Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Projekt Climate Change Law in Europe

 


CLASS je členem mezinárodního konsorcia projektu FWO SRN Climate Change Law in Europe 

17. 12. 2022

Centrum CLASS se zapojilo do projektu vybudování sítě akademických pracovišť v oboru klimatického práva v Evropě. Projekt podporuje Vlámská grantová agentura FWO.

 

Cílem zakládané vědecko-výzkumné sítě je přispět k rozvoji práva a mezinárodní spolupráce v oblasti změny klimatu v Evropě. Geograficky se projekt zaměřuje na na Evropskou unii a Spojené království. Výzkum se však nebude omezovat pouze na právo EU a vnitrostátní právo v oblasti změny klimatu, ale bude zkoumat i mezinárodní právní rámec a další regionální rámce. Partneři sítě budou spolupracovat na čtyřech obsahových pilířích projektu: 

  1. spravedlivá transformace k nízkouhlíkové ekonomice;
  2. vztah lidských práv a změny klimatu;
  3. ochrana biologické rozmanitosti a klimatické právo;
  4. inovace v oblasti správy týkající se změny klimatu.

Centrum CLASS je spolu-koordinátorem pilíře 2 o lidských právech. 

Koordinátorem projektové sítě je Environmental Law Unit (ELU) Univerzity Hasselt (Belgie). Dalšími zúčastněnými pracovišti jsou:

  • Univerzita Gent –  Centre for Environmental and Energy Law,
  • Univerzita Antwerpy –  Law and Development Research Group
  • University Kodaň – Centre for International Law and Governance (CILG)
  • Univerzita Eastern Finland (UEF) –  Centre for Climate Change, Energy and Environmental Law (CCEEL)
  • Univerzita Strathclyde –  Centre for Environmental Law and Governance (SCELG)
  • Ústav státu a práva AV ČR –  Centrum  pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)

V rámci projektu budou pořádány workshopy a konference, připravovány společné publikace, organizovány výměny postdoktorandů a návštěvy zapojených pracovišť. V roce 2023 rovněž proběhne letní škola klimatického práva na Univerzitě Hasselt. 

Projekt probíhá 10. 10. 2022 –  31. 12. 2027.

Web projektu najdete na webu Univerzity Hasselt zde.

 


Workshopy uspořádané z projektu FWO:

 

22. 11. 2022 Workshop Justice for the voiceless: human rights of future generations in climate change law pořádaný Univerzitou Antwerpy: program

16. 12. 2022 Workshop Technological breakthroughs for climate neutrality in Europe: Challenges and Perspectives pořádaný Univerzitou Hasselt: program