Hana Müllerová

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 744

Publikace

Odborné zaměření

Právo životního prostředí, klimatické právo, veřejné právo, lidská práva

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.)

Výzkumné projekty

  • 2020-2023 Projekt SOSLTICE: „Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers“  (JustDecarb)
  • 2020-2024 Projekt Právo ochrany klimatu v rámci udělené prémie Akademie věd ČR Lumina quaeruntur
  • 2018-2019 Projekt Mezinárodního Visegradského fondu "Progress in collective redress mechanisms in environmental and consumer mass harm situations"
  • 2014-2016 Projekt GAČR "Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?"
  • 2013 Projekt Mezinárodního Visegradského fondu "Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování: Implementace Aarhuské úmluvy"
  • 2010-2012 Projekt GAČR "Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní)"

Ostatní působení v akademické sféře

Členka Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR

Druhá místopředsedkyně České společnosti pro právo životního prostředí

Působení v oblasti vědecké popularizace

2020 Organizace webináře Komise pro životní prostředí AV ČR „Klimatická změna: role měst“ dne 11. 11. 2020

2020 Online přenáška pro veřejnost „Klimatické žaloby jako legitimní prostředek ochrany klimatu“ v rámci webináře spolku Klimatická žaloba

2020 Online přednáška Jak po pandemii covid-19 pomoci zachovat cíle ochrany klimatu: Pohled právní, příklad principu zákazu regrese"  v rámci série AV  "Věda na doma"

2020 Přednáška „Zápas o životní prostředí z hlediska práva: co (z)může jednotlivec či spolek?“ pro studenty Malostranského gymnázia

2019 Přednáška "Klimatická změna jako nový typ výzvy pro mezinárodní i vnitrostátní právo" v rámci Týdne vědy a techniky

2019 Vystoupení na diskusním semináři pořádaném Komisí pro životní prostředí AV ČR "Současné situace v českém lesnictví - dosavadní přístupy a jejich důsledky" (přednesen příspěvek "Úvahy o novém zákoně pro trvale udržitelné lesnictví")

2018 Vystoupení na několika diskusních seminářích pořádných AV ČR, například na semináři "Pitná voda - je a bude?" (příspěvek „Problém mikroplastů v pitné vodě: možnosti legislativního řešení“); na semináři "Výstavba plavebních stupňů na Labi" (příspěvek  "Výstavba plavebních stupňů na Labi v kontextu veřejného zájmu"); seminář "Trendy v nakládání s odpady" (příspěvek „Plasty v oběhovém hospodářství: nový evropský koncepční rámec a očekávaný vývoj legislativy EU")

2018 Vydání publikace s výkladem legislativy pro stavební a další úřady "Zodpovědné plánování: území a sesuvy" (v rámci řešení Strategie AV21, program Přírodní hrozby)

2017 Uspořádání konference v Senátu Parlamentu ČR „Sesuvy – podceňované nebezpečí?" (v rámci řešení Strategie AV21, program Přírodní hrozby, téma Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: právní a společenské dimenze)

2017 Vystoupení na  diskusním semináři „Les jako součást krajiny a zdroj poznání“ v rámci Strategie AV21, programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (přednesen příspěvek „Potřebujeme nový lesní zákon?“)

2016 Uspořádání Kulatého stolu „Sesuvy – podceňované nebezpečí?" za účasti geologů, sociologů, historika a odborníků z akademické sféry i veřejné správy (v rámci řešení Strategie AV21, program Přírodní hrozby, téma Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: právní a společenské dimenze)

2015 Přednáška v rámci rámci festivalu Týden vědy a techniky „NATURA 2000 – právní ochrana přírody po evropsku"

2013 Popularizační přednáška pro studenty Obchodní akademie „K čemu jsou zvířatům zákony?"

2012 Přednáška v rámci rámci festivalu Týden vědy a techniky „Zvířata na lavici obžalovaných aneb Dobrodružství právní historie"

2011 Přednáška v rámci festivalu Týden vědy a techniky „Zvířata a paragrafy"

Jiné aktivity související s vědeckou prací

2017-2018 Vedení studentských stáží, např. v rámci programu AV ČR Otevřená věda

2015 Přednáška pro soudce Nejvyššího správního soudu "Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování a implementace Aarhuské úmluvy"

2014 Série vzdělávacích seminářů pro úředníky veřejné správy "Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování"

2013-2016 Účast v několika mezinárodních projektech na témata práva životního prostředí (Právo na zdravé životní prostředí, Natura 2000, Aarhuská úmluva) s Akademií věd Maďarska, Slovenska, Polska

Nejnovější knihy autora vydané v ÚSP nebo v Academii