Hana Müllerová

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 744

Publikace

Odborné zaměření

Právo životního prostředí, veřejné právo, ústavní právo, lidská práva

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.)

Výzkumné projekty

  • 2014-2016 Projekt GAČR "Lidské právo na příznivé životní prostředí ve vnitrostátním měřítku: rozvinutá teorie, chudá praxe?"
  • 2013 Projekt Mezinárodního Visegradského fondu "Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování: Implementace Aarhuské úmluvy"
  • 2010-2012 Projekt GAČR "Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní)"

Pedagogické působení

Externí spolupráce s Katedrou práva životního prostředí, Právnická fakulta UK v Praze

Ostatní působení v akademické sféře

Místopředsedkyně České společnosti pro právo životního prostředí

Působení v oblasti vědecké popularizace

2017 Uspořádání velké konference v Senátu Parlamentu ČR „Sesuvy – podceňované nebezpečí?" (v rámci řešení Strategie AV21, program Přírodní hrozby, téma Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: právní a společenské dimenze)
2017 Spolupráce při řešení tématu Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání (v rámci Strategie AV21, programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů)
2016 Uspořádání Kulatého stolu „Sesuvy – podceňované nebezpečí?" za účasti geologů, sociologů, historika a odborníků z akademické sféry i veřejné správy (v rámci řešení Strategie AV21, program Přírodní hrozby, téma Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: právní a společenské dimenze)
2015 Přednáška v rámci rámci festivalu Týden vědy a techniky „NATURA 2000 – právní ochrana přírody po evropsku"
2013 Popularizační přednáška pro studenty Obchodní akademie ""„K čemu jsou zvířatům zákony?"
2012 Přednáška v rámci rámci festivalu Týden vědy a techniky „Zvířata na lavici obžalovaných aneb Dobrodružství právní historie"
2011 Přednáška v rámci festivalu Týden vědy a techniky „Zvířata a paragrafy"

Jiné aktivity související s vědeckou prací

2015 Přednáška pro soudce Nejvyššího správního soudu "Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování a implementace Aarhuské úmluvy"
2014 Série vzdělávacích seminářů pro úředníky veřejné správy "Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování"
2013-2016 Účast v několika mezinárodních projektech na témata práva životního prostředí (Právo na zdravé životní prostředí, Natura 2000, Aarhuská úmluva) s Akademií věd Maďarska, Slovenska, Polska

Nejnovější knihy autora vydané v ÚSP nebo v Academii