Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS)
Photo: Matthew Murphy on Unsplash

Krátká videa projektu Zdravé auto

 


Zde můžete zhlédnout krátká videa představující nejzajímavější výsledky projektu

30. 5. 2023

Během řešení projektu byla natočena řada krátkých videí ve formě rozhovorů a reportáží. Ta nejzajímavější představujeme zde a zveme vás k jejich sledování. 

 

MUDr. Irena Opletalová vysvětluje, jaké negativní zdravotní následky má působení emisí z výfuků automobilů:

 

Reportáž z měření emisí v provozu dne 20. října 2022 u u České zemědělské univerzity v Praze Suchdole: nadměrné emise má až 10 % projíždějících vozidel!

 

Libor Fleischhans porovnává emise z výfuků: dodávka Ford vs. zánovní Porsche:

 

Dne 27. 10 2022 street artvozidlo "přišerka" navštívilo Prahu. Podívejte se na jeho jízdu!

 

 

Rozhovor o tom, jak dopadlo měření emisí v provozu v Praze u ČZU v řijnu 2022:

 

 

Emise z dopravy mají na lidské zdraví opravdu alarmující dopady! Poslechněte si interview z řijna 2022: 

 

 

Rozhovor o tom, jakou roli by měl hrát stát v ochraně obyvatel před nadměrnými emisemi z dopravy: 

 

 

Poslechněte si, jak má vypadat správná technická kontrola - taková, která ochrání před emisemi z dopravy. 

 

 

Nízkoemisní zóny jsou správným směrem řešení problémů působených dopravou. ALE: podmínkou je, že technické kontroly probíhají, jak mají, a detekují skutečné emise vozidel. Poslechněte si více v našem rozhovoru z října 2022: 

 

 

Patří auto do města?  

 

 

Poslechněte si rozhovor o tom, jaká opatření mohou zlepšit kvalitu ovzduší ve městě:

 

 

Existující systém kontrol STK/SME má nedostatky. Jak ho zlepšit? 

 

 

Naše otázka: Proč má technický stav vozidla tak velký vliv na kvalitu ovzduší? Poslechněte si vysvětlení.

 

 

Rozhovor s Ritou Simon z Ústavu státu a práva AV ČR o o problematice kvality ovzduší ve městech a měření emisí

 

 

Zhoršená kvalita ovzduší z aut opravdu škodí zdraví! 

 

 

 


Ilustrační foto: Alex Presa on UnsplashInformace o projektu Zdravé auto: Nový projekt přispívající k udržitelnosti osobní dopravy

12. 4. 2022

Kvalita ovzduší je podle Světové zdravotnické organizace v první desítce seznamu problémů pro lidské zdraví. Kvůli intenzivnímu využívání osobních automobilů (až 73 % veškerých cest), mají vozidla na znečištění ovzduší většinový podíl, a ve městech je zvýšení koncentrací znečišťujících látek vzhledem k vysoké hustotě obyvatelstva obzvláště závažný.

Spalovací motory sice patří k čistším spalovacím zařízením, ale jejich emise závisí na tom, jak kvalitně je motor navržen, vyroben, seřízen, udržován a provozován. Podstatný podíl „více emisí“ lze přičíst relativně malému zlomku uživatelů, kteří svůj vůz neudržují, nebo s ním záměrně manipulují (různé chiptuningy, úpravy, odstraňování filtrů částic, vypínání katalyzátorů). Na tento problém už dlouhou dobu upozorňuje Centrum služeb pro silniční dopravu v souvislosti s měřením emisí v provozu. Velkou část zplodin do ovzduší vypouštějí i novější auta ve špatném technickém stavu, a to paradoxně více než třeba auta starší výroby.

Samotné předpisy uvědomělost a změnu přístupu obyvatel k provozu vozidel nezajistí. Je nutné na negativní vliv emisí z dopravy na životní prostředí upozorňovat. Kvůli tomu je cílem našeho projektu zvýšit odpovědnost společnosti při provozování motorových vozidel pozitivním způsobem, aby došlo k vybudování dobré vůle občanů k opravám a údržbě vlastních vozidel, které mohou vést ke snížení škodlivých emisí z dopravy. S formou kladně orientované naučné kampaně (videa, infografiky, fotografie) chceme informovat a motivovat především obyvatele měst, a těch co do města dojíždějí, aby svá vozidla používali uvědoměle, udržovali je v dobrém technickém stavu a přispěli tak ke snížení škodlivých emisí.

Součástí kampaně budou vytvořeny vědecké publikace a organizovány workshopy ve spolupráci s partnerem ASEM, který nedávno upozornil na rozsáhlé nedostatky v měření emisí při pravidelných technických prohlídkách vozidel, na základě analýzy dat Informačního systému technických prohlídek Ministerstva dopravy.

Projekt probíhá 1. 9. 2021 - 28. 2. 2023 s podporou Norských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR.

Aktualizace: Projekt byl prodloužen do 13. 6. 2023.

Projektový web najdete na uzdravpriserku.cz

Kontakt na hlavní řešitelku projektu: rita.simon@ilaw.cas.cz