centra pro lidská práva (HRLC) Nottinghamské univerzity ve Velké Británii, byla pozvána členka našeho týmu Monika Feigerlová. Kulatý stůl vedený vedoucí sekce Dr. Klárou Poláčkovou Van der Ploeg se věnoval otázkám odpovědnosti podniků ve vztahu ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož i mechanismy odpovědnosti (a překážkami odpovědnosti) v případě, že podniky nepřijmou odpovídající opatření v oblasti klimatu. Monika Feigerlová se ve svém vystoupení zaměřila na klimatické plány tranzice, jež určité společnosti budou muset vypracovávat dle návrhu evropské směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti. Dalšími diskutujícími byl Prof. Robert McCorquodale, který přinesl pohled člena pracovní skupiny pro business a lidská práva při Radě OSN pro lidská práva, Dr. Ekaterina Aristova se zaměřením se na typologii klimatických soudních sporů proti korporacím a Dr. Lara Bianchi upozorňující na možné slabiny zapojení stakeholderů v oblastech konfliktů.

 


Eva Balounová o formování klimatického práva v Aklimatizaci

23. 3. 2023

Klimatým Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) připravil vzdělávací projekt Aklimatizace, který je určen pro vysokoškolské studenty a studentky a mladé profesionály a profesionálky, kteří chtějí zlepšit své dovednosti jak ovlivňovat směřování české klimatické politiky. Jednou z expertek, která přednášela pro účastníky a účastnice březnového setkání, je také naše pracovnice Eva Balounová. Eva se ve svém vystoupení zaměřila na formování klimatického práva, a to zejména na mezinárodní a evropské úrovni, včetně trendů a navázání na klimatické politiky. Věnovala se také stručně tomu, jak vypadá české klimatické právo, a v poslední části své přednášky se zaměřila na klimatické litigace. V druhé části večera Evu doplnil Martin Abel z AMO, který se věnoval první české strategické klimatické litigaci (o které jsme také psali v našich komentářích).

 


Závěrečná syntéza 6. hodnotící zprávy IPCC o klimatu bude představena 20. března

17. 3. 2023

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) nyní provádí poslední úpravy souhrnné zprávy (Synthesis Report), která je závěrečnou kapitolou 6. hodnotícího cyklu stavu světového klimatu (AR6). Finální verze souhrnné zprávy bude představena v pondělí 20. 3. 2023 v odpoledních hodinách ze švýcarského Interlaken. Na to naváže česká prezentace zprávy, a to tiskovou konferencí z Kampusu Hybernská, Praha 1. Mezi panelisty vystoupí Hana Müllerová z CLASS. Pozvánka s programem akce je ke stažení zde. Akci je možné zhlédnout živě i následně jako záznam z tohoto linku.

 


Sdílíme stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k účasti veřejnosti

16. 3. 2023

Komise pro životní prostředí AV ČR vydala své stanovisko, jímž se vyjádřila do právě probíhající veřejné diskuse k účasti veřejnosti v řízeních týkajících se životního prostředí. Poslanecká sněmovna bude příští týden hlasovat o pozměňovacích návrzích, které mohou účast veřejnosti založenou na § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny zásadně ovlivnit (sněmovní tisk 329). Komise podporuje z hlediska zájmů ochrany životního prostředí a demokratických principů širokou možnost účasti veřejnosti, zejména spolků, v řízeních. K problému jsme se nedávno i my vyjádřili na našem blogu a s vydaným stanoviskem Komise pro životní prostředí souhlasíme.

 


Debata na VŠE o klimatické změně

13. 3. 2023

8. března pořádaly dva studentské spolky - Junior Diplomat Initiative a Klub mladých politologů na Vysoké škole ekonomické panelovou debatu s názvem "Klimatická změna – A co na ni Česko?".

Mezi hlavními diskutovanými okruhy byly otázky: Jak klimatická změna ovlivňuje ČR? Má ČR plán, jak postupovat a jaké kroky již podnikla, jaké ji teprve čekají? Jaké nálady a trendy jsou přítomny na mezinárodní scéně a jaký odraz mají v Česku? Hlavním hostem panelu byl nadcházející ministr životního prostředí Petr Hladík, dalším spíkrem Michal Broža z Informační kanceláře OSN v ČR, a za Centrum pro klimatické právo a udržitelnost se panelu účastnila Hana Müllerová.

 


CLASS v médiích: Adam Novák o obalové legislativě ve Studiu 6 České televize

3. 3. 2023

Do Studia 6 České televize pohovořit o návrhu nového evropského nařízení o obalech a odpadech z nich byl pozván člen Centra Adam Novák,  který se této tematice dlouhodobě věnuje. V krátkém živě přenášeném rozhovoru  vysvětlil, jaké jsou cíle chystané úpravy, jak jich má být dosaženo a co to bude znamenat pro spotřebitele a výrobce obalů. Pozastavil se i nad tím, že Česko bude potřebovat nejen zlepšit recyklovatelnost obalů, ale i zvýšit míru jejich opakovaného použití, například v případě skleněných nápojových obalů. Záznam rozhovoru z 1. března můžete zhlédnout zde. Zveme vás též k přečtení jeho podrobnějšího komentáře k těmto otázkám pod názvem "Přichází přísnější regulace obalů a odpadů z nich?" ze dne 16. 2. 2023 na našem blogu.

 


Klimatický rozsudek Nejvyššího správního soudu diskutován v Brně

3. 3. 2023

„Klimatická žaloba – co dál?“, to byl název edukativního odpoledne a diskuzního kulatého stolu k právním aspektům klimatické litigace, jehož se účastnila Hana Müllerová. Akci pořádala Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty  MU v Brně 28. února. Hlavním debatovaným tématem byl nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci české klimatické žaloby, jemuž jsme věnovali komentář na našem blogu. Věnovali jsme se ale i otázkám, co je klimatické právo, jak vypadají klimatické zákony, jaká ustanovení plánuje Slovensko vtělit do svého připravovaného klimatického zákona, nebo co by měla Česká republika do budoucna dělat lépe v oblasti klimatu.

 

 


Jak má vypadat český klimatický zákon?

3. 3. 2023

Dne 27. února 2023 uspořádala poslankyně Klára Kocmanová na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR workshop „Jak má vypadat český klimatický zákon?“. Jak uvedla, jednalo se o první akci tohoto typu a tématu v Poslanecké sněmovně. Mezi účastníky byli zástupci ministerstev, nevládních organizací i profesních svazů.

V úvodním panelu zaznělo úvodní slovo Kláry Kocmanové a europoslance Mikuláše Peksy. Poté dostali prostor panelisté: Tereza Snopková (Centrum pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AVČR), David Chytil (stážista Centra pro klimatické právo a udržitelnost a rovněž člen spolek Klimatická žaloba) a Laura Otýpková (Frank Bold). Následně se účastníci workshopu rozdělili do tří pracovních skupin a v nich probírali detailněji možnosti náplně klimatického zákona ČR. Jedním z rezonujících témat v podstatě všech skupin byla otázka resortismu a vedle toho potřeba koordinovaného a integrovaného přístupu k řešení dopadů klimatické změny napříč organizační strukturou státu.

Úvodní vstup Terezy Snopkové za Centrum pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AV ČR se zabýval třemi základními body:   Číst dále  

 


Foto: Eliška JohnováOslavili jsme vydání knihy Klimatické právo

24. 2. 2023

V hlavní budově Akademie věd proběhl slavnostní křest knihy autorského týmu CLASS Klimatické právo za přítomnosti ředitele Ústavu státu a práva JUDr. Jána Matejky, Ph.D., vedoucí autorského kolektivu JUDr. Hany Müllerové Ph.D., a profesora Bedřicha Moldana, který knize věnoval předmluvu a rovněž ji pokřtil (na fotografii).

Knihu vydalo nakladatelství Wolters Kluwer a lze ji objednat v tištěné nebo elektronické podobě zde. Do vydavatelských informací, obsahu a údajů u autorech můžete nahlédnout na tomto odkazu.

 

Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce:

Foto: Eliška Johnová

 

 


Foto: Budova Nejvyššího správního soudu, Wikimedia CommonsPrvní český klimatický rozsudek zrušen

20. 2. 2023

Nejvyšší správní soud dnes utnul naše opatrně optimistická očekávání ohledně první české klimatické žaloby. Zrušil prvoinstanční rozhodnutí, které v podstatné části spolku Klimatická žaloba vyhovělo. Především odmítl klíčovou argumentaci, na které bylo rozhodnutí z června 2022 vystavěno – totiž že ČR je povinna snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030, protože se tak zavázala Evropská unie v tzv. EU NDC (Nationally Determined Contribution) podle Pařížské dohody, a že pro splnění tohoto cíle 55 % dělá ČR málo. Podle Nejvyššího správního soudu je EU NDC kolektivním závazkem EU, který dosud nebyl pro ČR legislativními mechanismy EU konkretizován, a nelze ho tedy brát jako individuální závazek ČR. A cíl 55 % nelze opřít ani o jinou platnou právní úpravu, i proto, že ČR nemá klimatický zákon, který by emisní cíle zakotvil. Jinak řečeno, NSS se nedostal k tomu, aby zhodnotil, jestli ČR dělá pro klima dost, ani nedal za pravdu ministerstvům, že jejich klimatické snažení je dostatečné, ale pouze konstatoval, že právní úprava v současné době není natolik konkrétní, aby se o ní dalo v tomto typu žaloby opřít a dostatečnost a rychlost klimatické akce ČR posoudit. Rozsudku se věnujeme podrobnějším komentáři zde. Rovněž rádi sdílíme informaci, že Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty MU bude k rozsudku pořádat diskuzní kulatý stůl 28. února, více informací na FB katedry.

 


Vyšla kniha Klimatické právo

27. 1. 2023

S radostí informujeme, že kniha Klimatické právo kolektivu autorů pod vedením Hany Müllerové a s předmluvou profesora Bedřicha Moldana byla právě vydána nakladatelstvím Wolters Kluwer. Jde o první souborné zpracování oboru klimatického práva v českém jazyce. Je výsledkem dvouleté práce autorek a autorů z Centra pro klimatické právo a udržitelnost a spoluautorů z oborů klimatologie, sociologie, etiky, politologie a ekonomie. Kniha je určena čtenářům z řad kolegů právníků, které zajímá nový obor klimatického práva, studentům i zájemcům z odborné a zainteresované veřejnosti. Kniha je k zakoupení na e-shopu nakladatelství Wolters Kluwer zde v tištěné i elektronické podobě. 

Do vydavatelských informací, obsahu a údajů u autorech můžete nahlédnout zde.

 

 


Konference Stav ochrany světového klimatu

6. 1. 2023

V pondělí 9. ledna 2023 pořádají  Informační centrum OSN v Praze, Komise pro životní prostředí AV ČR, Klimatická koalice a Společnost pro trvale udržitelný život konferenci s názvem "Stav ochrany světového klimatu aneb: Jaké jsou výsledky světové konference COP 27?". Konference bude věnována otázce, jaké výsledky přinesla 27. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu – COP27, která probíhala v listopadu 2022 v egyptském Šarm aš-Šajchu. Za Centrum pro klimatické právo a udržitelnost vystoupí JUDr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M., která shrne výsledky COP27 v oblasti práva. 

Konference se uskuteční od 10 do 16 hodin prezenčně (v hlavní budově AV ČR, Národní 3, Praha 1) a online přes platformy Zoom a YouTube. Program akce a údaje k připojení naleznete na webu STUŽ zde.

 


Všem našim čtenářům a příznivcům přejeme příjemné svátky a úspěšný vstup do nového roku!

23. 12. 2022

 


Vyšlo poslední letošní číslo newsletteru CLASS

15. 12. 2022

Zimní číslo našeho newsletteru otvíráme úvahami o výsledcích klimatického summitu COP27 v Egyptě. Dále se dočtete, co chystá v oblasti klimatu a životního prostředí Evropská unie, co je nového v klimatické litigaci nebo kolem Dohody o energetické chartě. V domácích zprávách si můžete přečíst o chystaných změnách legislativy v několika oblastech souvisejících s klimatem a životním prostředím nebo o studentské klimatické stávce. Celý newsletter si můžete přečíst zde.

 


Videozáznam z mezioborového sympozia o reflexi klimatické změny v českých společenských vědách ke zhlédnutí na YouTube

21. 11. 2022

V pátek 14. října pořádalo naše Centrum setkání expertů oborů českých společenských věd, kteří se ve své práci věnují klimatické změně. Zastoupeny byly obory sociologie, antropologie, etiky, pedagogiky, ekologie, environmentálních studií, environmentální historie, mezinárodních vztahů, ekonomie, práva a dalších. Ústřední otázka sympozia zněla: Jakou roli hrají a do budoucna mají hrát české společenské vědy při zkoumání příčin a řešení problému změny klimatu? Cílem akce bylo seznámit se vzájemně s pohledy různých vědních disciplín na dané téma a umožnit tak snazší propojování expertů a jejich spolupráci. Program sympozia naleznete zde.

Záznam akce je zveřejněn ka shlédnutí ve třech částech na našem YouTube kanále, v samostatném playlistu.

Záznam 1. části: zde.

Záznam 2. části: zde.

Záznam 3. části: zde.

Stále je možnost připojit se k podpisu memoranda, jež ze sympoozia vzešlo. Memorandum si můžete přečíst zde.

 


Rozbor prvoinstančního rozhodnutí o české klimatické žalobě publikován v časopise Climate Law

5. 11. 2022

V právě vydaném čísle časopisu Climate Law (Brill) vyšel komentář Hany Müllerové a Alexandera Ače k červnovému rozhodnutí Městského soudu v Praze o první české klimatické žalobě. Článek nejprve uvádí kontext ohledně snižování emisí skleníkových plynů v ČR a české klimatické politky, poté shrnuje podanou klimatickou žalobu, a ve své hlavní části se pak věnuje rozboru hlavních argumentů soudu v oblasti dovození povinnosti ČR snižovat emise a rozšíření ústavního práva na příznivé životní prostředí o klimatickou dimenzi. 

 


Vyzýváme ke spolupráci mezi vědci v oblasti klimatické změny

28. 10. 2022

Dne 14. října jsme pořádali setkání vědkyň a vědců z oblasti společenských věd, kteří se ve své expertize věnují klimatické změně. Jedním ze závěrů sympozia byla shoda na potřebě vzájemné komunikace, spolupráce a propojování poznatků jednotlivých vědních oborů, a to jak uvnitř společenských věd, tak mezi nimi a přírodními vědami. Tento závěr, jakož dále i výzvy pro tvůrce politik a další aktéry veřejné sféry a pro novináře a média, aby zohledňovali a komunikovali také nejnovější poznatky společenských věd, jsme zformulovali do společeného memoranda. Celé memorandum si můžete přečíst zde.

 


Přijďte do Ústavu státu a práva poslouchat a diskutovat o klimatických žalobách

28. 10. 2022

V rámci Týdne AV ČR pořádáme ve středu 2. 11. od 16:30 přednášku  s tématem Klimatické žaloby, věnovanou aktuálním klimatickým soudním sporům. Přednášet bude JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D., LL.M. a JUDr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M. Akce je určena jak široké veřejnosti, tak studentům se zájmem o klimatické právo. Panel krátkých přednášek představí aktuální soudní spory ohledně změny klimatu. Zaměříme se na vývoj v české klimatické litigaci, kde Městský soud v Praze v červnu tohoto roku rozhodl, že česká klimatická politika je nedostatečná. Představíme také klimatické právo, o které se česká žaloba opírá, či podobné případy ze světa. Nakonec se budeme věnovat i žalobám proti obchodním korporacím.  Po přednášce bude prostor pro diskuzi.

Svoji účast prosím nahlašujte na: eva.balounova@ilaw.cas.cz. Akce se koná v sídle Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Záznamy všech tří krátkých přednášek jsou k dispozici ke zhlédnutí na našem YouTube kanále, v playlistu "Vše, co potřebujete vědět o klimatickém právu" zde.

 


Zveme vás na streamovanou besedu o ochraně klimatu

21. 10. 2022

V neděli 6. 11. od 18:30 se v rámci Týdne AV ČR uskuteční moderovaná beseda s názvem "Žalujeme (na) klima".  Diskutovanými tématy budou projevy klimatické změny v ČR a Evropě, mýty ohledně klimatické změny, jak může ochraně klimatu pomoci klimatické právo, co jsou klimatické žaloby nebo co znamená požadavek tzv. spravedlivé transformace. Diskutovat bude klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a Hana Müllerová z Ústavu státu a práva AV ČR. Bližší informace o akci naleznete zde

Záznam celé debaty z kina Přítomnost můžete zhlédnout na YouTube kanále týdne Akademie věd zde (beseda začíná v čase 27:18).

 

 


Post Evy Balounové o první české klimatické litigaci vydán na Climate Law Blog

21. 10. 2022

 "Guest Commentary: An Unexpected Success for Czech Climate Litigation": to je název komentáře Evy Balounové k prvnímu českému klimatickému rozsudku, který vyšel 18. října 2022 na Climate Law Blog vydávaném Sabine Center for Climate Change Law z Columbia Law School. Text si můžete přečíst zde


Foto: The climate reality project on UnsplashPořádáme mezioborové sympozium o reflexi klimatické změny v českých společenských vědách

11. 10. 2022

V pátek 14. října organizuje naše Centrum setkání expertů oborů českých společenských věd, kteří se ve své práci věnují klimatické změně. Půjde o zástupce sociologie, antropologie, etiky, pedagogiky, ekologie, environmentálních studií, environmentální historie, mezinárodních vztahů, ekonomie, práva a dalších oborů. Ústřední otázkou sympozia je: Jakou roli mají české společenské vědy při zkoumání příčin a řešení problému změny klimatu? Cílem akce je seznámit se vzájemně s pohledy různých vědních disciplín na dané téma a umožnit tak do budoucna snazší propojování expertů a jejich spolupráci. Akce je koncipována jako uzavřená, bude se konat prezenčně v hlavní budově Akademie věd. Program akce je zde. V případě vážného zájmu o účast nám prosím napište na adresu eliska.johnova@ilaw.cas.cz

 


O kasačních stížnostech proti klimatickému rozsudku na iROZHLASu

6. 10. 2022

Členka našeho týmu Eva Balounová pro iROZHLAS okomentovala obsah kasačních stížností podaných proti prvoinstančnímu rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci první české klimatické žaloby. Kritizuje například postoj žalovaných ministerstev, která se snaží snižovat svoji odpovědnost za nastavení klimatických politik a opatření zdůrazněním role spotřebitelů a společnosti. Poukazuje také na nedostatečné kompetenční zajištění klimatické agendy na úrovni ministerstev nebo na absenci klimatického zákona u nás. Článek si můžete přečíst zde

 


Foto: Alex Padurariu on UnsplashPodzimní číslo newsletteru shrnuje návrhy k řešení energetické krize a přináší klimatické novinky z ČR i ze světa

V TOP tématu nového čísla se věnujeme evropským, českým i některým dalším národním (např. Německo) přístupům  k řešení vysokých cen energií. Dále například shrnujeme hlavní argumenty kasačních stížností podaných proti prvnímu českému klimatickému rozsudku, informujeme o návrhu zákona o jednotném environmentálním stanovisku a připravované novelizaci nového stavebního zákona. Ve zprávách ze zahraničí se dočtete například o nové klimatické politice USA, o aktuálním dění kolem Dohody o energetické chartě nebo o škodách, které na životním prostředí působí válka na Ukrajině. Celý newsletter si můžete přečíst zde.

 


Připravujeme pro vydání knihu Klimatické právo

18. 7. 2022

Máme dobrou zprávu, že v červnu se našemu týmu podařilo dokončit rukopis knihy Klimatické právo, kterou nyní pro vydání připravuje nakladatelství Wolters Kluwer. Půjde o první zpracování oboru klimatického práva v češtině, s úvodní částí, která čtenáře uvede do souvislostí klimatické změny v oblasti klimatologie, politologie, ekonomie, sociologie a etiky. Právní kapitoly pak budou pojednávat o obecných základech nově formovaného klimatického práva, odrazech klimatické změny v mezinárodním právu, východiscích unijního a českého klimatického práva, hlavních sektorech dotčených regulací z důvodu ochrany klimatu a vybraných otázkách odpovědnosti a prosazování v klimatickém právu, včetně rozmachu klimatické litigace. Bližší přehled obsahu knihy a autorského kolektivu naleznete zde

 


Foto: Nordwood Themes on UnsplashVýběrové řízení - doktorand/ka

1. 7. 2022

Vypisujeme výběrové řízení do Centra pro klimatické právo a udržitelnost na pozici doktorand, s výší úvazku 0.3. Předpokládané datum nástupu je září 2022. Těšíme se na Vaše přihlášky, které můžete zasílat do 21. srpna. Případné dotazy můžeme zodpovědět na mailu class@ilaw.cas.cz. Plný text vyhlášení výběrové řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

 

 


Právě jsme vydali nové číslo newsletteru

30. 6. 2022

Před letními dovolenými se s vámi loučíme novým číslem newsletteru o klimatickém právu a politice. Hlavním tématem tohoto čísla je, jak jinak, přelomový výsledek první české klimatické žaloby u prvoinstančního soudu. Dále se věnujeme projednávání klimatického balíčku Fit for 55 v Evropském parlamentu, plánu RePowerEU, návrhům nové legislativy k udržitelným produktům, znečištění ovzduší v Evropě, a ze světových novinek pak závěrům filipínské Komise pro lidská práva v případě tzv. Carbon Majors inquiry, finskému klimatickému zákonu, německému Velikonočnímu balíčku či výsledku australských voleb z hlediska klimatu. Celý newsletter si můžete přečíst zde.

 

 


Foto: Austin Distel on UnsplashO výsledku klimatické žaloby ve Vinohradské 12

22. 6. 2022

V dnešním dílu podcastu Vinohradská 12 hovoří Hana Müllerová o tom, jak dopadlo prvoinstanční soudní řízení ve věci první české klimatické žaloby a zamýšlí se nad dosavadní úspěšností snah snižovat emise skleníkových plynů v ČR i nad otázkou, co by česká vláda měla do budoucna dělat lépe a v čem by mohlo být dobré se inspirovat v jiných evropských státech. Díl podcastu je k poslechu k dispozici na podcastových platformách nebo na webu Českého rozhlasu, kde je i jeho přepis. 

 


Foto: Josef Beneš, Klimatická žaloba ČRKomentujeme výsledek prvoinstančního rozhodnutí o klimatické žalobě

21. 6. 2022

Dne 15. 6. 2022 rozhodl Městský soud v Praze o první české klimatické žalobě, a to tak, že jí z větší části vyhověl. Na našem blogu vysvětlujeme, jaký soud naložil s argumenty žalobců, co přesně ministerstvům přikázal, jaké mohou být slabiny tohoto rozhodnutí i co můžeme očekávat dále. Vycházíme zatím z ústního vyhlášení rozhodnutí soudu – oficiální písemné vyhotovaní s odůvodněním zatím není k dispozici. Komentář si můžete přečíst zde.

 


Pozvání na workshop o spravedlivé transformaci v ČR

16. 6. 2022

V pátek 24. 6. 2022 pořádáme workshop k propojení poznatků teorie a praxe na téma spravedlivé transformace v ČR. Našimi hosty budou zástupci akademické sféry, veřejné správy, dotčených krajů, byznysu i neziskových organizací. Workshop se bude konat prezenčně v hlavní budově Akademie věd (Národní 3, Praha 1, sál 108) a zároveň online na platformě Zoom.

Spravedlivá transformace (just transition) je pojem související s přechodem od fosilní ekonomiky k nízkouhlíkové. Koncept just transition pochází z prostředí pracovního trhu a zaměstnanosti, kde znamená zajištění spravedlivého řešení situace pro zaměstnance v oborech nebo provozech, které jsou ukončovány. Nicméně v posledních letech se koncept just transition rozšířil i mimo toto úzké pojetí, stal se součástí celkové debaty o řešení klimatické krize a lze ho chápat i jako soubor vodítek využitelných pro vytváření a realizaci klimatických politik obecně. Koncept just transition je důležitou součástí Zelené dohody pro Evropu a na ní navázaných opatření. V ČR je koncept spravedlivé transformace relativně nový, spojovaný dosud především s využitím finančních nástrojů a s evropským Fondem pro spravedlivou transformaci, který podporuje investice a přeměnu území dotčených nutností odklonu od uhlí. Cílem workshopu je otevřít prostor pro širší náhled na koncept spravedlivé transformace a propojit  expertízy a zkušenosti teoretiků a praktiků.

Program workshopu a informace o přihlašování naleznete v přiložené pozvánce

Záznam workshopu můžete zhlédnout na YouTube kanále centra CLASS zde, fotogalerii z akce naleznete na stránce věnované přímo projektu JustDecarb.

 


Odborný seminář o českém předsednictví v Radě EU

7. 6. 2022

Zveme vás na odborný diskusní seminář věnovaný českému předsednictví v Radě EU, který se bude konat v pondělí 13. června od 16 hodin prezenčně a zároveň online. Bude se hovořit o prioritách a výzvách českého předsednictví v oblasti životního prostředí a klimatu, a mezi panelisty bude také Hana Müllerová z CLASS. Bližší informace o programu a možnosti účasti jsou v přiložené pozvánce.

  


Konference o výsledcích COP26 v Senátu

6. 4. 2022

Senát Parlamentu ČR pořádá 12. dubna konferenci, kde budou komentovány z pohledu různých aktérů a oborů výsledky jednání smluvních stran COP26 v Glasgow konaného v listopadu 2021. Z úst Hany Müllerové tam zazní také shrnutí toho, co vyplývá ze závěrů COP26 z hlediska práva obecně, a pro Českou republiku zvláště. Pozvánku na akci a program naleznete v přiloženém dokumentu.

 


Vydali jsme nové číslo newsletteru

31. 3. 2022

První číslo newsletteru v roce 2022 vydáváme v době, kdy už měsíc probíhá ruská agrese na Ukrajině a Evropa intenzivně řeší, jak snížit svou závislost na ruském zemním plynu a ropě. V té souvislosti uvažujeme, co čeká Zelenou dohodu pro Evropu: je teď zbytečná, vrátíme se k uhlí, anebo ji naopak budeme posilovat a její implementaci urychlovat? My jsme pro druhou odpověď. V dalších příspěvcích se věnujeme evropské taxonomii, balíčku Fit for 55 II, vydání druhé části Hodnotící zprávy AR6, česko-polské dohodě u Turówu nebo nedávnému rozsudku Soudního dvora EU o české solární legislativě a řadě dalších aktualit.  Nové číslo si můžete přečíst zde a všechna minulá čísla naleznete v sekci Newsletter.

 


Foto: Rashid Khreiss on UnsplashВакансія - кліматичне та екологічне право

18. 3. 2022

Ми пропонуємо вакансію вченого в Центрі кліматичного права та стійкості для досліджень в галузі міжнародного кліматичного права та екологічного права. На цю посаду ми шукаємо людину з юридичною освітою, включаючи завершений ступінь доктора філософії (Ph.D.), зі знанням англійської мови та готовністю присвятити себе новій галузі кліматичного права. Ми вітаємо попередню експертизу в галузі екологічного права. Наступ можливий відразу, повний або неповний за домовленістю. Ми знаходимося в центрі Праги. Зацікавлені особи можуть надіслати своє CV та супровідний лист англійською мовою на class@ilaw.cas.cz. (Translated by lindat.cz/translation)

 


Akademie věd založila program fellowshipu pro ukrajinské vědce

11. 3. 2022

Naše Centrum je připraveno se aktivně podílet. Bližší informace z Akademie věd zde.

 

 

 

 

 


CLASS se zapojí do projektu vybudování sítě akademických pracovišť v oboru klimatického práva

11. 3. 2022

Naše Centrum se aktivně podílelo na přípravě projektu, který podala Univerzita Hasselt jako hlavní řešitel k Vlámské grantové agentuře FWO. Projekt uspěl, a tak budeme příštích 5 let součástí mezinárodního konsorcia projektu s názvem Climate Change Law in Europe. Dalšími zúčastněnými pracovišti jsou Ghent University, University of Antwerp, University of Copenhagen, University of Eastern Finland, University of Strathclyde Law School a Ústav státu a práva AV ČR prostřednictvím výzkumné jednotky CLASS. Cílem projektu je položit základ pro evropskou síť výzkumných pracovišť, která se zabývají klimatickým právem. Taková síť zatím neexistuje (na rozdíl od práva životního prostředí). Obsahem projektu bude blíže se věnovat čtyřem obsahovým pilířům – spravedlivá transformace k nízkouhlíkové ekonomice, vztah lidských práv a změny klimatu, biodiverzita a změna klimatu, a inovace ve správě ve vztahu ke změně klimatu. Centrum CLASS má spolu-koordinovat pilíř „lidská práva“. V rámci projektu budou pořádány workshopy a konference, připravovány společné publikace, organizovány výměny postdoktorandů a návštěvy zapojených pracovišť, také bude pořádána letní škola klimatického práva. 

 


Foto: Christin Hume on UnsplashVýběrové řízení: Asistent/ka Centra pro klimatické právo a udržitelnost

3.2.2022

Potřebujeme podporu pro náš tým! Poloviční úvazek, většinu práce možno vykonávat vzdáleně.

Bližší informace o vyhlášené pozici a způsobu přihlášení najdete v příloženém dokumentu zde. (Termín na přihlašování prodlužujeme do 31. 3. 2022.) 

 

 


Foto: PixabayHledáme kolegu na volnou pozici - klimatické právo

14. 1.  2022

V Centru pro klimatické právo a udržitelnost ÚSP AV ČR máme volnou pozici postdoktorand, se zaměřením na mezinárodní, evropské a české klimatické právo, klimatickou litigaci a právní aspekty přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Nástup možný ihned. Jde o úvazek celkem 0.9 (případně rozdělený na dva menší), zástup za mateřskou dovolenou, s možností domlouvit se v případě oboustranné spokojenost na pokračování spolupráce. Detail výzvy včetně informací k přihlášení naleznete v přiloženém souboru zde. (Termín pro přihlašování prodlužujeme do 31. 3. 2022.)

 


Záznamy prezentací z panelových diskusí o opatřeních v oblasti změny klimatu

1. 2. 2022

V říjnu jsme vás zvali k účasti na sérii panelových diskusí s tématem Opatření v oblasti změny klimatu. Záznamy všech prezentací a také závěrečných vzkazů posluchačům jsou nyní zeditované a ke shlédnutí v samostatném playlistu na You Tube kanále Ústavu výzkumu globální změny zde.

 


Foto: Nathan Wolfe on UnsplashZimní číslo našeho newsletteru

21. 12. 2021

Právě jsme vydali čtvrté, tedy letos poslední číslo našeho newsletteru. Dočtete se v něm, jak shrnout výsledky klimatického summitu v Glasgow,  jak zhodnotit české parlamentní volby a nastupující vládu z hlediska ochrany životního prostředí a klimatu, jak si ČR stojí v plnění své Politiky ochrany klimatu, co je nového ve věci české klimažaloby nebo jak se Senát staví k evropskému klimatickému balíčku Fit for 55. Ze zahraničí pak přinášíme informace o rakouské uhlíkové dani, francouzské klimatické žalobě nebo rostoucímu zájmu Výboru OSN pro lidská práva o problematiku životního prostředí a klimatu. A mnoho dalšího! Nové číslo si můžete přečíst zde a všechna minulá čísla naleznete v sekci Newsletter.

 


Foto: Jeshoots on UnsplashOtvíráme nová místa pro studenty - stážisty

6. 12. 2021

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost nabízí studentům magisterského a doktorského studijního programu (obor právo) možnost podílet se na řešení projektu Právo ochrany klimatu. Obsahem stáží je účast na odborných akcích Centra včetně interních, spolupráce při řešení dílčích úkolů projektu – rešerše, analýzy, práce se zahraniční judikaturou, pomoc při organizaci odborných akcí. Rozsah spolupráce lze dohodnout individuálně; plnění konkrétních úkolů bude založeno na DPP. Přihlášky lze zasílat průběžně na adresu class@ilaw.cas.cz

Aktualizace 7. 2. 2022:

Pozice studentů - stážistů jsou nyni obsazeny. Máte-li zájem o zařazení Vaší přihlášky do příštího kola výzvy (stáže realizované nejdříve od září 2022), napište nám na class@ilaw.cas.cz

 


Foto: Karsten Würth on UnsplashZveme Vás na panelovou diskusi o  implementaci klimatických závazků v ČR

25. 11. 2021

Dne 9.  prosince od 13 hodin pořádá naše Centrum akademickou debatu Kulatý stůl: Implementace klimatických závazků v ČR. Budete moci vyslechnout příspěvky zástupců Ministerstva životního prostředí, Evropské komise, Centra pro dopravu a energetiku, Hnutí Duha a Zeleného kruhu a účastnit se panelové diskuse.  Akce se bude konat v hlavní budově AV, Národní 3, Praha 1, sál č. 108, ale můžete se jí účastnit i online přes Zoom nebo sledovat její stream na našem You Tube kanálu. Detailní program a linky k připojení naleznete v připojené pozvánce: zde.

Záznam z akce můžete zhlédnout na našem YouTube kanále zde.

 

 


Poslední možnost přihlásit se na konferenci: Human Rights and Climate Change

16. 11. 2021

Možnost přihlásit se na páteční konferenci o lidských právech a klimatické změně v prezenční formě byla již uzavřena, avšak stále ještě se můžete hlásit k účasti online přes platformu Zoom, a to do čtvrtka 18. 11. do 9:00 hodin. Program konference a registrační formulář naleznete zde.

 


Foto: Ann Ann on UnsplashKlimatické právo v podcastech a v rozhlase

9. 11. 2021

V souvislosti s konáním COP26 ve skotském Glasgow mají česká média vyšší zájem o téma klimatické změny včetně jejích právních aspektů. Hana Müllerová, vedoucí CLASS, byla hostem 10. dílu podcastu 2050 vydaného 20. 10. 2021 na téma dopadů mezinárodních jednání, klimatického práva a klimatických žalob. Díl si můžete poslechnout zde. 1. 11. pak byla pozvána ke krátkému rozhovoru pro Český rozhlas plus - Téma dne, kde mluvila o právní vymahatelnosti Pařížské dohody a o rostoucí klimatické litigaci; záznam je dostupný zde.

 


Foto: Martin BílekStážisté ELSA v týmu CLASS

8. 11. 2021

Během září až listopadu v našem týmu působí tři studenti - stážisté ELSA: Pamela Alvarez z Francie se zaměřením na klimatickou spravedlnost a francouzské klimatické právo, Aleksi Heikkinen z Finska, který se během stáže věnoval tématu dopadů evropského klimatického balíčku Fit for 55 na leteckou dopravu a chystané novelizaci finského klimatického zákona, a Irene Sacchetti z Itálie, jejímž hlavním tématem je vztah mezi klimatickou migrací a lidskými právy, a také genderové aspekty dopadů klimatické změny. 

 


Foto: Rita SimonKlimatické žaloby tématem diskuse s delegací z německého Spolkového správního soudu

3. 11. 2021

Dne 1. listopadu navštívila Ústav státu a práva delegace soudců, asistentů soudců a dalších odborných pracovníků německého Bundesverwaltungsgericht z Lipska. V první části setkání představil ředitel Ústavu státu a práva Ján Matejka poslání a činnost naší instituce, druhá část byla věnována diskusi o právní ochraně životního prostředí a klimatu v Německu a v České republice. Předmětem debaty bylo mj. ústavní právo na příznivé životní prostředí v ČR, první klimatický rozsudek německého Spolkového ústavního soudu z jara tohoto roku nebo podaná první česká klimatická žaloba. 

 


Konference o lidských právech a klimatické změně: program a registrace

25. 10. 2021

Právě jsme zveřejnili program a otevřeli registraci na mezinárodní konferenci o lidských právech a klimatické změně, kterou budeme pořádat v pátek 19. listopadu 2021. Konference se bude konat v anglickém jazyce, v hybridní formě (prezenčně a zároveň online na platformě Zoom). Uslyšíte příspěvky význačných zahraničních i českých odborníků na téma dopadů klimatické změny na lidská práva. Program konference a registrační formulář naleznete zde.

 

 


Zveme vás na panelové diskuse k opatřením v oblasti změny klimatu

5. 10. 2021

Během října 2021 se uskuteční série čtyř panelových diskusí na témata klimatických opatření. Debaty jsou pořádány při příležitosti nadcházejícího setkání smluvních stran Rámcové úmluvy o změně klimatu COP26, které se bude konat v listopadu v Glasgow. Série panelů, kterou pořádá Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) má přiblížit problematiku klimatických opatření českým posluchačům. Na panelech zazní mimo jiné témata prezentovaná našimi pracovnicemi - téma klimatické legislativy (Hana Müllerová), klimatické litigace  (Eva Balounová) a udržitelné spotřeby (Rita Simon). Diskuse budou dostupné i k online účasti. Více informací k účasti viz zde.

Aktualizováno: Odkazy na záznamy panelových diskusí k dodatečnému zhlédnutí jsou dostupné zde (ve spodní části stránky).

 


Foto: Miguel A. Amutio on UnsplashVydali jsme podzimní číslo našeho newsletteru

29. 9. 2021

Úvod nového čísla věnujeme zveřejnění první části 6. Hodnotící zprávy IPCC a plánu Evropské komise, jak dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o 55 % (tzv. balíček Fit for 55). A co se dočtete dále? Jaký klimatický zákon přijala Francie, co znamená podle Soudního dvora EU pojem energetická solidarita, jak hodlá ČR nadále  legislativně podporovat obnovitelné zdroje energie, nebo jak rozhodl Nejvyšší správní soud o žalobě, která spojila covid, klima a právo na příznivé životní prostředí. Co se naopak nedočtete, je, kdo může za ekologickou havárii na Bečvě ze září loňského roku...

Nové číslo newsletteru si můžete přečíst zde. Přihlásit se odběru příštích čísel přímo do mailu můžete zde.

 


Budoucí česká klimatická legislativa bude na programu panelové diskuse 7. září

29. 8. 2021

V Akademii věd se bude 7. září odpoledne konat diskusní akce s názvem "Volby a klima: co by měla dělat nová vláda?", na níž vystoupí mezi panelisty Hana Müllerová z CLASS. Bude se zamýšlet nad otázkou, jestli je česká klimatická legislativa dostatečná, a zejména, zda bychom neměli mít klimatický zákon, podobně, jako ho do své legislativy zařadilo již 14 evropských zemí. Zveme vás k účasti osobně nebo online, více informací najdete na facebooku Akademie věd.

Záznam celé debaty je možné zhlédnout i dodatečně zde (začátek akce je v minutě 8:00 záznamu).

 


Foto: CoWomen on UnsplashEva Balounová hostem podcastu EKOmaniaci 

6. 8. 2021

Jak vypadá typický pracovní den vědkyně, proč se Eva věnuje právě klimatickému právu, nebo co právě čte - i na takové otázky se dostalo v 30. dílu podcastu, jehož hostem byla naše kolegyně. Hlavní náplní dílu samozřejmě bylo srozumitelné vysvětlení některých odborných otázek klimatického práva pro neprávníky. Například, jaký je smysl klimatických žalob a jak fungují, jaké postavení mají ženy a děti v ochraně klimatu, nebo proč jsou třeba britští klimatičtí aktivisté v poslední době u soudů častěji na straně obžalovaných. Díl si můžete poslechnout zde.

 


Téma klimatických žalob zaznělo na pražském TEDxu

22. 7. 2021

Na konci června se v Praze uskutečnil event v rámci řečnických akcí TEDx Národní s názvem We can change climate change: Countdown to a healthier future. Jak už název napovídá, hlavním tématem byla klimatická změna a způsoby co možná rychlého a hladkého přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Účelem setkání bylo propojit experty napříč obory a napomoci tak hledání nejúčinnějších řešení klimatické krize. Jsme rádi, že mezi řečníky druhého dne eventu vystoupila členka našeho týmu Eva Balounová. Představila téma klimatických žalob jako jednoho z nadějných právních nástrojů k posílení a zintenzivnění ochrany klimatu. 

Aktualizujeme (duben 2022): Záznam vystoupení Evy Balounové je nyní dostupný ke shlédnutí na YouTube kanále New Forms Six - Klimatická laboratoř zde.

 


Přečtěte si před letní dovolenou nové číslo našeho newsletteru!

30. 6. 2021

V letním vydání newsletteru se věnujeme nejprve podání první české klimatické žaloby a několika průlomovým rozhodnutím v oblasti klimatické litigace, např. rozhodnutí Německého spolkového ústavního soudu o nedostatečnosti německých klimatických cílů nebo nizozemského soudu nařizujícího soukromému koncernu Shell snížt své emise oxidu uhličitého. Dále se dočtete například, jak chce připravovaná tzv. zelená taxonomie EU zvýhodnit udržitelné projekty, jak se česká vláda postavila k útlumu uhlí, jaký má Praha klimatický plán nebo jak se vyvíjí české veřejné mínění o klimatické změně. Nové číslo newsletteru je zde.

Také se můžete vrátit k našim starším vydáním newsletteru, všechna najdete zde. A pokud ještě nejste přihlášeni k odběru, můžete tak učinit přihlášením své mailové adresy zde.

 


Přednáška prof. Mary Wood je ke shlédnutí na našem YouTube kanále

25. 5. 2021

Naším online hostem byla profesorka Mary Christina Wood, která vede Environmental and Natural Resources Law Center na Univerzitě Oregon. Je autorkou konceptu  Atmospheric Trust Litigation, jež se v současné době využivá jako argumentační podklad v různých klimatických litigacích, kde jsou na straně žalobců zapojeny děti a mladí lidé, jako je například známý americký Juliana case.  Záznam přednášky je ke zhlédnutí zde.

 


Foto: Chris Leboutillier on UnsplashVydali jsme nové číslo newsletteru

31. 3. 2021

V titulním tématu jarního vydání našeho newsletteru se věnujeme kvalitě ovzduší u nás i v Evropě. Poukazujeme na stále velmi neuspokojivou kvalitu ovzduší v evropských státech, což vyplývá ze závěrů nové zprávy Komise. Česká republika se možná opravdu dočká postoupení infringementového řízení v oblasti kvality ovzduší do fáze před Soudním dvorem EU. Komentujeme též fakt, že největším zdrojem emisí do ovzudší v Evropě je sektor dopravy, což se v oblasti emisí CO2 úzce týká ochrany klimatu. Poté vybíráme aktuální klimatické novinky ze světa a z EU (například o úspěšné klimatické žalobě ve Francii nebo o novém systému obchodování s emisními povolenkami v Německu). V části o ČR se dozvíte, co říká o klimatu vládní zpráva o životním prostředí za rok 2019 a nová Státní politika životního prostředí nebo proč je kritizován Modernizační fond.

 


Foto: Pxfuel.comAvizujeme datum konference o ochraně klimatu a lidských právech

27. 2. 2021

Zajímá-li vás téma propojování lidských práv s ochranou klimatu, rezervujte si ve svém diáři datum 19. listopadu 2021.V ten den budeme v rámci projektu JUSDECARB pořádat mezinárodní konferenci v prezenční a zároveň online formě, prezenční účast bude možná podle podoby pandemických opatření v době konání. Detaily o organizaci konference a možnosti přihlášení budou zveřejňovány od května 2021.

Bližší informace o projektu JUSTDECARB jsme ve formě vidozáznamu zveřejnili na našem Youtube kanálu. Poslechněte si, jaké cíle máme, jak je projekt strukturován a jaká témata v něm bude řešit naše Centrum: Video


Cena Josefa Vavrouška pro členku našeho týmu Evu Balounovou

28. 1. 2021

Na konci loňského roku proběhlo vyhlášení výsledků 25 .ročníku Ceny Josefa Vavrouška za mimořádné kvalifikační práce studentů českých a slovenských vysokých škol dotýkajících se problematiky vztahu člověka a přírody, udržitelného rozvoje či ochrany životního prostředí. Blahopřejeme Evě Balounové, která získala první místo v kategorii dizertačních prací za svou práci "Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu". Práci úspěšně obhájila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, jejím vedoucím a konzultantem byl doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., z Katedry práva životního prostředí. 

 


Náš poslední letošní newsletter se věnuje rozhodnutí Uhelné komise i klimatické litigaci

18. 12. 2020

V zimním čísle newsletteru  CLASS si můžete přečíst, jak lze hodnotit rozhodnutí české Uhelné komise z hlediska plnění cílů Pařížské dohody a zda se můžeme srovnávat s Německem, které pro ukončení uhlí zvolilo stejný rok jako ČR - 2038. Hodně novinek je ve vývoji klimatických žalob - doufáme, že jsme žádnou důležitou nevynechali! Věnujeme se také aktualitám v oblasti české legislativy a politiky související s klimatem, ať už jde o Národní plán obnovy, ballíček odpadové legislativy nebo kontroly emisí z vozidel. Pokud nechcete promeškat žádný z našich příštích newsletterů, přihlašte se k jejich odběru! Přejeme vám příjemné čtení a hlavní hodně zdraví.  

 


Máme YouTube kanál a na něm už první přednášku ke zhlédnutí

11. 12. 2020

Zřídili jsme kanál našeho Centra na YouTube. Můžete se těšit na záznamy webinářů či přednášek našich hostů a později i na živě streamované akce, zvláště pokud bude pokračovat nepříznivá situace, kdy osobní setkávání na workshopech a konferencích není možné. Jako první jsme zveřejnili záznam přednášky Evy Balounové o klimatických litigacích. Jde původně o interní seminář našeho týmu, kdy se vzájemně seznamujeme s tématy, která studujeme. Eva vykládá problematiku klimatických soudních řízení velmi přehledně, věnuje se postupně všem hlavním jejich typům a ukazuje, o jak významný trend v současnosti jde.

 


Spolupořádáme s Komisí pro životní prostředí AV webinář "Klimatická změna: role měst"

10. 11. 2020

Ve středu 11. listopadu od 13 do 16 hodin se uskuteční další z odborných seminářů Komise pro životní prostředí AV ČR, který bude vzhledem k situaci pořádán online přes platformu Zoom. Tentokrát je jeho tématem klimatická změna, konkrétně s ohledem na adaptaci měst. Budete moci vyslechnout příspěvky o spolupráci evropských měst v oblasti klimatické adaptace a o adaptaci Prahy, o reakcích na klimatickou změnu z pohledu sociologie, o mikroklimatických modelech, o praktických zkušenostech s adaptací měst, a o udržitelné mobilitě ve městech. Webinář uvede Hana Müllerová, členka Komise pro životní prostředí. Bližší informace o programu a způsobu připojení, jakož i link  k pozdějšímu shlédnutí naleznete v sekci Akce.

 


Zveme vás ke sledování webináře o klimatických žalobách

29. 10. 2020

Hana Müllerová byla pozvána spolkem Klimatická žaloba, aby na jeho webináři hovořila o klimatických litigacích a roli soudů v ochraně klimatu. Webinář se koná ve středu 4. listopadu 2020 od 18 hodin. Bližší informace a link naleznete v sekci Akce.

 


Uspěli jsme v mezinárodní výzvě projektů SOLSTICE!

9. 10. 2020

JPI Climate je mezinárodní projektová platforma pro podporu společenskovědního výzkumu v oblasti klimatické změny. Česká republika je jedním z 10 evropských států zapojených do její zastřešující iniciativy s názvem „Propojování znalostí o klimatu pro Evropu“. Ve výzvě „Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change" (SOLSTICE) uspělo celkem 7 projektů mezinárodních konsorcií. Jedním z úspěšných projektů je „Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers“ (JUSTDECARB), na jehož řešení se bude podílet Centrum pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AV ČR. Řešitelské konsorcium povede CICERO Center for International Climate Research (Oslo) a jeho dalšími členy jsou Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment z LSE (Londýn) a Univerzita Graz. Mezioborový tým se tak bude skládat z ekonomů, politologů, filozofů a právníků. Právní část 3letého projektu se zaměří především na otázku, jakou úlohu mají hrát lidská práva a právní principy jako kritéria pro posuzování klimatických politik a opatření.

 


Foto: Markus Winkler on Unsplash

Nové vydání newsletteru je tu!

7. 10. 2020

V podzimním vydání našeho newsletteru si můžete přečíst například o novinkách v oblasti klimatické litigace včetně bližších informací o stavu přípravy první české klimatické žaloby, o ohlášeném zvýšení emisních cílů v Evropské unii, o schvalované nové české legislativě vztahující se k udržitelnosti, o vývoji v kauze nové ranveje ruzyňského letiště nebo o tom, jak si nyní stojí jaderná energetika v porovnání s obnovitelnými zdroji energie. Pokud si přejete dostat příští newsletter přímo do vaší e-mailové schránky, přihlašte se k jeho odběru na našem webu.

 

 


Foto: Ed van duijn on UnsplashZveme vás ke čtení našeho "blogu"

15. 9. 2020

Sekce Komentujeme se svým pojetím blíží blogu, kde se vyjadřujeme k aktuálnímu dění v oblasti klimatického práva u nás i ve světě. Věnovali jsme se vybraným významným klimatickým soudním případům (například případu Kiribati, Lliuya či nejnověji úspěchu irské klimatické žaloby), představili jsme zamýšlená nová opatření na úrovni EU (například environmentální aspekty Fondu obnovy EU nebo Vodíkovou strategii), kriticky zkoumali české legislativní a rozvojové plány (v oblasti podpory obnovitelných zdrojů, kompenzací cen elektřiny velkým podnikům nebo rozšíření jaderné elektrárny Dukovany). Uvažovali jsme nad dopady pandemie covid-19 na životní prostředí a klima, postavili jsme se na obhajobu první české klimatické žaloby, kriticky jsme zkoumali smysl navrhovaných ústavních novel týkajících se ochrany vody. Zveme vás ke čtení!

 


Vyšlo druhé číslo newsletteru CLASS

8.  7. 2020

Vydáváme newsletter č. II/2020, který si můžete přečíst zde. Pokud si přejete dostat příští newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, přihlašte se k jeho odběru na našem webu. Letní vydání newsletteru informuje mimo jiné o plánech na ukončování uhlí v ČR a jejich souvislostech, o podpoře zeleného restartu ekonomiky po pandemii covid-19 nebo o výsledcích občanské klimatické iniciativy ve Francii, jejímiž návrhy konkrétních klimatických opatření včetně legislativních úprav se nyní bude zabývat francouzská vláda a parlament. 

 


Foto: Kristýna HejzlarováCentrum CLASS se představilo na setkání Vědeckého klimatického fóra

26. 6. 2020

V úterý 23. 6. 2020 se v sídle OSN v Česku konalo setkání Vědeckého klimatického fóra. Tato platforma vědců upozorňuje na projevy globální změny v České republice a nabízí své poznatky, znalosti i vědomí souvislostí tvůrcům politiky, podnikateslké sféře, médiím a vzdělávacímu systému, hledá synergie napříč vědními obory a apeluje na to, aby vědecké poznatky byly zohledňovány, interpretovány a komunikovány směrem ke zvýšení obecného povědomí, jakož i tvůrcům politik na ochranu klimatu. Platforma usiluje o to, aby Česká republika snížila svůj vliv na globální změnu klimatu a měla takovou klimatickou politiku, která bude reflektovat vědecké poznání. Hana Müllerová představila na setkání poslání, cíle a plány Centra pro klimatické právo a udržitelnost a v diskusi pak objasnila různé dílčí aspekty vztahu mezi klimatickou vědou a právem. 

 


Foto: Juan de Vojnikov, Wikimedia CommonsZveme vás na přednášku našeho hosta 

25. 6. 2020

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost pořádá první prezenční veřejnou akci po uvolnění protiepidemických opatření. Je jí přednáška JUDr. Vojtěcha Vomáčky, Ph.D., LL.M., s názvem "Nesnesitelná lehkost klimatické litigace: Jak napsat první českou klimatickou žalobu, a slavně neuspět". Přednáška s následnou diskusí se koná 25. června od 13 hodin. Anotaci přednášky naleznete v sekci Akce.

 

 


Nově vás zveme ke sledování našeho Twitteru!

15. 6. 2020

Novinky z oblasti klimatického práva a aktuality z činnosti našeho Centra můžete nyní sledovat také na Twitteru. Zatímco náš Facebook je převážně v češtině, Twitter bude informovat v angličtině. 

 

 


Vydáváme první číslo newsletteru

4. 5. 2020

Právě vyšlo první číslo našeho čtvrtletního newsletteru. Můžete si ho přečíst zde. Pokud si přejete dostat příští newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, přihlašte se k jeho odběru zde.

V prvním čísle si můžete přečíst například, jaké důsledky na klima a životní prostředí jsou zatím spojovány s opatřeními proti covid-19; jak si vede Česká republika ve stanovení cílů ochrany klimatu; že se chystá první česká klimatická žaloba nebo co je nového v klimatické litigaci v jiných zemích.

 


Informace o klimatickém právu nově též na Facebooku

4. 5. 2020

Založili jsme facebookovou stránku Centra pro klimatické právo a udržitelnost. Můžete nás sledovat zde.

 

 


Foto: Markus Spiske on UnsplashPracujeme z domova

31. 3. 2020

Vzhledem k opatřením zavedeným proti šíření COVID-19 pracuje náš tým v současné době z domova. Učíme se, jak i v této době pokračovat v naší práci téměř výhradně pomocí elektronických forem a hledáme nové a kreativní cesty, jak komunikovat naše poznatky prostřednictvím virtuálních nástrojů, jako jsou videokonference nebo skupinové komunikační platformy. Krize kolem koronaviru zaplnila veřejný prostor a dočasně vytěsnila i debatu o  závažnosti klimatických změn. Doufáme, že se pandemii podaří překonat, a to i pomocí disciplinovanosti a dodržování vyhlášených pravidel námi všemi, kdo se nyní nemůžeme chovat, jak jsme byli zvyklí. Víme, že téma ochrany klimatu se pak vrátí na scénu s ještě vyšší naléhavostí, protože pro jeho další směřování budou stěžejní rozhodnutí přijímaná pro obnovu ekonomiky. I tohoto problému se dotýkáme v našem prvním Newsletteru, jehož přípravu pro Vás nyní dokončujeme. Přejeme Vám i Vašim blízkým pevné zdraví!

 

 


Foto: Mimi Thian on UnsplashNabízíme studentské stáže

27. 2. 2020

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. – Centrum pro klimatické právo a udržitelnost nabízí studentům magisterského / doktorského studijního programu (obor právo) možnost podílet se na řešení projektu Právo ochrany klimatu.

Zájem o řešenou tematiku  a dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost dalšího světového jazyka je výhodou. Rozsah spolupráce lze dohodnout individuálně; plnění konkrétních úkolů bude založeno na DPP. Přihlášky lze posílat průběžně na adresu class@ilaw.cas.cz

Obsah stáží: účast na odborných akcích Centra včetně interních, spolupráce při řešení dílčích úkolů projektu – rešerše, analýzy, práce se zahraniční judikaturou, pomoc při organizaci odborných akcí. Předpokládaná přítomnost: pravidelně čtvrtky a dále dle dohody.

Výhody: možnost seznámit se s prací na čelném pracovišti oblasti právní vědy a výzkumu, podílet se na odborných akcích, příležitost zapojit se aktivně do projektové práce na vysoce aktuálním tématu. 

 


Centrum pro klimatické právo a udržitelnost zahájilo svou činnost

20. 1. 2020

Nová výzkumná jednotka zřízená v prosinci 2019 v Ústavu státu a práva AV ČR s názvem Centrum pro klimatické právo a udržitelnost, v anglické verzi Centre for Climate Law and Sustainability Studies (CLASS) zahajuje svou činnost v lednu 2020.

 

Právní tým, jemuž bude odborné zázemí činit klimatolog, bude zkoumat aktuální otázky a problémy v oblasti právní ochrany klimatu a bude systematicky rozvíjet obor klimatického práva u nás, jakož i pěstovat mezioborovou spolupráci v rámci řešených témat a budovat odborné kontakty se zahraničními experty. Vznik centra byl umožněn získáním prémie Akademie věd ČR Lumina quaeruntur, která byla udělena JUDr. Haně Müllerové, Ph.D., pro 5-letý výzkumný projekt s názvem Právo ochrany klimatu.

Vzniká tak první vědecký tým v ČR zaměřený na klimatické právo. Centrum bude zkoumat nejen ty otázky klimatického práva, které úzce souvisí s právní ochranou životního prostředí, ale také navazující otázky jiných odvětví práva, jako jsou lidskoprávní aspekty klimatické změny, systémy regulace obchodování s emisními povolenkami, právní opatření v oblasti energetiky a technologií, přístupy k regulaci dopravy a emisí z ní, či právní aspekty mezinárodního obchodu a ochrany investic ve vztahu k ochraně klimatu. Práce týmu se zaměří na právo mezinárodní, evropské i české, v němž bude cílem mj. zhodnotit stávající úroveň implementace klimatických závazků ČR a dávat doporučení ohledně budoucí právní úpravy.

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost bude pořádat odborné akce (workshopy, konference, přednášky zahraničních i domácích expertů), a informovat o svých poznatcích odbornou i zainteresovanou veřejnost prostřednictvím publikací a svých webových stránek.

 


 

Zde se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru.