Monika Feigerlová

JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D., LL.M.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 761

Publikace

Odborné zaměření

Ochrana zahraničních investic, arbitráž, přeshraniční vztahy, pracovní právo

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (PhD.)
  • Graduate Institute of International and Development Studies, University of Geneva (LL.M.)
  • Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (JUDr., Mgr.)

Výzkumné projekty

  • Analýza možnosti flexibilizace pracovní doby a doby odpočinku (TA ČR)
  • Analýza možnosti zavedení smírčího řízení a mediace u oblastního inspektorátu práce (TA ČR)
  • Závazky států dle mezinárodních smluv o ochraně kulturního dědictví a životního prostředí - do jaké míry tvoří limity pro práva investorů dle bilaterálních a multilaterálních dohod o ochraně zahraničních investic? (Trade and Investment Law Clinic, Graduate Institute of International and Development Studies)

Pedagogické působení

Členka komise pro státní doktorské zkoušky a komise pro obhajoby disertačních prací a jejich oponování v oboru Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Ostatní působení v akademické sféře

Česká společnost pro mezinárodní právo