Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Přednášky a akce

 


Kulatý stůl: Stavební zákon – právo a praxe

17. 5. 2024

Zveme odbornou i laickou veřejnost na diskusní akci ke stavebnímu zákonu. Akce se uskuteční dne 6. června 2024 od 15 hodin v budově Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18. Bližší informace o programu a přihlašování najdete v přiložené pozvánce.

 

 


Foto: Karel Hemerijckx, CCLetní škola klimatického práva na Univerzitě Hasselt 

19. 4. 2024

Zveme mladé právní vědce k zasílání abstraktů na letní školu klimatického práva. Univerzita Hasselt spolu s partnery projektu FWO, mezi nimiž je i centrum CLASS, pořádá na konci srpna letní školu  určenou především pro postdoky, ale otevřenou též pro doktorandy. Zde představujeme čtyři hlavní témata letní školy: 

 1. Just transition to a low carbon economy.
 2. Human rights in climate change law.
 3. Biodiversity protection in climate change law.
 4. Governance innovation, including climate change litigation, in climate change law.

Akce bude dvoudenní, první den se budou konat přednášky a diskuse na uvedená témata, druhý den budou mít účastníci možnost představit svůj vlastní výzkum. Zájemci mohou zaslat svůj abstrakt do konce května 2024. Poplatek za účast na letní škole není vypsán. Organizátor bude hradit cestovní a ubytovací náklady akceptovaným postdokům (nikoliv bohužel doktorandům). 

Plné znění výzvy k zasílání abstraktů naleznete zde

 


Foto: Tereza SnopkováWorkshop: Ochranná pásma vodních zdrojů

18. 10. 2023

V rámci výzkumné aktivity Ochranná pásma vodních zdrojů – sucho, právo a praxe realizované v programu Strategie AV21 Voda pro život pořádáme workshop zaměřený na právní i praktické otázky.

Workshop se koná dne 1. 11. 2023 (symbolicky) na úpravně vody v Kutné Hoře. Jeho součástí bude také prohlídka úpravny s odborným výkladem.

Mezi řečníky vystoupí:

 • Martin Pivokonský, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
 • Tereza Snopková, Centrum pro klimatické právo a udržitelnost, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
 • Jiří Zicha, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Luděk Rederer, Povodí Labe, státní podnik
 • Věra Bartlová, Povodí Moravy, státní podnik

Cílem projektu je přispět k posílení právní ochrany vodních zdrojů za účelem zajištění jejich vysoké kvality v současných i budoucích podmínkách, tedy k ochraně pitné vody jako klíčové podmínky pro život.

Celý program a instrukce k registraci na akci naleznete v připojené pozvánce.

 


Přijďte debatovat o klimatickém právu do Kampusu Hybernská

13. 10. 2023

Studentský spolek Mater Nostra nás pozval debatovat nad naší knihou Klimatické právo. Akce se koná ve čtvrtek 2. listopadu 2023 od 18 hodin v Kampusu Hybernská. Diskutovat bude Hana Müllerová, Eva Balounová a Monika Feigerlová z CLASS, z externích autorů pak Tomáš Jungwirth Březovský. Můžete se těšit na témata

 • Co si představit pod pojmem klimatické právo a k čemu je dobré?
 • Jak daleko je Česká republika v řešení klimatické změny z pohledu práva?
 • Má smysl se o řešení změny klimatu soudit?
 • Lze očekávat efektivní změnu od velkých soukromých společností?

Více o akci můžete najít na Facebooku a dalších sociálních sítích.

 


Zveme vás k účasti na závěrečné konferenci projektu SOLSTICE o spravedlivé transformaci

10. 10. 2023

Ve čtvrtek 26. října 2023 pořádá CICERO Center for International Climate Research v Oslo konferenci za účasti expertů ze všech institucí projektového konsorcia, aby na závěr projektu představili jeho nejzajímavější poznatky. Zazní příspěvky o spravedlivé transformaci z pohledu filozofie, práva, politologie a ekonomie. Centrum CLASS bude reprezentovat Monika Feigerlová s příspěvkem "Just transitions and business" a Rita Simon s příspěvkem "Vulnerability as a flexible concept for Just Transition". Konference se bude konat v hybridní formě a můžete se připojit i jen na některý panel podle vašeho zájmu. Plný program konference naleznete zde. K účasti na konferenci je třeba se přihlásit vyplněním formuláře, který naleznete na odkazu dole v programu nebo v pozvánce Centra Cicero zde. Na konferenci v pátek 27. října naváže workshop se stakeholdery, kde bude představen závěrečný výstup projektu - "Just Transition Policy Toolkit".

 


Foto z akce: Veronika RadováZveme vás na přednášku environmentálního advokáta Michaela Freunda z Kalifornie

7. 6. 2023

Ve čtvrtek 15. června naše Centrum navštíví významný obhájce zájmů životního prostředí v četných soudních sporech v USA. Michael Freund věnoval hájení životního prostředí před soudy celou svou dosavadní profesní kariéru. Věnoval se tématům toxického znečištění ovzduší či vody, recyklace, radiace, územního plánování či biodiverzity. Od 13:30 bude mít přednášku na téma "California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act", ale rovněž představí zajímavé případy litigací, které vedl. V případě zájmu o účast se prosím přihlašte na email eliska.johnova@ilaw.cas.cz. Akce se bude konat v sídle Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1 (7. patro).

 

 


Záznam přednášky Michelle Zang o vztahu ochrany klimatu a pravidel WTO

7. 6. 2023

1. června navštívila naše Centrum Michelle Zang, expertka na mezinárodní obchodní právo z Victoria University of Wellington, aby pohovořila o dosavadní podobě ochrany životního prostředí a klimatu v rámci pravidel mezinárodního obchodu. Pravidla WTO stále pojímají volný trh jako pravidlo, zatímco regulaci ve prospěch životního prostředí či klimatu jako výjimku z něj, která zdaleka ne vždy je posouzena jako souladná s těmito pravidly, a tudíž dovolená. Proto dochází k situacím, kdy například výrobek vyrobený udržitelněji (z udržitelných materiálů, s využitím obnovitelné energie, bez testování na zvířatech apod.) je logicky dražší než výrobek téhož druhu vyrobený bez ohledu na environmentální kritéria, avšak z pohledu pravidel WTO jde o stejný výrobek, a žádný z nich nesmí být znevýhodňován. Jak řešit tento problém do budoucna? Poslechněte si záznam přednášky M. Zang na našem YouTube kanále (v anglickém jazyce): zde.

 

 


Foto: Rohit Ranwa on UnsplashPořádáme mezinárodní workshop Greenwashing a klimatická změna z právní perspektivy

24. 4. 2023

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Ústavu státu a práva AV ČR ve spolupráci s FWO Scientific Research Network ‘Climate Change Law in Europe’ Vás srdečně zve na mezinárodní workshop "Greenwashing and climate change: legal perspectives". Workshop se uskuteční dne 12. května 2023 od 09:30 do 13:00 hod., a to prezenčně a online. Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 /sál 108 + on-line.

Přihlašovací formulář, včetně výběru prezenční nebo on-line formy účasti, je zde.

Možnost zvolit si prezenční účast bude z organizačních důvodů ukončena týden před datem konání, pak už bude možné pouze přihlášení k on-line účasti.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Aktualizováno: 

Záznam akce je zveřejněn ke zhlédnutí na našem YouTube kanále zde.

 


Zveme vás na workshop k využití právních a dalších nástrojů ke zlepšení kvality ovzduší

19. 4. 2023

V rámci projektu Uzdrav Příšerku - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel si Vás dovolujeme pozvat na workshop, který se bude konat dne 22. 5. 2023. Workshop bude probíhat v hybridní formě (účast je možná přímo v budově Akademie věd nebo on-line). Pozvánku s programem workshopu a podrobnostmi k přihlašování naleznete na tomto odkazu. Workshop je zaměřený na zástupce obcí, je však otevřený i zájemcům z řad široké veřejnosti.

 


Obrázek: zamolex.czOhlašujeme konání studentské vědecké konference na téma klimatické spravedlnosti

3. 4. 2023

Ve čtvrtek 22. června 2023 bude Centrum pro klimatické právo a udržitelnost pořádat studentskou vědeckou konferenci s názvem "Klimatická spravedlnost a udržitelná budoucnost". Zveme studenty různých oborů, kteří mají k tématu blízko, k zasílání abstraktů. Vše podstatné o tématech konference a možnosti se zúčastnit, jakož i o publikaci, která bude na základě konference připravována, najdete na webu konference; ke stažení je též plakátek. Konferenci organizačně připravují stážisté CLASS – studenti Právnické fakulty UK.

 


Co znamená Shrnující zpráva IPCC pro právo a politiku

21. 3. 2023

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) představil souhrnnou zprávu (Synthesis Report), která je závěrečnou kapitolou 6. hodnotícího cyklu stavu světového klimatu (AR6). Tiskové konference při představování zpráv IPCC jsou v Česku tradičně přenášeny a prezentovány vůči veřejnosti. Čím dál víc kladou důraz nejen na klimatologické poznatky, ale také na odpovědi vlád potřebné k řešení klimatické změny. Na představení Synthesis Report byla do panelové diskuse pozvána Hana Müllerová z CLASS, aby okomentovala, co vyplývá ze zprávy pro právo a politiku. Pozvánka s programem akce je ke stažení zde. Videozáznam celé akce je dostupný z tohoto linku. Rozhovor s Hanou Müllerovou o tomto tématu pro podcast Respektu Štěpána Sedláčka "Dobrá a špatná zpráva o tikající klimatické bombě" je k poslechu zde.

 


Záznam z předání Ceny za komunikaci změny klimatu

2. 12. 2022

Dne 30. listopadu 2022 proběhlo předání již 4. ročníku Ceny za komunikaci změny klimatu, kterou zaštiťuje Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky. Cenu obdržela polární bioložka Marie Šabacká, čestné ocenění za celoživotní přínos získal, bohužel již In memoriam, Radim Šrám, genetik a molekulární epidemiolog a dlouholetý předseda Komise pro životní prostředí AV. Jeden z proslovů při příležitosti předání ceny pronesla také Hana Müllerová. Věnovala se v něm úvahám nad obtížemi účinného mezinárodněprávního řešení  změny klimatu, smyslu a roli klimatické litigace v budoucím klimatickém snažení a hlavním rysům české klimatické žaloby a prvoinstančního rozhodnutí o ní z června 2022. Pozvánka na akci je zde, záznam celé akce je dostupný ke zhlédnutí na YouTube kanále zde.

 


Na našem YouTube kanále můžete zhlédnout 3 krátké přednášky o klimatickém právu z Týdne AV!

11. 11. 2022

2. listopadu 2022 jsme v rámci festivalu Týden AV 2022 uspořádali sérii tří krátkých přednášek věnovaných klimatickým žalobám. 

Eva Balounová ve své přednášce "Klimatické žaloby" představila základní rysy trendu tzv. klimatické litigace, tj. žalob zaměřených na klimatickou akci, ať už ve smyslu její podpory, nebo naopak brždění. Vysvětlila základní typy klimatických litigací a následně se blíže věnovala žalobám proti vládní politice států, jejichž cílem je zpravidla přimět vlády k rychlejšímu a intenzivnějšímu snižování emisí skleníkových plynů.  Uvedla také několik již rozhodnutých případů, které mohou sloužit jako inspirace i pro české prostředí. Záznam je dostupný zde.

Hana Müllerová ve svém vystoupení s názvem "Česká klimatická žaloba: Průlom na obzoru?" shrnula obsah první podané české klimatické žaloby a poté se věnovala třem specifickým aspektům rozhodnutí prvoinstančního soudu z června 2022: právnímu podložení povinnosti ČR snižovat emise skleníkových plynů, rozšíření ústavního práva na příznivé životní prostředí o klima a otázce, co argumentace použitá žalovanými ministerstvy v průběhu procesu vypovídá o stavu české klimatické politiky. Záznam je dostupný zde.

Monika Feigerlová se ve svém vystoupení "Klimatické žaloby proti korporacím – případ Milieudefensie v Shell" věnovala žalobám proti obchodním korporacím. Představila případ Milieudefensie v Shell, jež je první úspěšnou žalobou na ochranu klimatu mezi soukromými subjekty, ve které soud uložil obchodní společnosti povinnost výrazně snížit emise skleníkových plynů, včetně emisí tzv. úrovně 3. Její přednáška je ke zhlédnutí zde.

 


Foto: PixabayZveme vás na mezioborový workshop o zacházení s dešťovou a šedou vodou v ČR

31. 10. 2022

Srdečně zveme na setkání a diskusi k tématu zacházení s dešťovou a šedou vodou v České republice z perspektivy práva a sociálních věd. Akce se bude konat v pondělí 7. listopadu od 14 hodin v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

Zachytávání a využívání dešťové vody je ve střední Evropě v podstatě běžnou praxí, a to zejména u obyvatelů rodinných domů a u zahrádkářů. Podporu pro zlepšování hospodaření s dešťovou vodou navíc poskytuje stát či města také prostřednictvím dotačních programů. Přesto nejsou otázky ohledně toho, jak využívat dešťovou a šedou vodu, ať už v institucích nebo v domácnostech, bez komplikací. Ty mohou souviset s existujícím právním rámcem anebo s nastavením každodenního života, v němž je dešťová a šedá voda využívána, či by případně využívána být mohla, ale není.

Rádi bychom o těchto otázkách diskutovali na setkání, které je otevřené odborníkům a odbornicím, ale i účastníkům z řad širší veřejnosti, které debata na tato témata zajímá.

Na setkání představíme publikaci Až naprší a uschne: Zacházení s dešťovou a šedou vodou z hlediska práva v kontextu řešení problematiky sucha (brožuru lze stáhnout zde). Bližší informace a program najdete v přiložené pozvánce.

Akci připravuje Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., a koná se v rámci výzkumného programu Strategie AV21 „Voda pro život“ (vodaav21.cz).

https://youtu.be/V2e2azBfeTI


Uspořádali jsme mezioborové sympozium o reflexi klimatické změny v českých společenských vědách

21. 10. 2022

V pátek 14. října pořádalo naše Centrum setkání expertů oborů českých společenských věd, kteří se ve své práci věnují klimatické změně. Zastoupeny byly obory sociologie, antropologie, etiky, pedagogiky, ekologie, environmentálních studií, environmentální historie, mezinárodních vztahů, ekonomie, práva a dalších. Ústřední otázka sympozia zněla: Jakou roli hrají a do budoucna mají hrát české společenské vědy při zkoumání příčin a řešení problému změny klimatu? Cílem akce bylo seznámit se vzájemně s pohledy různých vědních disciplín na dané téma a umožnit tak snazší propojování expertů a jejich spolupráci. Program sympozia naleznete zde.

Záznam akce je zveřejněn ka shlédnutí ve třech částech na našem YouTube kanále, v samostatném playlistu.

Záznam 1. části: zde.

Záznam 2. části: zde.

Záznam 3. části: zde.

Fotografie ze sympozia si můžete prohlédnout zde:

Foto: Eliška Johnová

 


Dvě přednášky našich stážistů nově na našem YouTube kanále

1. 7. 2022

V rámci našich interních seminářů mají možnost prezentovat svou práci i studenti - stážisté. Dva z našich stážistů se zúčastnili studentské soutěže SVOČ na Právnické fakultě UK a představili nám témata svých prací. 

Prezentace Veroniky Králové "Ekocida jako mezinárodní zločin?" začíná vysvětlením právního kontextu působení Mezinárodního trestního soudu a rozebráním vývoje a současného chápání pojmu "ekocida". Následně Veronika shrnuje hlavní výhody a slabiny potenciálního zakotvení ekocidy jako nového mezinárodního zločinu a předkládá své argumenty na podporu jeho zařazení do Římského statutu.

David Chytil obsadil se svou prací "Společenská odpovědnost korporací, lidská práva a klimatické žaloby" 2. místo ve společné magisterské sekci práva životního prostředí a práva mezinárodního a evropského. David popisuje rostoucí trend klimatických litigací namířených proti korporacím, uvádí jejich typologii a příklady. V druhé části prezentace se věnuje vysvětlení základních prvků Obecných zásad OSN pro byznys a lidská práva a ukazuje možný výklad jejich ustanovení na příkladech již proběhlých litigací. Závěrem se zamýšlí nad možnou budoucností této dynamicky se vyvíjející se právní oblasti. 

 


Odborný seminář o českém předsednictví v Radě EU

7. 6. 2022

Zveme vás na odborný diskusní seminář věnovaný českému předsednictví v Radě EU, který se bude konat v pondělí 13. června od 16 hodin prezenčně a zároveň online. Bude se hovořit o prioritách a výzvách českého předsednictví v oblasti životního prostředí a klimatu, a mezi panelisty bude také Hana Müllerová z CLASS. Bližší informace o programu a možnosti účasti jsou v přiložené pozvánce.

 


Online přednáška prof. Gyuly Bándiho: A unique institution: ombudsman for future generations in Hungary

2. 5. 2022

Funkce ombusdmana pro ochranu životního prostředí je v rámci Evropy unikátní. Prof. Bándi zastává tuto funkci v Maďarsku, kde byla založena jako součást úřadu veřejného ochránce práv (resp. v maďarské podobě Komisaře pro základní práva). Jako odborník na právo životního prostředí se již řadu let věnuje výuce práva životního prostředí a zastává funkci vedoucího katedry práva životního prostředí a hospodářské soutěže na Fakultě práva a politických věd Katolické univerzity Pétera  Pázmányho v Budapešti.
Ve své přednášce prof. Bándi popisuje, jak vznikl úřad maďarského ombudsmana a jak se vyvíjel až do dnešních dnů. Poté vysvětluje mandát a hlavní funkce ombudsmana obecně a v oblasti životního prostředí konkrétně. Zmiňuje také, v jakých skutečných případech v oblasti životního prostředí úřad zasahoval a s jakými výsledky.

Přednášku je možné zhlédnout (v anglickém jazyce) na našem YouTube kanálu: zde.

 


Záznam vystoupení Evy Balounové o klimatických žalobách

13. 4. 2022

V červnu 2021 se v Praze uskutečnil řečnický event  TEDx Národní s názvem We can change climate change: Countdown to a healthier future. Vystoupila na něm také naše kolegyně Eva Balounová s tématem klimatických žalob jako jednoho z nadějných právních nástrojů k posílení a zintenzivnění ochrany klimatu. Záznam jejího vystoupení byl nyní zpřístupněn ke shlédnutí na YouTube kanále New Forms Six - Klimatická laboratoř: zde.

 


Online přednáška Prof. Kim Bouwer:  Climate Litigation and Climate Activism

1. 3. 2022

Kim Bouwer působí jako Assistant Professor na Durham Law School, University of Durham, UK. Její předchozí akademické působení zahrnuje Exeter Law School, Evropský univerzitní institut ve Florencii, University of Strathclyde (Glasgow) a University College London. Mezi její výzkumné zájmy patří klimatické právo - se zvláštním zájmem o klimatické soudní spory, zahrnující i klimatické soudní spory v Africe. Jejími dalšími oblíbenými tématy jsou lidskoprávní pohled na změnu klimatu, rovnost a spravedlnost ve vztahu ke klimatickému právu a klimatický aktivismus v souvislosti s klimatickou litigací. Prof. Bouwer je autorkou a spoluautorkou několika knih a článků na tato témata.

Ve své přednášce prof. Bouwer propojuje klimatickou litigaci a klimatický aktivismus dvěma způsoby: jednak jde o aktivistickou litigaci, jednak o litigaci jako jeden z nástrojů klimatického aktivismu. Svůj výklad ilustruje na mnoha příkladech litigací z Velké Británie a dalších zemí, které se týkaly klimatu. Snaží se odpovědět na následující otázky: Co je klimatická litigace? Proč ve Spojeném království neexistují žádné úspěšné klimatické kauzy? Jejím hlavním argumentem je, že ve skutečnosti je ve Spojeném království více úspěšných klimatických litigací, než by se zdálo, protože je třeba věnovat pozornost nejen případům, které se objevují na titulních stránkách novin, ale jakémukoli druhu soudního řízení s výsledkem, který může ovlivnit klimatickou politiku.

Přednáška se konala 16. prosince 2021.

Záznam přednášky (v anglickém jazyce) je dostupný ke zhlédnutí na našem YouTube kanálu: zde

 


Online přednáška: Vojtěch Máca - Klimatická  změna a ekonomie

1. 3. 2022

Vojtěch Máca působí v Centru pro otázky životního prostředí UK, kde propojuje poznatky z oblasti práva a ekonomie životního prostředí. Jeho hlavními tématy jsou kvantifikace externalit, ekonomické nástroje a netržní metody oceňování. Ve své přednášce pro centrum CLASS prezentoval základy ekonomického pohledu na klimatickou změnu. V přednášce představuje nový směr ekonomické vědy - ekonomii změny klimatu, která v návaznosti na prognózy vývoje budoucích dopadů klimatické změny zkoumá, jak má současná společnost investovat do mitigace a adaptace.  Vysvětluje pojetí klimatické změny jako externality, podstatu diskontování, způsoby oceňování emisí skleníkových plynů a zohlednění nejistot. 

Záznam přednášky byl pořízen 3. února 2022. Je k dispozici na našem YouTube kanálu: video.

 


Foto: Karsten Würth on UnsplashKulatý stůl 9. 12. o implementaci klimatických závazků v ČR

25. 11. 2021

Dne 9.  prosince od 13 hodin pořádá naše Centrum akademickou debatu Kulatý stůl: Implementace klimatických závazků v ČR. Budete moci vyslechnout příspěvky zástupců Ministerstva životního prostředí, Evropské komise, Centra pro dopravu a energetiku, Hnutí Duha a Zeleného kruhu a účastnit se panelové diskuse.  Akce se bude konat v hlavní budově AV, Národní 3, Praha 1, sál č. 108, ale můžete se jí účastnit i online přes Zoom nebo sledovat její stream na našem YouTube kanálu. Detailní program a linky k připojení naleznete v připojené pozvánce: zde.

Aktualizováno: Záznam z akce můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu zde.

 


Online přednáška Prof. Annalisy Savaresi: When the stars do not align: Understanding the two sides of rights-based climate litigation

29. 10. 2021

Annalisa Savaresi je profesorkou mezinárodního práva životního prostředí v Center for Climate Change, Energy and Environmental Law, University of Eastern Finland, kde působí jako ředitelka Joint Nordic Master Programme in Environmental Law. Dále působí jako vedoucí výzkumná pracovnice na Univerzitě Stirling ve Velké Británii a jako hostující profesorka na univerzitě v Bologni (Itálie) a na univerzitě v La Sabaně (Kolumbie). Annalisa je odbornicí na právo v oblasti změny klimatu s dvacetiletou praxí ve spolupráci s mezinárodními a nevládními organizacemi. Je autorkou rozsáhlých prací o vztahu mezi lidskými právy a právem v oblasti změny klimatu. Její práce byly hojně citovány, včetně Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Annalisa je v současné době ředitelkou Globální sítě pro lidská práva a životní prostředí pro Evropu, přidruženou redaktorkou časopisu Review of European, Comparative and International Law a členkou Světové komise IUCN pro právo životního prostředí. 

Ve své přednášce prof. Savaresi vysvětluje současný nárůst klimatických litigací po celém světě v rámci různých soudních fór (mezinárodních, regionálních i národních) a popisuje hlavní trendy těchto litigací, a to jak pro-klimatických, tak i proti-klimatických. Analyzuje typy hmotněprávních a procesních lidskoprávních závazků, jichž se žalobci v klimatických sporech nejčastěji dovolávají, a také nastiňuje budoucí výhledy klimatické litigace v mezinárodních a vnitrostátních lidskoprávních institucích.
Přednáška se konala 14. října 2021.

Záznam přednášky (v anglickém jazyce) je dostupný ke zhlédnutí na našem YouTube kanálu: zde

 


Online přednáška: Jan Macháč - Možnosti uplatnění výjimek ve vodním hospodářství: Odůvodnění z důvodu nepřiměřenosti pohledem environmentálního ekonoma

29. 10. 2021

Environmentální ekonom Ing. Jan Macháč, Ph. D. působí v Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Mezi jeho hlavní profesní zájmy patří vodní management a (ne)přiměřené náklady, zelená a modra infrastruktura, hospodaření s dešťovou vodou a adaptace na změnu klimatu. Ve své přednášce pro Centrum CLASS 14. října 2021 představil koncept nepřiměřených nákladů, jak se vyskytuje ve spojitosti s ochranou životního prostředí v oblasti vodní politiky.  Nepřiměřenými náklady je zde možno  odůvodnit výjimku z dosažení cílů (snížení cílů nebo prodloužení lhůty pro jejich dosažení). Evropské směrnice poskytují poměrně široký prostor ohledně interpretace tohoto pojmu, respektive postupu posouzení. Přednáška se zaměřila na postup posuzování přiměřenosti nákladů v rámci Rámcové směrnice o vodách a na vhodné metody ekonomické analýzy. Na příkladech byly pak porovnány postupy doporučené v České republice a v Německu.

Záznam přednášky je ke zhlédnutí na našem YouTube kanálu: video.

 


19. listopadu 2021 pořádáme konferenci o lidských právech a klimatické změně

25. 10. 2021

Právě jsme zveřejnili program a otevřeli registraci na mezinárodní konferenci o lidských právech a klimatické změně, kterou budeme pořádat v rámci projektu SOLSTICE v pátek 19. listopadu 2021. Konference se bude konat v anglickém jazyce, v hybridní formě (prezenčně a zároveň online na platformě Zoom). Uslyšíte příspěvky význačných zahraničních i českých odborníků na téma dopadů klimatické změny na lidská práva. Program konference a registrační formulář naleznete zde.

 


Foto: Tim Wildsmith on UnsplashOdborný seminář: Udržitelná spotřeba

15. 10. 2021

Komise pro životní prostředí Akademie věd pořádá 26. října od 13 hodin odborný seminář na téma Udržitelná spotřeba. Udržitelná spotřeba úzce souvisí s výrobou a spotřebitelským chováním, a je tak provázána i s problematikou změny klimatu a cirkulární ekonomiky. Budete moci vyslechnout příspěvky z pohledu různých oborů - environmentalistiky, sociologie, ekonomie, práva, i z pohledu praxe. Seminář se uskuteční prezenčně (v sídle AV ČR, Národní 3, sál 206), i online. Na semináři vystoupí i naše expertky Hana Müllerová a Rita Simon. Informace o programu a možnosti připojení naleznete v připojené pozvánce

 


Záznam prezentace Rity Simon: The limits of citizens’ capacity for sustainable consumption in the EU

15. 10. 2021

Konečná spotřeba představuje v zemích OECD přibližně 65 % celkového HDP. S rostoucím ekonomickým povědomím o omezených zdrojích a surovinách se změna spotřebitelských vzorců směrem k ekologičtější a udržitelnější spotřebě stala cílem akademických debat a vládní politiky od Summitu Země v Riu v roce 1992. Z právního hlediska se však legislativní nástroje k udržitelnějšímu ovlivňování konečných spotřebitelů prostřednictvím úpravy výběru, cen nebo zdanění používají jen velmi zřídka a stále chybí propojení environmentálního a spotřebitelského práva. Tyto nedostatky jsou ještě patrnější v České republice a dalších postkomunistických členských státech EU.
Evropské spotřebitelské právo vynakládá úsilí spíše směrem k dosažení jednotného trhu, který je klíčový pro stimulaci evropského hospodářského růstu, než k omezování spotřeby. V centru pozornosti právních debat bývají problémy týkající se práv na odstoupení od smlouvy, opravy namísto výměny, jasných ekologických informací a dohledu nad greenwashingem. Chybí účinné pobídky ke sdílení namísto nákupu. Na druhou stranu je výběr spotřebitelů omezen na výrobky dostupné na trzích a podle statistik je více než 80 % dopadů výrobku na životní prostředí určeno již ve fázi návrhu. Prezentace dr. Simon objasňuje limity schopnosti občanů vzhledem k udržitelné spotřebě a zabývá se rolí, kterou průměrní spotřebitelé hrají v dodavatelském řetězci (1); a dále zdůrazní nutnost dvojího přístupu k podpoře udržitelné spotřeby, a to mezi udržitelnou výrobou a menší spotřebou (2).

Prezentace byla zaznamenána pro účely mezinárodní online konference Social and Scientific Uncertainties in Environmental Law (EELF Annual Conference 2021) konané Univerzitou Bournemouth 8. – 10. září. 2021. Záznam (v anglickém jazyce) je ke zhlédnutí na našem YouTube kanálu: video.

 


Záznam prezentace z interního semináře: Precautionary principle and climate change

12. 10. 2021

Prezentace Hany Müllerové vysvětluje princip předběžné opatrnosti a jeho využití v klimatickém právu. Představuje hlavní obsahové prvky principu, se zvláštním důrazem na prvek vědecké nejistoty. V této souvislosti se věnuje též úloze Panelu IPCC a snaží se objasnit tzv. “uncertainty language” využívaný v jeho zprávách.

Záznam byl pořízen na interním semináři CLASS 16. září 2021. Prezentace (v angličtině) je ke zhlédnutí na našem YouTube kanálu: zde

 


Online přednáška Prof. Philippe Culleta z Univerzity Londýn: The Right to Water in the Context of Climate Change

12. 10. 2021

Prof. Philippe Cullet from the University of London was our online guest on 30 September 2021. In his lecture "The Right to Water in the Context of Climate Change" he first focused on the concept of the human right to water. He described the current findings and considerations on its recognition, distinguished the notions of “water rights” and “right to water”, commented on the content of the right from the quality and quantity point of view, as well as from the perspectives of the access to water and affordability of water. In the second part of his lecture, prof. Cullet concentrated on the interlinkages between the right to water and climate change. He mentioned problems like water scarcity and water overabundance, inter-sectoral allocation of water, economic policies and international water law references to climate change.

Prof. Cullet is a Professor of international and environmental law. He is the chair of the Centre of Law, Environment and Development and a member of the SOAS South Asia Institute, of the Centre for Water and Development, as well as of the Centre for Human Rights Law. His main areas of interest include environmental law, natural resources, human rights and the socio-economic aspects of intellectual property. His current research includes work on water law and governance. Prof. Cullet has authored several monographs, also including the topics of environmental law and water law. His professional interests also led him to India where he works as a senior visiting fellow in New Delhi.

Záznam přednášky je dostupný ke zhlédnutí na našem YouTube kanálu: zde

 


Záznam prezentace Hany Müllerové: Climate protection against nature protection? Wind farms and solving collisions in efforts for sustainability

17. 9. 2021

Podpora rozvoje větrné energetiky je důležitou součástí klimatických opatření. Studie přírodovědců však ukazují, že větrné elektrárny jsou zároveň škodlivé nebo i smrtící pro ptáky a další druhy. Hana Müllerová na příkladu kolizí mezi ochranou přírody a podporou rozvoje větrné energie ukazuje, že kolize protichůdných zájmů nenastávají pouze mezi "udržitelnými" a "neudržitelnými" praktikami, ale i uvnitř kategorie snah zaměřených na udržitelnost. Věnuje se srovnání úrovně ochrany, kterou poskytuje evropské unijní právo hodnotám přírody, jmenovitě druhům, stanovištím a ptákům, oproti úrovni podpory obnovitelných zdrojů, reprezentovaných větrnými elektrárnami. Uvádí také přehled procesních nástrojů, které slouží pro prevenci takových kolizí.

Prezentace byla zaznamenána pro účely mezinárodní online konference Social and Scientific Uncertainties in Environmental Law (EELF Annual Conference 2021) konané Univerzitou Bournemouth 8. – 10. září. 2021. Záznam (v anglickém jazyce) je ke zhlédnutí na našem YouTube kanálu: video.

 


CLASS online / Radovan Kubáč: Veřejná podpora a boj s klimatickou změnou

29. 6. 2021

Radovan Kubáč je advokát a přední český odborník na problematiku veřejné podpory. Ve své přednášce nejprve shrnuje podstatu právní úpravy veřejné podpory a poté vysvětluje vazby mezi regulací veřejné podpory a opatřeními zaměřenými na klimatickou mitigaci a adaptaci. Věnuje se jmenovitě roli veřejné podpory při plnění klimatických cílů, kompenzacím pro provozovatele při útlumu fosilních zdrojů, evropským unijním aspektům regulace veřejných podpor obnovitelných zdrojů a také novému kontextu, které do celé oblasti vnáší Zelená dohoda pro Evropu.

Záznam přednášky můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu: video.

 


CLASS online / David Hanslian: Možnosti a limity využití větrné energie v ČR

21. 6. 2021

David Hanslian působí v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a dlouhodobě se věnuje problematice klimatologie větru, zpracování větroměrných dat, tvorby a analýzy větrných map a obecně problematice větrné energie. Ve své přednášce vysvětluje, jak fungují větrné elektrárny, jak mohou přispívat ke klimatické mitigaci, ale zejména, zda a kde lze více využít větrnou energii v České republice, jaké jsou limity jejího většího rozvoje a proč je tato forma obnovitelné výroby energie u nás zatím málo využívána.

Záznam přednášky můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu: video.

 


Online přednáška Prof. Mary Wood z University of Oregon: Atmospheric Trust Litigation Against Governments to Force Action on Carbon Reduction

11. 5. 2021

Professor Wood will describe lawsuits filed against governments in the U.S. and across the world to force carbon emissions reduction.  She will compare judicial approaches between courts in various countries.  She will emphasize the role of science in these lawsuits and define a productive judicial role in verifying appropriate climate targets for nations irrespective of political commitments.

Mary Christina Wood is a Philip H. Knight Professor of Law at the University of Oregon and the Faculty Director of the law school's nationally acclaimed Environmental and Natural Resources Law Center.  She is an award-winning professor and the co-author of leading textbooks on public trust law and natural resources law.  Her book, Nature's Trust: Environmental Law for a New Ecological Age (Cambridge University Press), sets forth a new paradigm of global ecological responsibility.  She originated the legal approach called Atmospheric Trust Litigation, now being used in cases brought on behalf of youth throughout the world, seeking to hold governments accountable to reduce carbon pollution within their jurisdictions.  She has developed a corresponding approach called Atmospheric Recovery Litigation, which would hold fossil fuel companies responsible for funding an Atmospheric Recovery Plan to draw down excess carbon dioxide in the atmosphere using natural climate solutions.   Professor Wood is a frequent speaker on climate issues and has received national and international attention for her sovereign trust approach to global climate policy.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 13. 5. od 17 hodin. V případě zájmu o účast prosím napište na class@ilaw.cas.cz.

AKTUALIZOVÁNO: Záznam přednášky je dostupný ke zhlédnutí na našem YouTube kanálu: zde.

 


Záznam přednášky Terezy Snopkové: Nástroje pro oběhové hospodářství

7. 5. 2021

Záznam přednášky členky našeho týmu Terezy Snopkové z 29. dubna 2021 na téma oběhového hospodářství. Přednáška nejprve vysvětluje, co je podstatou oběhového hospodářství a čím se tento koncept liší od dřívějšího pojetí odpadového hospodářství - od lineárního modelu. Objasňuje také, v čem spočívají souvislosti  mezi oběhovým hospodářstvím a klimatickou problematikou. Následně shrnuje dosavadní vývoj koncepčního a legislativního zavádění oběhového hospodářství na úrovni Evropské unie a v České republice, kde se věnuje zejména nové legislativě (tzv. balíček oběhového hospodářství) a jednotlivým typům nástrojů, které tato legislativa využívá.

Záznam přednášky můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu: video.

 


Mezioborová debata: O klimatickém případu Lliuya vs RWE z pohledu fyzické geografie, geologie a práva

22. 4. 2021

Německé soudy již 5 let řeší první mezi-kontinentální klimatickou žalobu založenou na odpovědnosti za škodu. Jde o jednu z nejzajímavějších probíhajících klimatických litigací vůbec. Peruánský farmář a horský průvodce pan Lliuya se soudí s německým koncernem RWE o náhradu části nákladů na vybudování zajištění ledovcového jezera nad jeho městem kvůli tomu, že vlivem globálního oteplování přibývá v jezeře voda z tajícího ledovce a hrozí zaplavení města. RWE je přitom významným producentem skleníkových plynů, a tedy jedním z původců klimatické změny. V záznamu z mezioborové debaty CLASS uslyšíte přednášky fyzického geografa a geoekologa Adama Emmera a geologa Jana Klimeše o dějišti případu - lokalitě ledovcového jezera Palcacocha a města Huaraz, a poté přednášku a vedoucí CLASS Hany Müllerové o právních aspektech případu.

 Záznam přednášky můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu: video

 


Záznam přednášky Zuzany Vrbové: Energetika a možnosti její dekarbonizace

11. 4. 2021

Záznam přednášky členky našeho týmu Zuzany Vrbové z 9. dubna 2021 na téma právních aspektů dekarbonizace energetiky. Přednáška se věnuje výzvám dekarbonizace energetiky v kontextu jejích českých specifik a shrnuje její právní rámec v unijním a českém právu. Poté vysvětluje, v čem je jádro problému obnovitelných zdrojů energie a objasňuje podstatu konceptu energetické účinnosti.  V závěru se věnuje ekonomickým nástrojům v oblasti klimatu, včetně uhlíkové daně a systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

 Záznam přednášky můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu: video.

 


CLASS online / Romana Březovská: Klimatická adaptace

23. 3. 2021

Online hostem Centra CLASS byla Romana Březovská, expertka na klimatickou adaptaci z Asociace pro mezinárodní otázky. Romana Březovská studovala mezinárodní vztahy v Praze a International Public Management v Paříži. V letech 2019 a 2020 zastupovala v rámci své pozice na Ministerstvu životního prostředí Českou republiku na mezinárodních vyjednáváních v oblasti klimatické adaptace. Tématu adaptace na změnu klimatu především v mezinárodním kontextu se věnuje dlouhodobě, v současné době v organizacích Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a CI2.

Ve své přednášce Romana Březovská vysvětluje nejprve podstatu klimatické adaptace a přináší o ní aktuální fakta. Poté dává adaptační procesy do souvislosti se závazky z Pařížské dohody a s legislativou EU - představuje též novou Adaptační strategii EU z února 2021.

Záznam přednášky můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu: video.

 


Záznam přednášky Hany Müllerové: Lidská práva a klimatická změna

9. 3. 2021

Záznam interního online semináře CLASS ze 4. března 2021 na téma Mohou lidská práva pomoci při řešení klimatické změny? Hana Müllerová v přednášce vysvětluje vazby mezi lidskými právy a klimatickou krizí. Ukazuje, že najít pevný právní podklad pro tyto vazby není snadné v klimatickém právu ani v mezinárodním právu lidských práv. Dovozuje, že státům vyplývají ze stávajících lidských práv (jako je právo na život nebo právo na zdraví) určité povinnosti v oblasti ochrany klimatu, ale zároveň dokládá, jak obtížné je při zohlednění specifik klimatu tyto lidskoprávní nástroje použít. 

 

Záznam přednášky můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu: video.

 


CLASS online / Michaela Pixová: Aktivismus a věda

4. 3. 2021

Naším online hostem byla RNDr. Michaela Pixová, Ph.D., s tématem vztahu mezi vědou a aktivismem. M. Pixová vystudovala sociální geografii. Své těžiště postupně přesunula z akademické sféry (působila na Fakultě sociálních věd UK) do oblasti aktivismu. V současné době je komunikační koordinátorkou Klimatické koalice.

Ve své přednášce Aktivismus a věda se zamýšlí nad otázkou, proč má aktivismus v Česku spíše špatnou pověst, a jak je to se vztahem mezi aktivismem a vědou. V zahraničí se vědci v oblasti klimatických věd i jiných oborů častěji než u nás angažují k šíření svých poznatků  do médií i vůči politikům. U nás jsou naopak velmi zdrženliví, zvláště s poukazem na potřebu udržet si nestrannost a apolitičnost. Má platit, že věda je vůči aktivismu v opozici, nebo mohou a mají obě sféry spolupracovat, aniž by se vědci měli bát o ztrátu své důvěryhodnosti?

Záznam přednášky můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu zde

 


Záznam přednášky Moniky Feigerlové: Kolize klimatických opatření s investičním právem

27. 2. 2021

Na náš Youtube kanál jsme umístili záznam dalšího interního online semináře CLASS, tentokrát na téma Kolize klimatických opatření s investičním právem. Monika Feigerlová v přednášce uvádí, jak souvisí ochrana mezinárodních investic s ochranou klimatu. Zmiňuje se o Evropské energetické chartě a dalších smlouvách k ochraně investic a vysvětluje, proč mohou být tyto smlouvy překážkou pro opatření zaváděná k ochraně klimatu. Věnuje se i otázce, jaké dopady má právní režim ochrany investic a ochrany vlastnictví ve sféře podpory obnovitelných zdrojů energie nebo útlumu uhlí. Nakonec uvažuje, jaký vývoj lze v oblasti práva ochrany zahraničních investic očekávat, vzhledem k tomu, že se z řady důvodů může jevit jako zastaralý a nevyhovující. Přednášku si můžete pustit zde.

 


Záznam přednášky Evy Balounové: Klimatická litigace

11. 12. 2020

Na našem nově zřízeném YouTube kanálu jsme zveřejnili první přednášku. Je to výklad Evy Balounové o klimatických litigacích, o jejich typovém rozdělení a přínosech pro ochranu klimatu v různých regionech světa. Jde původně o interní seminář našeho týmu, kdy se vzájemně seznamujeme s tématy, která studujeme. Pokud bude pokračovat nepříznivá pandemická situace, při níž osobní účast na workshopech a konferencích není možná, určitě se můžete těšit na alespoň virtuální setkávání s námi v podobě záznamů webinářů či přednášek našich hostů a později i na živě streamované akce.

 


Webinář Komise pro životní prostředí AV ČR o adaptaci měst na klimatické změny

5. 11. 2020

Ve středu 11. listopadu od 13 do 16 hodin se uskuteční další z odborných seminářů Komise pro životní prostředí AV ČR, který bude vzhledem k situaci pořádán online přes platformu Zoom. Tentokrát je jeho tématem klimatická změna, konkrétně s ohledem na adaptaci měst. Budete moci vyslechnout příspěvky o spolupráci evropských měst v oblasti klimatické adaptace a o adaptaci Prahy, o reakcích na klimatickou změnu z pohledu sociologie, o mikroklimatických modelech, o praktických zkušenostech s adaptací měst, a o udržitelné mobilitě ve městech. Webinář uvede Hana Müllerová. Údaje pro připojení  přes Zoom naleznete v přiložené pozvánce. Z webináře bude pořizován záznam, který bude možno zhlédnout i dodatečně (link doplníme po konání akce).

AKTUALIZACE 18. 11. 2020: videozáznam z webináře „Klimatická změna: role měst“,který se konal 11. 11., byl umístěn na stránky Komise pro životní prostředí AV ČR. Je dostupný pod stránkou pomocných orgánů AR – záložka Komise pro životní prostředí – Semináře KŽP.

 


Webinář o klimatických žalobách

29. 10. 2020

Ve středu 4. listopadu od 18 h pořádá spolek Klimatická žaloba webinář, v němž bude Hana Müllerová hovořit o klimatických litigacích. Vysvětlí, jaký je smysl klimatických žalob, v čem se v tomto směru liší Evropa od USA („ráje“ žalob všeho typu), jaké jsou obvyklé cíle žalobců, proti komu žaloby míří, jaké přímé a nepřímé efekty mohou vyvolat, v čem jsou potenciální přínosy a slabiny klimatických žalob a jakou roli mohou hrát v ochraně klimatu soudy. Zveme Vás ke sledování. Aktualizováno: Záznam webináře je dostupný ke zhlédnutí i dodatečně na tomto linku.

 


Foto: Juan de Vojnikov, Wikimedia CommonsPozvánka na přednášku Vojtěcha Vomáčky, hosta CLASS: Nesnesitelná lehkost klimatické litigace

25. 6. 2020

První prezenční veřejnou akcí Centra pro klimatické právo a udržitelnost po uvolňování koronavirových opatření je přednáška našeho hosta JUDr. Vojtěcha Vomáčky, Ph.D., LL.M., s názvem "Nesnesitelná lehkost klimatické litigace: Jak napsat první českou klimatickou žalobu, a slavně neuspět". Vojtěch Vomáčka působí na Katedře práva práva životního prostředí a pozemkového práva PF MUNI a jako poradce na Nejvyšším správním soudu. Přednáška se koná ve čtvrtek 25. června od 13 hodin v Ústavu státu a práva AV ČR.

Anotace přednášky: Tzv. klimatické žaloby jsou v posledních letech vděčným tématem zpravodajství, zdánlivě spásným nástrojem řešení klimatické krize, který přinutí politiky jednat a znečišťovatele odpovídat za rapidní změny klimatu. Méně se pozornost zaměřuje na výsledky klimatické litigace a jen výjimečně se soustředí na její možnosti v českém soudním prostředí. Přednáška vedená v neformálním a improvizovaném duchu má sloužit jako intelektuální stimul k odborné diskuzi, zda je možné donutit stát plnit pozitivní závazky v oblasti ochrany klimatu a nakolik je možné odkazovat se na závěry zahraničních soudů, Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva.

 


Záznam přednášky Evy Balounové: Pařížská dohoda a ochrana klimatu v kontextu pandemie covid-19

15. 6. 2020

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost vás zve ke zhlédnutí přednášky Evy Balounové ze série Věda na doma AV ČR, tentokrát o mezinárodní klimatické politice, Pařížské dohodě a vlivu pandemie covid-19 na její další vývoj. Přednáška shrnuje historii mezinárodní ochrany klimatu a soustředí se na obsah a cíle Pařížské dohody dojednané v roce 2015. Závěrem přednášky se Eva věnuje očekávanému budoucímu vývoji a tomu, jak jej může poznamenat pandemie covid-19. Přednáška je určena nejen pro studenty SŠ a VŠ, ale i veřejnost. Přednáška byla poprvé vysílána 19. června na YouTube kanále Akademie věd, její záznam je nyní dostupný zde.

 


Záznam přednášky Hany Müllerové: Jak po pandemii covid-19 pomoci zachovat cíle ochrany klimatu: Pohled právní, příklad principu zákazu regrese

5. 6. 2020

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost přispělo další přednáškou do série AV  "Věda na doma". Tato přednáška se z převážně teoretického pohledu zamýšlí nad potenciálem využití principu zákazu regrese pro zachování klimatických cílů při obnově ekonomiky. Vysvětluje roli právních principů v právu vůbec, stručně představuje principy uplatňující se v právní ochraně životního prostředí a klimatu, vysvětluje podstatu principu zákazu regrese (tj. zákazu snižovat již jednou dosaženou úroveň ochrany)  a ukazuje, jak je tento princip využíván v několika evropských zemích. Záznam přednášky je ke zhlédnutí zde.

 


Záznam přednášky Zuzany Vrbové: Evropská klimatická politika a doba pocovidová

13. 5. 2020

V sérii "Věda na doma" můžete nově zhlédnout přednášku Zuzany Vrbové, členky našeho týmu. Přednáška je věnována tématu evropské klimatické politiky a vlivu covid-19 na její další vývoj. Je určena nejen pro studenty SŠ a VŠ, ale i pro zainteresovanou veřejnost. Zuzana se ve videu soustředí na evropské energeticko-klimatické cíle a legislativu, v závěru se poté věnuje shrnutí současné situace a vlivu krize spojené s covid-19 na další vývoj klimatických politik Evropské unie. Premiérově byla přednáška vysílána 13. května od 13 hodin na YouTube kanále Akademie věd ČR, vy si můžete její záznam pustit zde.

 


Záznam přednášky Hany Müllerové: Klimatická změna jako nový typ výzvy pro mezinárodní i vnitrostátní právo

3. 2. 2020

V rámci Týdne vědy a techniky pořádaného Akademií věd ČR se 13. listopadu 2019 uskutečnila přednáška Hany Müllerové Klimatická změna jako nový typ výzvy pro mezinárodní. Klimatická změna představuje pro právo extrémně náročnou výzvu, protože vyžaduje regulaci napříč mnoha právními odvětvími a spolupráci mezi státy. Přednáška vysvětlila, které aspekty tohoto teprve se rodícího právního oboru jsou největším oříškem. Upozornila také na několik soudních sporů, které jsou již kvůli klimatické změně vedeny, například na kauzu peruánského farmáře pana Lluiya. Ten se odhodlal kvůli tání ledovce, jehož voda mu hrozí zničit obydlí i pozemky, žalovat německý energetický gigant RWE. Přednáška byla určena pro studenty a širokou veřejnost. Její záznam je možné zhlédnout na YouTube kanále Týdne vědy a techniky AV ČR zde.