Studentská vědecká konference Studentská vědecká konference "Klimatická spravedlnost a udržitelná budoucnost" 22. června 2023

Studentská vědecká konference

Klimatická spravedlnost a udržitelná budoucnost

 

Čtvrtek 22. června 2023

9 – 16 h

 


AKTUÁLNĚ: 

Děkujeme všem účastníkům - organizátorům, řečníkům i posluchačům za skvělou konferenci!

Níže si můžete prohlédnout fotogalerii z akce.  

Foto: Veronika Radová, Veronika Králová, David Chytil, Eliška Johnová

 

Zde nabízíme ke stažení prezentace řečníků konference ve formátu pdf:

Andrea Culková: Transformativní žurnalistika jako cesta, jak mohou média pomoci k navigaci společnosti směrem k sociálně spravedlivému fungování v rámci planetárních limitů

 

 

 

 

Anna Chytalová: Právní úprava polních mokřadů

 

 

 

 

 

David Chytil: Case study Shell: Odstíny klimatické litigace proti korporacím

 

 

 

 

 

Veronika Králová: Strategická litigace v kontextu Evropy

 

 

 

 

 

 

Petra Paříková: Individuální zelený konzumerismus jako greenwashing korporací, kterým jde o zisk

 

 

 

 

Veronika Radová: Je právo připravené na klimatickou migraci?

 

 

 

 

 

 

Lenka Zaňková: Hodnocení dopadů obnovitelných zdrojů energie na regiony: Případová studie

 

 

 

 

 

 


ARCHIV:

Zveřejnili jsme program konference a otevřeli registraci pro posluchače! 

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva Akademie věd ČR (CLASS) pořádá

dne 22. června 2023 

mezioborovou studentskou vědeckou konferenci na téma “Klimatická spravedlnost a udržitelná budoucnost,

a to v hlavní budově Akademie věd (Národní 3, Praha 1) od 9 do 16 hodin (pouze prezenčně).

 

Klimatická krize přesahuje přírodní vědy a její řešení se netýká jen technických oborů. Komplexnost problému si žádá multidisciplinární přístup, ke kterému bychom touto konferencí chtěli přispět. Projevy klimatické změny dopadají na společnost nerovnoměrně, a někteří aktéři pociťují nevyhnutelné změny více než jiní – ať už jde o ženy, marginalizované skupiny obyvatel nebo o státy globálního Jihu. Na pojem “klimatická spravedlnost” se proto lze dívat rozmanitou optikou – od práva a ekonomie po urbanismus, sociologii nebo mezinárodní vztahy. Nesmíme zároveň zapomínat ani na udržitelnost řešení, tedy mezigenerační spravedlnost. 

KEYNOTE SPEAKER: JUDr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M. (vědecká pracovnice CLASS)

Organizační zajištění konference: David Chytil, Veronika Králová a Veronika Radová (stážisté/-ky CLASS)

Odborný garant: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (vedoucí CLASS)

Přihlášené příspěvky se budou věnovat následujícím tématickým okruhům:

  • Perspektivy klimatické spravedlnosti
  • Klimatická litigace v kontextu
  • Technologické aspekty klimatické spravedlnosti: Energetická transformace, energetická chudoba. Veřejný prostor
  • Důsledky klimatické změny na člověka a přírodu: Migrace a krize biodiverzity

Program akce naleznete níže a ke stažení je též k dispozici v přiložené pdf pozvánce.

Srdečně vás zveme k poslechu příspěvků a diskusi. Účast na akci je zdarma, ale je třeba se přihlásit nejpozději do pondělí 19. 6., a to pomocí QR kódu nebo registračního formuláře zde: https://forms.gle/ydD6Muo3w8Y8joiV6.

 

 

 

 

Další informace lze získat na mailu staziste@ilaw.cas.cz.

 

Plánovaným výstupem z konference je kolektivní monografie připravená na základě příspěvků přednesených na konferenci, která bude vydána Ústavem státu a práva jako elektronická kniha v režimu open-access, případně též jako tištěná kniha. K účasti na knize je možno se přihlásit i dodatečně (bez podmínky přednesení příspěvku na konferenci), v takovém případě nás prosím kontaktujte na mailu staziste@ilaw.cas.cz; budeme po vás chtít zaslání abstraktu vaší zamýšlené kapitoly. Písemné vyhotovení příspěvků (kapitol) bude možné zasílat během léta. Zaslané příspěvky budou podléhat standartnímu recenznímu řízení.

 

Za úvodní ilustraci děkujeme zamolex.cz.