Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Demková Simona. Automated Decision-Making and Effective Remedies. The New Dynamics in the Protection of EU Fundamental Rights in the Area of Freedom, Security and Justice. 2023

Jan Ferfecký
  • Právník 7/2024
  • Ročník: 163
  • Strany: 764-767
  • Rubrika: Recenze