Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K vymáhání práv duševního vlastnictví v kyberprostoru – problém sdělování díla veřejnosti formou internetových odkazů na chráněný obsah jiných webových stránek

Jan Strakoš
  • Právník 4/2024
  • Ročník: 163
  • Strany: 367-382
  • Rubrika: Stati

Tento článek pojednává o vybraných problémech spojených s prosazováním autorských práv na internetu. Primární pozornost autora se upíná k technologii hyperlinku, jejím právním projevům a především veřejnoprávním souvislostem, dochází-li jejím prostřednictvím k neoprávněnému sdělování díla veřejnosti zakládajícímu odpovědnost za veřejnoprávní delikt. Článkem prostupují úvahy autora o smyslu trestněprávní a zejména správně právní ochrany autorského práva a obecně o úloze autorského práva jako takového v dnešní digitální době. Autor se zabývá nejen otázkou, jak významnou roli při prosazování práv autora vlastně hraje přestupkové právo, ale také se snaží nalézt odpověď na otázku, kde se nachází ona pomyslná hranice mezi protiprávním jednáním zakládajícím odpovědnost za trestný čin a protiprávním jednáním zakládajícím odpovědnost za přestupek podle autorského zákona.

Klíčová slova: autorské právo, právo na sdělování veřejnosti, internetové odkazy, trestný čin, přestupek