Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Medzinárodná delimitácia námorných zón (2010–2016)

Viktor Vaculčík
  • Právník 4/2024
  • Ročník: 163
  • Strany: 383-410
  • Rubrika: Stati

Článok analyzuje vývoj v medzinárodnej delimitácii námorných zón po prelomovom rozsudku Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine, 2009), počas ktorých došlo k ďalším významným rozhodnutiam, ktoré významnou mierou obohatili aplikačnú prax jednak riešením nových kontroverzných tém medzinárodného morského práva – námorná delimitácia najmenších ostrovov a delimitácia kontinentálneho šelfu za hranicou 200 námorných míľ od základných línií. Judikatúra sa vyznačovala inovatívnym prístupom, použitím starej a osvedčenej metódy equidistancie (dnes už považovanej za medzinárodné obyčajové právo spolu s relevantnymi okolnosťami), ale aj staronových metód uhlovo-bisektorovej a equiračnej delimitačnej metódy.

Klíčová slova: ostrovy, historické práva, medzinárodné obyčajové právo, delimitácia, equidistančná línia, equiračná metóda, uhlovo-bisektorová metóda