Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva ze zasedání Stálé konference k odčinění újem na životě a zdraví 2023

Petr Šustek – Martin Šolc
  • Právník 4/2024
  • Ročník: 163
  • Strany: 411-413
  • Rubrika: Z vědeckého života