Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Ocenění

Časopis Právník obdržel v červnu 2013 prestižní cenu Nejlepší právnický časopis ČR, kterou každoročně udělují Karlovarské právnické dny.
cena 2013