Hana Müllerová

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 744

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1378-5893

Publikace

Odborné zaměření

Klimatické právo, právo životního prostředí, veřejné právo, lidská práva

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.)

Výzkumné projekty

  • 2022-2026 Projekt "Climate Change Law in Europe" podpořený Vlámskou grantovou agenturou (FWO) pod vedením Univerzity Hasselt – vedoucí českého týmu v rámci mezinárodního konsorcia
  • 2020-2023 Projekt SOLSTICE: „Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers“  (JustDecarb) – vedoucí českého týmu v rámci mezinárodního konsorcia
  • 2020-2024 Projekt "Právo ochrany klimatu" v rámci udělené prémie Akademie věd ČR Lumina quaeruntur – vedoucí řešitelského týmu
  • 2018-2019 Projekt Mezinárodního Visegradského fondu "Progress in collective redress mechanisms in environmental and consumer mass harm situations" – spoluřešitelka (Ritou Simon)
  • 2014-2016 Projekt GAČR "Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?" – hlavní řešitelka
  • 2013 Projekt Mezinárodního Visegradského fondu "Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování: Implementace Aarhuské úmluvy"
  • 2010-2012 Projekt GAČR "Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní)"

Ostatní působení v akademické sféře

Členka IUCN (International Union for Conservation of Nature) –  World Commission on Environmental Law (WCEL) a její Climate Change Law Specialist Group, a Climate Crisis Commission 

Členka redakční rady ediční řady „Climate Change Law and Governance“ nakladatelství NOMOS

Členka Vědecké rady ministra životního prostředí

Členka Oborové rady pro doktorský studijní program Teoretické právní vědy - Právo životního prostředí

Členka Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR

Členka České společnosti pro právo životního prostředí

Členka redakční rady časopisu České právo životního prostředí

Působení v oblasti vědecké popularizace

2021 Organizace semináře Komise pro životní prostředí AV ČR „Udržitelná spotřeba“ dne 26. 10. 2021

2020 Organizace webináře Komise pro životní prostředí AV ČR „Klimatická změna: role měst“ dne 11. 11. 2020

2020 Online přenáška pro veřejnost „Klimatické žaloby jako legitimní prostředek ochrany klimatu“ v rámci webináře spolku Klimatická žaloba

2020 Online přednáška Jak po pandemii covid-19 pomoci zachovat cíle ochrany klimatu: Pohled právní, příklad principu zákazu regrese"  v rámci série AV  "Věda na doma"

2020 Přednáška „Zápas o životní prostředí z hlediska práva: co (z)může jednotlivec či spolek?“ pro studenty Malostranského gymnázia

2019 Přednáška "Klimatická změna jako nový typ výzvy pro mezinárodní i vnitrostátní právo" v rámci Týdne vědy a techniky

2019 Vystoupení na diskusním semináři pořádaném Komisí pro životní prostředí AV ČR "Současné situace v českém lesnictví - dosavadní přístupy a jejich důsledky" (přednesen příspěvek "Úvahy o novém zákoně pro trvale udržitelné lesnictví")

2018 Vystoupení na několika diskusních seminářích pořádných AV ČR, například na semináři "Pitná voda - je a bude?" (příspěvek „Problém mikroplastů v pitné vodě: možnosti legislativního řešení“); na semináři "Výstavba plavebních stupňů na Labi" (příspěvek  "Výstavba plavebních stupňů na Labi v kontextu veřejného zájmu"); seminář "Trendy v nakládání s odpady" (příspěvek „Plasty v oběhovém hospodářství: nový evropský koncepční rámec a očekávaný vývoj legislativy EU")

2018 Vydání publikace s výkladem legislativy pro stavební a další úřady "Zodpovědné plánování: území a sesuvy" (v rámci řešení Strategie AV21, program Přírodní hrozby)

2017 Uspořádání konference v Senátu Parlamentu ČR „Sesuvy – podceňované nebezpečí?" (v rámci řešení Strategie AV21, program Přírodní hrozby, téma Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: právní a společenské dimenze)

2017 Vystoupení na  diskusním semináři „Les jako součást krajiny a zdroj poznání“ v rámci Strategie AV21, programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (přednesen příspěvek „Potřebujeme nový lesní zákon?“)

 

Jiné aktivity související s vědeckou prací

2017-2018 Vedení studentských stáží, např. v rámci programu AV ČR Otevřená věda

2015 Přednáška pro soudce Nejvyššího správního soudu "Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování a implementace Aarhuské úmluvy"

2014 Série vzdělávacích seminářů pro úředníky veřejné správy "Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování"

2013-2016 Účast v několika mezinárodních projektech na témata práva životního prostředí (Právo na zdravé životní prostředí, Natura 2000, Aarhuská úmluva) s Akademií věd Maďarska, Slovenska, Polska

Nejnovější knihy