Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Referendum: zkušenosti, výzvy, rizika

Ondřej Preuss
  • Právník 7/2024
  • Ročník: 163
  • Strany: 697-711
  • Rubrika: Stati

Tento článek sumarizuje zkušenosti s přímou demokracií v českém ústavním systému, a to jak na celostátní, tak na místní úrovni. Zaměřuje se tedy na vývoj snahy prosadit obecné referendum do ústavního pořádku a podává i zprávu o úpravě místních referend. Pojmenovává také výzvy s přímou demokracií spojené a zejména pak její rizika. Absence ústavní úpravy nám napovídá, že v České republice žijeme skutečně v zastupitelské demokracii. Pokud by měla přímá demokracie promluvit do ústavního textu, v prvé řadě by bylo vhodné doplnit úpravu místních referend. Jiné prvky přímé demokracie je potřeba opravdu důsledně zvážit, aby nevznikl nefunkční model bez jakékoliv odpovědnosti za vládnutí.

Klíčová slova: přímá demokracie, referendum, místní referendum, iniciativa